Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (81) Յունիս 2018

Այլազան

Քրեմլինի մէջ Փութին-Փաշինեան Հանդիպումը կայացաւantsoutarts1a


Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Ռուսիա կատարած պաշտօնական այցելութեան ծիրին մէջ հանդիպում ունեցած է Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ: Ռազմավարական գործընկեր երկու պետութիւններու ղեկավարները քննարկած են հայ-ռուսական երկկողմանի ու բազմակողմանի ձեւաչափով յարաբերութիւններու օրակարգին եւ համագործակցութեան վերաբերող հարցեր:
Կողմերը անդրադարձած են զանազան, յատկապէս քաղաքական, տնտեսական, զինուորական-արհեստագիտական եւ այլ մարզերու մէջ համագործակցութեան հետագայ զարգացման ու ընդլայնման վերաբերող հարցերու:
Զրուցակիցները կարեւոր նկատած են երկու դաշնակից պետութիւններուն միջեւ կապերու շարունակական եւ հետեւողական խորացումը, ինչ որ պիտի նպաստէ առեւտրական շրջանառութեան ծաւալները աւելցնելու եւ տարբեր ներդրումային ծրագիրներ իրականացնելու:
Նիկոլ Փաշինեան եւ Վլատիմիր Փութին քննարկած են նաեւ երկկողմանի հետաքրքրութիւն ներկայացնող շրջանային այլ հարցեր:
Հանդիպումին ընթացքին նախագահ Փութին ըսած է, որ Ռուսիա կը շարունակէ վստահօրէն պահպանել առաջատարի դիրքերը Հայաստանի հետ առեւտրական շրջանառութեան ուղղութեամբ` արձանագրուած տոկոսները աւելցնելու նպատակով: «Նկատի ունենալով մեր յարաբերութիւններուն ռազմավարական բնոյթը եւ տարբեր ուղղութիւններով մեր համագործակցութեան մեծ ծաւալը` կը կարծեմ, թէ մեր հանդիպումները միշտ պահանջուած են», նշած է Փութին` յոյս յայտնելով, որ կապերը մնայուն կերպով կ՛ամրապնդուին:
Նիկոլ Փաշինեան իր կարգին անդրադարձած է Ռուսիոյ եւ Հայաստանի յարաբերութիւններուն ունեցած յատուկ բնոյթին եւ նշած, որ թէ՛ Հայաստանի, եւ թէ Ռուսիոյ մէջ բոլորը գոհ են այս կապերէն: «Բոլորը գիտեն, որ մեր յարաբերութիւններուն օրակարգը շատ մեծ է, քննարկելու շատ բան կայ թէ՛ տնտեսական, թէ՛ քաղաքական, թէ՛ շրջանային իմաստով», ըսած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
Աւելի ուշ Նիկոլ Փաշինեան «Կարմիր հրապարակ»-ին վրայ ներկայ գտնուած է մոնտիալի նուիրուած կալա-համերգին, որուն ներկայ եղած են նաեւ Ռուսիոյ նախագահը, զանազան երկիրներու նախագահներ եւ ղեկավարներ: