Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

Կիպրահայ

Կիպրոսի նախագահ Տիար Նիկոս Անաստասիատիսի ընդունելութիւնը ի պատիւ կիպրահայութեան

Կիպրոսի Հանրապետութեան նախագահ Նորին Վսեմութիւն Տիար Նիկոս Անաստասիատիս գեղեցիկ գաղափարը ունեցեր էր պատուելու կիպրահայ համայնքը, կազմակերպելով գեղարուեստական երեկոյ մը, որ տեղի ունեցաւ նախագահական պալատին մէջ՝ Երկուշաբթի 11 Դեկտեմբեր 2017-ին, կ. ե. Ժամը 6:30-ին, բարձր ներկայութեամբը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա.-ի, որ յատկապէս ժամանեց Կիպրոս այս ձեռնարկին համար: Ներկայ էին կիպրահայ համայնքի Պետ. Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեան, Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեան, քահանայ Հայրերը, Կիպրոսի յոյն Ուղղափառ եկեղեցւոյ գլխաւոր արքեպիսկոպոսը, նախարարներ, խորհրդարանականներ, կուսակցապետեր, դեսպաններ եւ՝ Լառնագայէն, Լիմասոլէն ու Նիկոսիայէն բազմահարիւր հայեր:
Բարեգալուստի ջերմ խօսքով հանդէս եկաւ Նախագահական Յանձնակատար Տիար Ֆոտիս Ֆոտիու, բարձր գնահատելով կիպրահայութեան ներդրումը Կիպրոսի կեանքին եւ կարեւորեց հայ, կիպրացի եւ յոյն ժողովուրդներու միջեւ պատմական յարաբերութիւններու ամրապնդումը եւ, միացեալ ծրագիրներով ու համաձայնագրերով, միջկառավարական երկխօսութեան զուգահեռ, անոնց սփիւռքեան համայնքներուն միջեւ մշակութային, կրօնական եւ տնտեսական ամուր կապերուն եւ համագործակցութեան սատարելու պատրաստակամութիւնը:
Տիար Վարդգէս Մահտեսեան շնորհակալութեան ջերմ խօսք ուղղեց երկրի նախագահին՝ իր եւ իր կառավարութեան անվերապահ զօրավիգին համար հայութեան եւ Հայաստանին, ինչ որ վառ արտայայտութիւն գտաւ մասնաւորաբար նախագահին պաշտօնական այցովը Երեւան՝ Եղեռնի 100-րդ տարելիցին, ինչպէս նաեւ սոյն գեղարուեստական-մշակութային երեկոյի կազմակերպութեամբ եւ այլ բազում նախաձեռնութիւններով, նշեց ան: Ան անդրադարձաւ հայերու ներկայութեան եւ անոնց Կիպրոսի կեանքէն ներս բերած գործօն մասնակցութեան, սկսեալ 6-րդ դարէն մինչեւ այսօր: Այդ դարաւոր ներկայութեան վկայութիւնն են Արմենոխորի եւ այլ գիւղեր, Մակարավանքը, Կանչուոր եկեղեցին, Ս. Աստուածածին եկեղեցին եւ այլ պերճախօս վկայութիւններ, շարունակեց ան: Ան վստահութիւն յայտնեց որ նախագահին, կառավարութեան եւ ժողովուրդին ջերմ վերաբերմունքը եւ զօրավիգը կիպրահայութեան եւ Հայաստանին պիտի շարունակուին հետագային եւս եւ մաղթեց բարի, խաղաղ եւ բարգաւաճ նոր տարի:
Արամ Ա.՝ դրուատանքի իր նշանակալից խօսքին մէջ, նշեց յատկապէս որ անգամ մը եւս առիթ կը ներկայանար իրեն այցելելու այս օրհնեալ կղզին, արձանագրելով. «Այս կղզին օրհնուած է, քանզի Յիսուսի առաքեալներէն Ս. Պարնապասն էր որ եկաւ Կիպրոս եւ քրիստոնէութեան սերմերը տարածեց կղզիին մէջ», ապա՝ անդրադարձաւ մասնաւորապէս այն փաստին, որ կիպրահայերը ոչ միայն քաղաքացիներն են այս երկրին, այլ պահելով հանդերձ իրենց ինքնութիւնն ու մշակոյթը, ընդելուզուած են կղզիին ընկերային, մշակութային, քաղաքական կեանքին, անոր աւանդութիւններուն եւ քրիստոնէական արժէքներուն, անոր յանուն արդարութեան մղած պայքարին հետ....Մեր երկու եկեղեցիներն ու ազգերը, ընդգծեց ան, սերտօրէն գործակից եւ զօրակից են իրարու, շեշտելով որ անոնք միասնաբար կը հաւատան արդարութեան որ յաճախ ոտնակոխ կ'ըլլայ մարդոց կողմէ, սակայն արդարութիւնը երկնատուր է, ըսաւ ան....Արդարութիւն՝ որ չի կրնար երբեք օրինականացնել բռնագրաւուած հողատարածք մը, ըլլայ անիկա Կիպրոսի մէջ, Երուսաղէմի մէջ, թէ այլուր: Արամ Ա. յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց նախագահին, իր եւ Կիպրոսի յոյն ժողովուրդին ցուցաբերած եղբայրական ջերմ վերաբերմունքին համար, որուն շնորհիւ կիպրահայ համայնքը վառ կը պահէ իր ինքնութիւնը եւ կ'ապրի արժանավայել կեանք մը, խարսխուած մարդկային իրաւունքներու բարձր սկզբունքներուն վրայ: «Մենք ձեզ կը սիրենք ոչ միայն որպէս նախագահը Կիպրոսի, այլ նաեւ որպէս մարդ», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը եւ առ ի գնահատանք անոր ցուցաբերած հայամէտ ու հայասէր վերաբերմունքին եւ զօրավիգին, նախագահին նուիրեց Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան բարձրագոյն պարգեւն ու շքանշանը՝ «Կիլիկիոյ Իշխան»ի բարձր տիտղոսը, ինչ որ ողջունուեցաւ ներկաներուն կողմէ երկարատեւ ծափահարութեամբ:
Հուսկ, Նախագահ Նիկոս Անաստասիատիս իր ջերմ շնորհակալութիւնը յայտնեց Վեհափառ Հայրապետին իրեն պարգեւուած նման բարձր տիտղոսին համար, անդրադարձաւ կիպրահայութեան Կիպրոսի կեանքին բերած ներդրումին՝ կեանքի բոլոր ոլորտներէն ներս, սկսեալ 6-րդ դարէն մինչեւ հիմա, որուն համար ան նշեց որ ինք հպարտ կը զգայ հայութեամբ: Նախագահը արձանագրեց որ Կիպրոսի մէջ՝ համահաւասար իրաւունքներով կ'ապրին յոյն, թուրք, հայ, մարոնիթ եւ լատին ժողովուրդները, հանդուրժողութեան եւ փոխադարձ յարգանքի հիման վրայ: Ան աւելցուց որ ցարդ կարելի չէր եղած համաձայնութեան եզր մը գտնել բռնագրաւեալ Կիպրոսի վերամիաւորման ուղղութեամբ տարուած բանակցութիւններուն, Թուրքիոյ կարծր կեցուածքին պատճառաւ եւ յոյս յայտնեց որ բաց երկխօսութեամբ պիտի շարունակուին կառավարութեան ճիգերը այսուհետեւ եւս, որպէսզի կարելի ըլլայ ի վերջոյ ունենալ ազատ Կիպրոս մը, համակեցութեան համերաշխ դրուածքով: Իր խօսքի աւարտին, ան բարի, խաղաղ եւ բարգաւաճ նոր տարի մաղթեց բոլորին:
Այնուհետեւ ծայր առաւ գեղարուեստական ճոխ յայտագիրը, մասնակցութեամբը՝ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ զոյգ երգչախումբերու ( Խմբավար՝ Նառա Սարդարեան եւ Վիքի Գույումճեան, դաշնակի ընկերակցութիւն՝ Երէցկին Թամար Հապէշեան), որոնք ներկայացուցին գեղեցիկ փունջ մը հայկական եւ յունական երգերու, ինչպէս նաեւ` Համազգային Օշական մասնաճիւղի «Սիփան» եւ «Նանոր» պարախումբերու ( Պարուսոյց՝ Գրիգոր Քէլէշեան), որոնք մերթ թնդացուցին մթնոլորտը հայկական պարերու զուարթ ու կայտառ դոփիւնով, մերթ ալ հիացուցին ներկաները հեզաճկուն պարերու նազանքով եւ քնքշութեամբ: Գեղարուեստական յայտագիրը՝ իր ամբողջական պատկերով, գեղեցիկ ճաշակ մը փոխանցեց ներկայ օտար հանրութեան մասնաւորապէս՝ հայ երգ ու պարի շունչին ու ոգիին, խորհուրդին եւ գեղեցկութեան...
Երեկոյի աւարտին, հիւրասիրութեան սեղաններուն շուրջ, ներկաները դեռ երկար յամեցան, վայելելու տօնական օրերու զուարթ մթնոլորտը եւ երեկոյին առթած վառ տպաւորութիւնները:

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ