Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Կիպրահայ

Կիպրահայերը բողոքի ցոյց կատարած են՝ պահանջելով վերաբանալ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը


Սոյն թուականիս Յուլիս 3-6 օրերուն՝ պաշտօնական այցով Կիպրոս կը գտնուէր ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը, որուն կազմին մէջ է նաեւ Հայաստան-Կիպրոս միջխորհրդարանական բարեկամական խումբի նախագահ Մխիթար Հայրապետեանը:
«Մելգոնեան համաշխարհային նախաձեռնութեան» հայաստանեան գրասենեակէն NEWS.am-ին կը յայտնեն, որ շարք մը պաշտօնական հանդիպումներէն յետոյ,հայ խորհրդարանականները այցելեցին Կիպրոսի հռչակաւոր «Մելգոնեան» կրթական հաստատութիւնը, որ 2005 թուականէն դադրած է գործելէ:
Յատուկ այս այցին համար, կիպրահայերը կազմակերպեր էին բողոքի ցոյց` ընդդէմ ՀԲԸՄիութեան կողմէ կայացած դպրոցի փակման որոշումին: Ցուցարարները, որոնց կազմին մէջ կային նաեւ ԱՄՆէն եւ Եւրոպայէն ժամանած մելգոնեանցիներ, նշած են, որ Հայաստանի մէջ կատարուած յեղափոխութենէն ետք, կ'ակնկալեն նաեւ յեղափոխութիւն Սփիւռքի մէջ, ուր կարելի չէ թոյլ տալ Սպիտակ եղեռնի իրականացումը:
«Օտար հողի վրայ հայուն հայ պահողը մայրենի լեզուն ու մշակոյթն են, ինչպէ՞ս կարելի է փակել հայկական դպրոցը, որուն կարիքը ոչ միայն համայնքը, այլեւ ոչ բարենպաստ աշխարհաքաղաքական պայմաններու մէջ գտնուող տարածաշրջանը այդքան ունի»,- նշեր են բողոքի գործողութեան մասնակիցները:
Ազդեցիկ ելոյթով հայ պատգամաւորներուն դիմած է «Մելգոնեան համաշխարհային նախաձեռնութեան» հիմնադիր նախագահ Արսինէ Շիրվանեանը, որունխօսքը ամբողջությամբ հայկական կրթական հաստատութիւններուն, հայ ինքնութեան պահպանման, հզօրացման ու այդ ուղղութեամբ աննահանջ պայքարի կոչ էր` ուղղուած ամբողջ աշխարհի հայերուն:
Պատուիրակութեան անդամները իրենց համակրանքը յայտնած են պայքարող հայրենակիցներու ազգային զգացումներուն նկատմամբ ու խոստացած են ա'լ աւելի խորամուխ ըլլալ հարցի լուծման տարբերակներուն մէջ` ընդգծելով, որ դպրոցի հարցը հայկական օրակարգին մէջ է:
Նշենք նաեւ, որ բողոքի ցոյցին կը մասնակցէին նաեւ եղբայրական Կիպրոսի տարբեր պաշտօնեաներ, յայտնի կուսակցութիւններու նախագահներ եւպարզապէս Մելգոնեանի յարգն ու արժէքը իմացող քաղաքացիներ: