Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Այլազան

ԻՐԱՆ

Հայութիւնը կը պատրաստուի Իրանի Ս. Թադէի վանքի ուխտագնացութեան

antsoutarts1aԻրանի հիւսիսը գտնուող Արեւմտեան Ատրպատականի ամենագեղեցիկ պատմական կոթողներէն մէկուն` Սուրբ Թադէոսի վանքին մէջ, Օգոստոսին պիտի մատուցուի պատարագ, որուն մասնակցելու նպատակով Իրան կ՚այցելեն Հայեր ամբողջ աշխարհէն:
Իրանէն, Հայաստանէն, Սուրիայէն, Լիբանանէն, Հոլանտայէն, Ֆրանսայէն, Գերմանիայէն, Գանատայէն հայ ուխտաւորներ տօնական ծիսակատարութեան ընթացքին կը կատարեն երախաներու մկրտութիւն, մատաղօրհնէք: Չալդրանի շրջանի Սուրբ Թադէոսի վանքին մէջ տօնական ծիսակատարութիւնը տեղի կ՚ունենայ ամէն տարի եւ կը վկայէ կրօններու խաղաղ գոյակցութեան մասին: Ան զգալիօրէն կ՚աշխուժացնէ հայ համայնքի ազգային, մշակութային, կրօնական կեանքը:
Կ՚ենթադրուի, որ Ս. Թադէոս կամ Թադէի վանքը կառուցուած է 4-էն 6-րդ դարերուն, սակայն ըստ աւանդութեան` զայն հիմնադրած է Թադէոս Առաքեալը 66-ին: Փորագրուած գրութիւնը կը վկայէ, որ վանքը 1814-ին վերանորոգուած է Ատրպատականի նահանգապետ Ապպաս Միրզայի հրամանով: Ս. Թադէոս Առաքեալի վանքը քանի մը անգամ երկրաշարժէն աւերուած է եւ վերանորոգուած: 1946-ին վերանորոգուած է Թաւրիզի Հայոց առաջնորդարանի ջանքերով եւ 1954-ին առաջին հայ ուխտաւորները` 50-60 հոգինոց խումբով, Ս. Թադէոս Առաքեալի նահատակութեան օրը ուխտագնացութիւն կազմակերպած են Թաւրիզէն դէպի վանք: