Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

Այլազան

Հայաստան աշխարհի ամենէն ռազմականացած երկիրներու ցանկին վրայ՝ 3-րդը antsoutarts1a

Պոննի Փոփոխութեան միջազգային կեդրոնը (BICC) հրապարակած է Մաքս Մուչլըրի ուսումնասիրութեամբ՝ համաշխարհային ռազմականացման իր տարեկան զեկոյցը եւ աշխարհի ամենէն ռազմականացած երկիրներու ցանկը։ 2017-ի ցանկին վրայ (ուր նկատի կ՚առնուին 2016-ի տուեալները), Հայաստան յատկանշական ոստում մը կատարած է՝ նախորդ տարուան արդիւնքներուն բաղդատած, 21-րդ դիրքէն 3-րդ դիրքի բարձրանալով, մինչ Ազրպէյճան նախորդ տարուան 6-րդ դիրքէն իջած է 11-րդ դիրքի։
Վրաստան կը գրաւէ 55-րդ դիրքը։ Հայաստան կը հանդիսանայ Եւրոպայի ամենառազմականացած երկիրը, իսկ Թուրքիա կը գրաւէ 25-րդ դիրքը։ Ուսումնասիրութեան մէջ կը շեշտուի, որ յատկապէս Սաուտական Արաբիոյ, Օմանի, Պահրէյնի եւ Ազրպէյճանի պարագային, քարիւղի միջազգային գինի անկումը պատճառ դարձած է, որ ռազմական մարզին տրամադրուող գումարները համեմատաբար նուազին։ Հոն նաեւ նշուած է, որ Արցախի ձգձգուող հակամարտութեան պատճառով՝ Հայաստան եւ Ազրպէյճան կը շարունակեն հսկայ գումարներ տրամադրել ռազմական մարզին։ Կեդրոնը ամենառազմականացուած պետութիւնը նկատած է Իսրայէլը, իսկ ցանկին վրայ երկրորդ տեղը գրաւած է Սինկափուրը: ԱՄՆ կը գրաւէ 31-րդ դիրքը եւ կը հանդիսանայ աշխարհի տարածքին ռազմական մեծագոյն ամավարկը ունեցող երկիրը՝ 611 միլիառ տոլարով։