Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

Կիպրահայ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԳԵՐՇ. Տ. ԽՈՐԷՆ ԱՐՔ. ՏՈՂՐԱՄԱՃԵԱՆԸ ՆՇԱՆԱԿԵՑ ԿԻՊՐՈՍԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴantsoutarts1a

Կ'ուզենք ուրախութեամբ յայտնել, որ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանը նշանակեց Կիպրոսի Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ:
Խորէն Սրբազանը աբեղայ ձեռնադրուած է 1984-ին, իսկ վարդապետ 1988-ին, պաշտպանելով «Բաբգէն Կաթողիկոս Կիւլէսէրեանի կեանքն ու գործը» աւարտաճառը։
1998-ին ձեռնադրուած է Ծայրագոյն Վարդապետ։
1984-1995, յաջորդաբար ստանձնած է հետեւեալ պաշտօնները.- Դպրեվանքի Հսկիչ եւ Փոխ-Տեսուչ, գաւազանակիր, Դպրեվանքի եւ հայկական երեք տարբեր Ազգային Վարժարաններու մէջ վարած է ուսուցչական պաշտօններ: Զուգահեռ, ստանձնած է տարբեր առաքելութիւններ, մասնակցելով ազգային, կրօնական եւ միջեկեղեցական համաժողովներու։
1990-1992 հետեւած է Լիբանանի Քասլիքի «Սուրբ Հոգի» համալսարանի Նոր Կտակարանի, Եկեղեցւոյ Պատմութեան եւ Ծիսագիտութեան դասընթացքներուն։
1995-2004 տարիներուն եղած է հոգեւոր հովիւ Թեսաղոնիկէի Հայոց։
1999-2003 յաճախած է Յունաստանի ամերիկեան համալսարան եւ հետեւած Պատմութիւն եւ Միջազգային Յարաբերութիւններ մասնագիտութեան։ Ստացած է B.A. բարձրագոյն ուսման վկայական։
2004-2017 տարիներուն վարած է Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդութիւնը: Խորէն սրբազանը արդէն ժամանած է Կիպրոս եւ ստանձնած իր նոր առաքելութիւնը:
Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի
12 Ապրիլ, 2017