Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

Կիպրահայ

Վարդգէս Մահտեսեան Իր Խօսքը Կ՛ուղղէ Կիպրոսի Խորհրդարանի Լիագումար Նիստին.antsoutarts1a

Կիպրոսի խորհրդարանի լիագումար նիստին ընթացքին, կիպրահայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան, Հայոց ցեղասպանութեան 102-ամեակին առիթով, յայտնած է որ 20-րդ դարու առաջին ու մեծագոյն ցեղասպանութեան յանցաւորները ցարդ կը մնան անպատիժ: «Իբրեւ հայեր, կը պահանջենք արդարութիւն, ո՛չ թէ վրէժ, ինչպէս նաեւ պատմական անտարակուսելի իրականութիւններու ճանաչումը», ըսած է ան` աւելցնելով. «Մեր նախահայրերուն զոհողութեան արդարահատուցումը յաջորդող սերունդներուն համար պիտի ըլլայ յոյսի եւ լոյսի փարոս մը, որպէսզի զոհ չդառնան նաեւ այլ ժողովուրդներ` կրօնի կամ ազգութեան պատճառով»:
«Մինչեւ օրս, 28 երկիրներ, Միացեալ Նահանգներու 50 նահանգներէն 45-ը, ինչպէս նաեւ զանազան միջազգային կազմակերպութիւններ ճանչցած են Հայոց ցեղասպանութիւնը: Աւելի՛ն, անոր ժխտումը քրէականացուցած են հինգ երկիրներ, որոնց շարքին նաեւ Կիպրոսը: Կը պահանջենք գերպետութիւններէն, որ ի վերջոյ պարտադրեն Թուրքիոյ, որպէսզի ժամանակակից աշխարհին դիմաց ստանձնէ իր պարտաւորութիւնները եւ ընդունի իր գործած ոճիրները», եզրափակած է ան: