Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Կիպրահայ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ ՊՐՆ. ԱՐԱՐԱՏ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆԻ ՀԵՏ


Ուրբաթ, 5 Յուլիս 2019-ի երեկոյեան ժամը 6:30ին, Ազգային Առաջնորդարան այցելեց իր պատուիրակութեամբ եւ Կիպրոսի մօտ Հայաստանի Դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ Չարչօղըլեանի ընկերակցութեամբ, Հայաստանի Ազգային Ժողովի Նախագահ՝ Պրն. Արարատ Միրզոյեան: Առաջնորդարանի մուտքին Պրն. նախագահը դիմաւորուեցաւ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի, Պետական ներկայացուցիչ՝ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեանի եւ քահանայ հայրերու կողմէ, որոնք ուղղուեցան նախ եկեղեցի, Նարեկ վարժարան եւ Ապրիլեան Յուշակոթող, ապա Առաջնորդարանի դահլիճ, ուր ներկայ էին Թեմի Կրօնական Դասը, Երեսփոխանական Ժողովի Ատենապետն ու անդամներ, Ազգային Վարչութեան անդամներ, կառոյցներու, կուսակցութեանց, բարեսիրական, մշակութային, մարզական միութիւններու ներկայացուցիչներ եւ անդամներ, Կրթական հաստատութեան պատասխանատուներ, թերթերու խմբագիրներ եւ հրաւիրեալներ։
Սրբազան Հայրը բարի գալուստ մաղթեց Կրօնական Դասուն եւ համայնքին անունով եւ մասնաւոր ողջոյնները փոխանցեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ գահակալ՝ Արամ Ա. Հայրապետի: Կաթողիկոսական Փոխանորդը ըսաւ.- «Կիպրահայ գաղութը մօտէն կը հետեւի Ազգային Ժողովի աշխատանքներուն եւ կը գիտակցի թէ, Հայաստանի հանրապետութիւնը խորհրդարանական համակարգ որդեգրելէն ետք, աւելիով կը կարեւորուի մեր խորհրդարանի նշանակութիւնը։ Երբ իրադարձութիւնները ժողովուրդի որոշումով կ՛ընթանան աւելիով կը կարեւորուի Ազգային ժողովը իբրեւ ուղղակի ներկայացուցչութիւնը ժողովուրդին»։ Շարունակելով խօսքը ըսաւ.- «Մեր Ազգային ժողովի ընտրութիւնները յատկանշուեցան իբրեւ ժողովրդավար, ազատ, արդար ընտրութիւններ, որոնք միջազգային եւ եւրոպական մակարդակի վրայ հեղինակութիւն ապահովեցին մեր երկրին։ Մեր Ազգային ժողովին ուղղութեամբ մտածումներ կան նաեւ այնպէս ընելու, որ Սփիւռքահայութիւնը եւս ձեւով մը ներգրաւուի եւ մասնակից դառնայ համահայկական օրակարգերու քննարկման: Այնուամենայնիւ մեր Ազգային ժողովը համայն հայութեան ե՛ւ հայրենիքին Ազգային ժողովն է ու մեր ամբողջ ազգը ներկայացնողը»։ Անդրադառնալով Հայաստան – Կիպրոս բարեկամութեան ըսաւ.- «Վստահ ենք որ Կիպրոսի խորհրդարանի հետ Ձեր սերտ համագործակցութիւնը հիմնովին կը սատարէ երկու բարեկամ պետութիւններու եւ երկու բարեկամ ժողովուրդներու միջեւ յաւելալ կապերու հաստատման»։
Սրբազան Հայրը հակիրճ տեղեկութիւններ փոխանցեց Կիպրահայ պատմական գաղութի մասին եւ ապա անդրադառնալով Անթիլիասի Կաթողիկոսարանէն ներս քանի մը օրեր առաջ կայացած ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐին, Վեհափառ Հայրապետի պատգամին, Հայաստանի Վարչապետի Տիկնոջ, խմբագիրներու, թղթակիցներու եւ մտաւորականներու ելոյթներուն, արտայայտեց ժողովուրդին կամքը աւելի լաւ ու իտէալական Հայաստան մը եւ Հայրենիք մը ունենալու փափաքներուն եւ ակնկալութիւններուն»: Եզրակացնելով խօսքը ըսաւ.- Ձեր անունը Հայ ժողովուրդի նուիրական սրբութեան եւ Խորհուրդի անունն է: Կը մաղթենք որ Ձե՛ր օրով, Արարատ Լեռը տուն բերէք»... Անգամ մը եւս կ՛ըսենք բարի եկաք Ձեր տունը եւ միասնական գործակցութեամբ պիտի շարունակենք մեր նպաստը բերել ի շահ մեր ազգին ե՛ւ Հայրենիքին: Կ՛աղօթենք առ բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի ուժ, կորով եւ առողջութիւն պարգեւէ, որպէսզի կարենաք լաւագոյն ձեւով կատարել Ձեզի վստահուած դժուարին բայց նուիրական առաքելութիւնը»։
Պրն. Նախագահը խօսք առնելով նախ շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն հայրենիքի հանդէպ իրենց ցուցաբերած հոգածութեան եւ կապուածութեան եւ շեշտեց Հայաստան - սփիւռք համագործակցութեան կարեւորութեան հայրենիքի բարգաւաճման, զարգացման եւ հզօրացման ոլորտներէն ներս: Ներկաները առիթը ունեցան հարցումներ ուղղելու եւ լուսաբանութիւններ տրուեցան Ազգային Ժողովի Նախագահին եւ Սփիռքի նախկին Նախարար՝ Պրն. Մխիթար Հայրապետեանի կողմէ: Աւարտին, Պրն. Նախագահը յիշատակի նուէր մը՝ «Նարեկ» յանձնեց Սրբազան հօր, որմէ ետք յիշատակի լուսանկարներ առնուեցան:
6 Յուլիս 2019 Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի