Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (85) Նոյեմբեր 2018

Այլազան

Մահ՝ առասպելական ծանրաբարձ Եուրի Վարդանեանի antsoutarts1a

Միացեալ Նահանգներու մէջ 62 տարեկանին մահացած է Ողիմպիական խաղերու, աշխարհի ու Եւրոպայի ախոյեան, ծանրաբարձ Եուրի Վարդանեանը:

Եուրի Վարդանեան 7 անգամ դարձած է աշխարհի, 5 անգամ Եւրոպայի, 4 անգամ Խորհրդային Միութեան ու նաեւ 1980 թուականին՝ Ողիմպիական ախոյեան: Այդ մրցաշարքերուն ան հաստատած է 43 համաշխարհային մրցանիշ, նուաճած է 111 ոսկէ մետալ։
2009 Ապրիլ 2-ին նշանակուած էր Հայաստանի նախագահի խորհրդական: 2013 Մայիս 8-ին ազատ կացուցուած էր այդ պաշտօնէն եւ նշանակուած ՀՀ Մարզանքի եւ երիտասարդութեան հարցերու նախարար:
2014 Յունիս 24-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով նշանակուած էր Վրաստանի մէջ Հայաստանի դեսպան:
Դեսպանի պաշտօնը թողելէ ետք հաստատուած էր ԱՄՆ։
Եուրի Վարդանեանի աճիւնը ԱՄՆ-էն բերուելով Հայաստան, նախ կը դրուի իր ծննդավայր Գիւմրիի մէջ, ապա քաղաքացիական հրաժեշտ կը կազմակերպուի Երեւանի Մարզահամերգային համալիրի մէջ, որմէ ետք, զայն կը յուղարկաւորեն Կոմիտասի անուան պանթէոնին մէջ: