Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (81) Յունիս 2018

Կիպրահայ

Սփիւռքի նախարարը ընդունեց Վարդգէս Մահտեսեանին


Մայիսի 22-ին, ՀՀ սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեանն ընդունեց Կիպրոսի Ներկայացուցիչների պալատում կիպրահայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանին:
Ողջունելով հիւրին՝ Սփիւռքի նախարարը նշեց, որ նախարարութեան համար առաջնային խնդիր են Հայաստան-Սփիւռք կապերի պահպանումն ու զարգացումը: «Սփիւռքը բազմերանգ է, բազմաշերտ ու բարդ: Արդիւնաւէտ գործելու համար հարկաւոր է կամք, պատրաստակամութիւն, ինչը մենք ունենք: Պէտք է սկսենք ակտիվ գործել»,-նշեց նախարարը:
Շնորհաւորելով Մխիթար Հայրապետեանին ՀՀ սփիւռքի նախարարի պաշտօնում նշանակուելու առթիւ՝ Վարդգէս Մահտեսեանն ընդգծեց, որ Սփիւռքի նախարարութիւնը իրենց համար կարեւոր կառոյց է: «Կը շարունակենք մեր գործակցութիւնը, աւելի կը մշակենք այն ու կը սերտացնենք: Թէ՛ Հայաստանի հանրութիւնը, թէ՛ Սփիւռքը նոր կառավարութիւնից մեծ ակնկալիքներ ունի: Չափազանց ուրախ եմ, որ աշխարհին ցոյց տուեցինք մեր միասնականութիւնը, առանց մէկ կաթիլ արեան յաղթահարեցինք դժուարութիւնները: Այսօր ժողովրդի դէմքին ժպիտ կայ, գոհունակութեան զգացում: Առաւել ուրախ եմ, որ կառավարութեան կազմում ներգրաւուած են երիտասարդ ուժեր»,-նշեց հիւրը:
Երկուստեք քննարկուեցին նախարարութեան ծրագրերին առնչուող հարցեր: Մասնաւորապէս ադրադարձ կատարուեց նախարարութեան «Արի տուն» ծրագրին: Նախարար Մխիթար Հայրապետեանը նշեց, որ այս տարի ծրագրերն իրենց բնականոն հունով կ'ընթանան, հնարաւորութեան դէպքում կը կատարուեն որոշակի տեխնիկական բարեփոխումներ: «Միւս տարի մեր ծրագրերը փոփոխութիւններ կը կրեն: Մեր բոլոր քայլերը միտուած են լինելու միմիայն աշխատանքի բարելաւմանը»,-ընդգծեց Սփիւռքի նախարարը:
Հանդիպման աւարտին, Կիպրոսի Ներկայացուցիչների պալատում կիպրահայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանը նախարար Մխիթար Հայրապետեանին մաղթեց արդիւնաւէտ աշխատանք և սերտ գործակցութիւն Սփիւռքի հետ: