Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Այլազան

ՇԱՒԻԼ Կատարուեցաւ «Շառլ Ազնաւուր» հրապարակին բացումը

antsoutarts1aՈւրբաթ, Յունիս 21-ին, Երաժշտութեան տօնին օրը, Շաւիլ քաղաքը ձեռնարկեց «Շառլ Ազնաւուր» հրապարակի բացման արարողութեան, որ կը գտնուի Հայկական յուշարձանի շրջակայքին եւ նմանապէս կը ներառէ «Մանկութեան եւ երիտասարդութեան տուն» անունով պարտէզը, հոն ուր 2015-ին Կապոյտ Խաչի «Յիշատակի ծառ»-ը տնկուած է։ Սոյն ծրագիրը միաձայնութեամբ որդեգրուեցաւ քաղաքապետական խորհուրդին կողմէ՝ քաղաքապետ Ժան-Ժագ Կիյէի առաջարկով, անցեալ Մարտ ամսուն։
Քաղաքապետը եւ Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի դեսպանուհի Յասմիկ Տոլմաջեան նախ ծափահարութիւններու տարափի մը տակ քօղազերծեցին յուշատախտակը։ Այնուհետեւ Աստղիկ Տէտէեանի ղեկավարած «Աստղեր եւ մեղեդիներ» խումբը մեկնաբանեց Ազնաւուրի նշանաւոր երգերէն՝ « Les comédiens »-ը, « Emmenez-moi »-ն, « La bohème »-ը…։ Հայաստանի եւ Ֆրանսայի փառերգերու ունկնդրութենէն ետք խօսք առաւ կրօնական ընկերակցութեան նախագահ Միքայէլ Չոփուր եւ շնորհակալութիւն յայտնեց քաղաքապետին՝ այս նախաձեռնութեան համար, յիշեցնելով մեծարուած՝ հարիւր տոկոս հայ եւ հարիւր տոկոս ֆրանսացի արուեստագէտին քանի մը յատկանիշերը։
Ապա ելոյթ ունեցաւ երեսփոխան Ժագ Մէր եւ անդրադարձաւ 2018-ին Երեւանի մէջ կայացած Ֆրանսախօսութեան վեհաժողովին իր մասնակցութեան, որուն մաս պիտի կազմէր Շառլ Ազնաւուրը։ Կարգը հասաւ քաղաքապետ պրն Կիյէի. ան պատմեց ոչինչէն սկսած եւ երգի ու երաժշտութեան միջազգային փառքի տիրացած անձնաւորութեան մասին, որ ֆրանսախօսութեան եւ ֆրանսական մշակոյթի դեսպանը պիտի հանդիսանար։ Քաղաքապետը ոգեկոչեց Ազնաւուրի ծնողներուն յիշատակը, որոնք հակառակ իրենց կրած տառապանքներուն եւ չքաւորութեան կրցան իրենց երկու զաւակները մեծցնել Ֆրանսայի սիրով, ա՛յն երկրին, որ զիրենք այնքան լաւ ընդունած ու պաշտպանած էր։ Ֆրանսա՛ն, որ յաջողած էր "ներմուծել, քան թէ ազգային համայնքին մէջ ընդելուզել Ազնաւուրին ընտանիքը, ինչպէս նաեւ Ցեղասպանութենէ ճողոպրած հազարաւոր հայ գաղթականները", շեշտեց քաղաքապետը։ Ազնաւուր ինքզինք ֆրանսացի կը զգար, բայց պահած էր իր մէջ զօրաւոր կերպով դրոշմուած հայկականութիւնը, որ դրսեւորուեցաւ 1988-ի երկրաշարժին, երբ «Ազնաւուրը Հայաստանի համար» իր գլխաւորած ընկերակցութիւնը օգնութեան հասաւ կարօտեալներուն՝ Հայաստանի եւ Ֆրանսայի միջեւ բարեկամութեան կամուրջ հանդիսանալով։ «Հայաստանի ազգային հերոս», ԻՒՆԷՍՔՕ-ի մէջ Հայաստանի դեսպան Ազնաւուր պայքարեցաւ կարեւոր դատերու համար՝ քաղցկեղ, ինչպէս նաեւ բնապահութիւն։
"Մեծ ուրախութիւն եւ մեծ պատիւ է այս հրապարակը կոչել Շառլ Ազնաւուրի անունով", եզրափակեց քաղաքապետ Կիյէ։
Հայաստանի դեսպանուհի Յասմիկ Տոլմաջեան ելոյթ ունենալով նախ շնորհակալութիւն յայտնեց Շաւիլի քաղաքապետին ու քաղաքապետական խորհուրդին՝ աշխարհի վրայ իւրաքանչիւր Հայու սրտին մէջ տեղ գրաւած Շառլ Ազնաւուրի հրապարակի անուանակոչութեան համար։ Ան յիշեց 1975 Ապրիլին Ժորժ Կարվառենցի համագործակցութեամբ «Անոնք ինկան» երգին ստեղծագործումը, «երգ մը, որ Հայութեան առիթ տուաւ ազատօրէն խօսելու Ցեղասպանութեան մասին»։ Համաշխարհային հռչակի արժանացած այս երգը դարձաւ իւրաքանչիւր Հայու հպարտութիւնը, երգ մը, որ հայ ժողովուրդին ներշնչեց լաւագոյն ապագայի յոյսը։ Այս երգերը, զորս այսօր կը մրմնջեն Հայաստանի ամէն կողմը, կ՚ուղեկցին իւրաքանչիւրի յոյսերուն, աւելցուց դեսպանուհին։ Տիկին Տոլմաջեան ապա ողջունեց ֆրանքեւհայկական դարաւոր բարեկամութիւնը, որ այսուհետեւ պիտի յարատեւէ ա՛լ աւելի հզօր կերպով, նա՛եւ շնորհիւ Շառլ Ազնաւուրի հեղինակաւոր անձին։
Հանդիսութիւնը իր աւարտին հասաւ Վիգէն Դարբինեանի երգած « La Mama »-ով։
Արարողութեան բազմաթիւ մասնակիցները այնուհետեւ հրաւիրուեցան բացօթեայ ընդունելութեան, որ տեղի ունեցաւ այն տարածքին մէջ, որ կը կրէ մեր ազգային պարծանքին անունը։
ՀՐԱՅՐ ՀՐԱՉԵԱՆ