Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (67) Մարտ 2017

Տեսակէտ

ԱՄԷՆ ՕՐ ՍՈՒՄԿԱՅԻԹ ՄԸՆ Է ՀԱՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐ antsoutarts1a

Պատմական որեւէ իրադարձութեան գնահատական տալէ առաջ, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել անոր ծնունդ տուող քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային պատճառները
Մօտաւորապէս քսան եւ ինը տարիներ առաջ, այս օրերուն, լուսարձակներէ հեռու, Ատրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուի մօտակայ Սումկայիթ քաղաքի հայ բնակչութեան դէմ սպանդ մը կատարուեցաւ ազերի խուժանին ձեռամբ: Անակնկալօրէն խուժելով անպատսպառ հայերու բնակարանները, անխնայ կացինահարեցին տարեցն ու երիտասարդը, անչափահասն ու մօր կաթով սնող նորածինը: Ամենավայրագ մոլուցքներով գործադրուած հրեշային ոճիրները խլեցին հարիւրաւոր անմեղ մարդոց կեանքը:
Պաքու այլեւս ի վիճակի չէր քօղազերծելու Սումկայիթի հայ բնակչութեան դէմ զանգուածային կոտորածները,զարհուրելի դաժանութիւնները հաղորդող լսատեսողական աղբիւրներու ահազանգը:
Մեծ երկրաշարժի արհաւիրքէն ցաւատանջ հայ ժողովուրդին համար ծանր հարուած մըն էր Սումկայիթի կոտորածը: Դարերու ընդմէջէն հակահայ ջղագրգռութեան հերթական արտայայտութիւն մը: Սումկայիթը համոզեց՝ որքա~ն սին ու խաբուսիկ էին ժողովուրդներու բարեկամութեան եւ «եղբայրութեան» մասին անցնող տասնամեակներու կարգախօսները: Մարդկային բնազդը կը մնար անդրդուելի: Ոճիրներուն պատգամը շատ աւելի խորունկ էր, քան՝ անհանդուրժողութեան եւ այլամերժութեան պատճառաբանութիւնները: Փաստօրէն, Երեւանի պողոտաներուն եւ հրապարակներուն վրայ արձակուող «Սեսիա», «Կորպաչով», «Փարթիա», «Լենին» կարգախօսները անզօր պիտի ըլլային լուծելու հայ ժողովուրդին արդար պահանջները..:
Պետական հովանաւորութեամբ կազմակերպուած սումկայիթեան կոտորածը հարազատ շարունակութիւնն էր 1915-ի Ցեղասպանութեան: Ազերիներու տրամաբանութեամբ, Սումկայիթը նախազգուշութեան ահազանգ մըն էր, սպառնալիք՝ անցեալի օրինակով խեղդելու Լեռնային Ղարաբաղի պահանջատիրական կոչերը: Յառաջիկայ ամիսները ապացուցեցին, թէ չարաչար սխալած էին անոնք: Հայու արեամբ եւ սումկայիթեան ողբերգութեամբ սկսաւ ճակատամարտը, բայց հայուն յաղթանակով վերջ գտաւ Արցախի պատերազմը: Արցախը կայացած պետութիւն է այսօր,շնորհիւ Սումկայիթի եւ Արցախի սուրբ հողին վրայ ինկած բոլոր նահատակներուն:
Սումկայիթը սթափեցուց մեր ժողովուրդը եւ համոզեց, որ այլընտրանք չունէր հայը, եթէ ոչ՝ ապաւինիլ իր բազուկին: Մեր ժողովուրդին համար վերածնունդի խորհրդանիշ դարձաւ Սումկայիթը:
Հայ ժողովուրդը՝ Սփիւռք եւ հայրենիք, այս օրերուն կ'ոգեկոչէ Սումկայիթի նահատակներուն յիշատակը:Միջազգային ընտանիքը տակաւին լռութիւն կը պահէ եւ կը խուսափի քաղաքական գնահատական տալու Ատրպէյճանի յանցագործութեան:
Ճշմարտութիւնը շրջանցելու իրողութիւնը,պատասխանատուութեան ծանր բաժին մըն ալ միջազգային ընտանիքի ուսերուն վրայ պիտի դնէ ինքաբերաբար: Անպատիժ ոճիրը նոր յանցագործութիւններ կը ծնի անկասկած:Ապացոյցները բազմաթիւ են՝ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանագիծերուն վրայ գրեթէ ամէնօրեայ զինադադարի խախտումները, ներթափանցելու փորձերը...:
Համահայկական սուգի այս օրը խոկումի հրաւէր մըն է հայրենիքի եւ Սփիւռքի պետական, քաղաքական, ազգային եւ հոգեւոր կառոյցներուն մէջ գործող պաշտօնակատարներուն համար: Յիշենք միշտ՝ որո՞նք են մեր հայրենիքին սահմանակից պետութիւնները...: Պահպանենք նահատակներու արեամբ շաղախուած մեր ափ մը հայրենիքը, պատրաստենք հայրենի հողին փարած երիտասարդութիւն, դէպի հայրենիք ուղղենք Սփիւռքի կարաւանները: Հայաստանը դարձնենք համայն հայութեան հայրենիք:
Բիւր յարգանք Սումկայիթի նահատակներուն յիշատակին:
ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ