Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Այլազան

ԹՈՒՐՔԻԱ

"Այս քաղաքին մէջ պիտի յարգենք Հայերը եւ մնացեալ բոլոր ազգութիւններու ներկայացուցիչները", կ՚ըսէ Իմամօղլու

antsoutarts1aԹուրքիոյ մեծագոյն քաղաքին` Պոլսոյ քաղաքապետի կրկնակի ընտրութեան յաղթանակ արձանագրած Էքրեմ Իմամօղլու, որ ընդդիմադիր «Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան» թեկնածուն էր, խոստացած է յարգանքով վերաբերիլ այնտեղ բնակող ազգային փոքրամասնութիւններուն, ի շարս որոնց` Հայերուն:
"Այս քաղաքին մէջ մենք պիտի ընդունինք եւ յարգանքով պիտի վերաբերինք Հայերուն, Յոյներուն, Ասորիներուն, Հրեաներուն եւ մնացեալ բոլոր ազգութիւններու ներկայացուցիչներուն։ Ժողովրդավարութիւն պիտի կառուցենք եւ այս քաղաքին մէջ արդարութիւն պիտի հաստատենք", յայտարարած է նորընտիր քաղաքապետը:
Իմամօղլու իր խօսքը շարունակելով յայտնած է, թէ քաղաքին մէջ պէտք չէ գոյութիւն ունենայ «ազգային փոքրամասնութիւն» հասկացութիւնը եւ որ Պոլսոյ բոլո՛ր բնակիչները, անկախ իրենց ազգային պատկանելիութենէն, պէտք է հաւասար իրաւունքներ ունենան:


Սելինա Տողան.
"Շնորհակալութիւն
Իմամօղլուին՝ Պոլսոյ մէջ բոլորին ինքնութիւնը կարեւոր նկատելուն համար"
antsoutarts1a
Թուրքիոյ խորհրդարանի նախկին երեսփոխան, ընդդիմադիր գործիչ, քեմալական «Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան» անդամ Սելինա Տողան Twitter-ի մէջ անդրադարձած է Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցած ընտրութիւններուն։
Ան մէջբերած է Իմամօղլուի յետընտրական առաջին ելոյթի խօսքերը եւ շնորհակալութիւն յայտնած է վերջինիս:
Տողան գրած է. «էքրեմ Իմամօղլու կ՚ըսէ. "Այս քաղաքին մէջ փոքրամասնութիւններ չկան։ Այս քաղաքին մէջ մենք մեր գիրկը պիտի ընդունինք բոլորը։ Յոյները, Հայերը, Ասորիները, Հրեաները…"։
Շնորհակալութիւն Իմամօղլուին Պոլսոյ մէջ բազմակարծութիւնը եւ բոլորին ինքնութիւնը կարեւոր համարելուն համար»։
Յիշեցնենք, որ Սելինա Տողան երեսփոխան ընտրուած էր 2015-ին: Ան պոլսահայ համայնքի ազդեցիկ կին գործիչներէն է. այժմ Պոլսոյ հայաշատ Շիշլի թաղամասի աւագանիի անդամ է: