Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (85) Նոյեմբեր 2018

Այլազան

ՊՈԼԻՍ

Դուդուկի, «Տըլէ եաման»-ի եւ Կոմիտասի հնչիւններով վերջին հրաժեշտը տրուած է Արա Կիւլէրինantsoutarts1a

Հոկտեմբեր 20-ին Պոլսոյ մէջ վերջին հրաժեշտը տրուած է պոլսահայ աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Արա Կիւլէրին, որ կեանքէն հեռացաւ Հոկտեմբեր 17-ին՝ 90 տարեկանին: Անուանի արուեստագէտին յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի ունեցած է Պէյօղլուի Սուրբ Երրորդութիւն հայկական եկեղեցւոյ մէջ:
Թրքական դրօշով ծածկուած Կիւլէրի դագաղը եկեղեցիէն դուրս հանուած է հայկական դուդուկի, «Տըլէ եաման»-ի եւ Կոմիաստի հնչիւններու ներքոյ: Մարմինը ամփոփուած է Շիշլիի հայկական գերեզմանատան մտաւորականներու դամբարանին մէջ:
Կիւլէրի յուղարկաւորութեան ներկայ գտնուած են հայ համայնքի հազարաւոր ներկայացուցիչներ, բարձրաստիճան թուրք պաշտօնատարներ, մտաւորականներ, երկրպագուներ ու լրասփիւռներու հարիւրաւոր ներկայացուցիչներ:
«Պոլսոյ աչքը» անունով ծանօթ առասպելական լուսանկարիչին մահուան պատճառը պարզուած է՝ սրտի անբաւարարութիւն:
Ցաւակցական հեռագիր յղած էր ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան, ուր ան նշած էր, որ ամբողջ տասնամեակներ Կիւլէրի խորաթափանց աչքը տեսած եւ արձանագրած է պատկերներ, որոնք նոր մակարդակի բարձրացուցած են համաշխարհային լուսանկարչական արուեստը։ Իր կարգին, Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան իր ցաւակցական հեռագրին մէջ նշած է, որ ան կը շարունակէ ապրիլ իր թողած ստեղծագործութիւններով եւ աւելցուցած, որ Կիւլէրը իր «ոսպնեակով պատմութիւնը գրած է»: