Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (81) Յունիս 2018

Այլազան

"Մեծ ցանկութիւն ունիմ գալու եւ աչքերովս տեսնելու նոր Հայաստանը", կը գրէ Ազնաւուր Փաշինեանինantsoutarts1a


Նիկոլ Փաշինեանի տարեդարձին առթիւ՝ Շառլ Ազնաւուր Յունիս 1 թուակիր շնորհաւորական ուղերձ մը ղրկած է անոր, ուր կ՚ըսուի.-
«Թանկագին պարոն վարչապետ,
Ձեր տարեդարձին առիթով Ձեզի կը յղեմ լաւագոյն բարեմաղթանքներս, ինչպէս նաեւ անկեղծ շնորհաւորութիւններս՝ վարչապետի պաշտօնին ընտրուելու կապակցութեամբ։ Վստահ եմ, որ Դուք յաջողութեամբ պիտի կատարէք Ձեր առաքելութիւնը՝ նախ եւ առաջ ի պաշտպանութիւն մեր ժողովուրդի շահերուն։ Ինչպէս գիտէք, ես խոր յուզումով կը հետեւէի հաաստանեան իրադարձութիւններուն եւ մեծապէս հպարտ եմ իմ ժողովուրդով ու անոր դրսեւորած վարքագիծով։ 1988-ի երկրաշարժի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան անկախացման ժամանակաշրջանէն ի վեր՝ ես ամէն ինչ ըրի հայրենիքին օգնելու համար։ Հակառակ չարաբախտութիւններուն ու բոլոր մակարդակներու դժուարութիւններուն, բարեբախտաբար երկրին վիճակը բարելաւուեցաւ։ Այսօր նոր յոյսի շունչ կայ Հայաստանի մէջ՝ շնորհիւ Ձեզի եւ Ձեզի աջակցած հայ ժողովուրդի ջանքերուն։ Սրտանց կը փափաքիմ, որ Հայաստանի երիտասարդութիւնը կարենայ օգտուիլ այն նոյն կարելիութիւններէն, որոնցմէ ես օգտուեցայ ժամանակին, կարենայ արտայայտել իր բովանդակ ներուժը եւ անոր երազանքները դառնան իրականութիւն Հայաստանի մէջ։ Այս մղումով է, որ ես ներգրաւուեցայ մշակութային կեդրոն ստեղծելու ծրագրին մէջ,
որ կը յուսամ, մեր ազգի յետագայ յառաջընթացին մէջ զգալի դերակատարութիւն կ՚ունենայ։ Ես Ազնաւուր հիմնադրամի մեր անձնակազմէն պիտի խնդրեմ՝ Ձեզի ներկայացնել այդ ծրագիրը։ Մեծ ցանկութիւն ունիմ, անմիջապէս որ առողջութիւնս թոյլ տայ՝ գալու եւ աչքերովս տեսնելու նոր Հայաստանը եւ հանդիպում ունենալու այն կենսունակ ուժերուն հետ, որոնք պիտի կերտեն մեր ազգի ապագան։
Ընդունեցէք, խնդրեմ, պարոն վարչապետ, խորին յարգանքներուս հաւաստիքը»։