Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

Այլազան

Նախիջեւանի մէջ թուրքեւազրպէյճանական ռազմափորձերը` Հայաստանի դէմ ուղղուած վտանգ antsoutarts1a

Ազրպէյճանի Պաշտպանութեան նախարարը Դեկտեմբեր 1-ին ընդունած է Թուրքիոյ ռազմական օդուժի հրամանատարը: Կողմերը քննարկած են ռազմական համագործակցութիւնը, ներառեալ` ցամաքային եւ օդային ուժերու միացեալ ռազմափորձերու թիւը բարձրացնելու հարցը:
Նշենք, որ վերջին շրջանին թուրքեւազրպէյճանական աշխոյժ ռազմափորձեր տեղի կ՚ունենան Նախիջեւանի մէջ, ինչ որ տագնապալի կը համարեն հայ քաղաքական գործիչները եւ ռազմական փորձագէտները: Ըստ անոնց` ատիկա Հայաստանի դէմ ուղղուած վտանգ է:
Նախիջեւանի մէջ այս տարի Թուրքիոյ մասնակցութեամբ արդէն 5 ռազմափորձեր կատարուած են, ինչ որ լուրջ սպառնալիք է Հայաստանի ազգային ապահովութեան, կ՚ըսէ ռազմական փորձագէտ Դաւիթ Ջամալեան: Ան Նախիջեւանի թրքապատկանութիւնը հեռահար սպառնալիք կը համարէ Հայաստանի համար եւ այդ ուղղութեամբ յարձակումի միշտ պատրաստ ըլլալու կոչ կ՚ընէ. "Թուրքական ամբիցիաների դրսեւորումը հայկական երկրամասի նկատմամբ պէտք է իբրեւ իրողութիւն ընկալել, իբրեւ սպառնալիք": Հետեւաբար, պէտք է ամրապնդել երկրի պաշտպանունակութիւնը, բարձրացնել բանակի մարտունակութիւնը եւ անակնկալի չգալ, եթէ Նախիջեւանի ուղղութեամբ նոյնպէս լարումի ականատես ըլլանք, կ՚ըսէ Դաւիթ Ջամալեանն ու կանխարգիլման քայլերու պատրաստուելու մասին կը յիշեցնէ. "Մենք մի քանի տարի առաջ ամրապնդել ենք մեր յենակէտերը, եւ միշտ սպասել ագրեսիայի թուրք-ադրբեջանական տանդեմից նախիջեւանեան ուղղութեամբ"։ Պէտք է հաշուի առնել, որ Նախիջեւանը կենսական նշանակութիւն ունի Թուրքիոյ համար ու ամէն ինչ կ՚ընեն, նաեւ որպէսզի Նախիջեւանը հողային կապ ունենայ Ազրպէյճանի հետ, կ՚ընդգծէ ռազմական փորձագէտը: Այս հանգամանքը նկատի ունենալով` ան անընդունելի կը համարէ զիջումներու ճամբով խաղաղութեան յանգելու հաւանականութիւնը:
Արցախի խորհրդարանի Արտաքին յարաբերութիւններու յանձնաժողովի նախկին նախագահ Վահրամ Աթանէսեան չի կարծեր, որ Թուրքիոյ կողմէ Նախիջեւանի մէջ կատարուող ռազմափորձերը ուղղուած են Հայաստանի դէմ, բայց ամէն պարագայի, կը նշէ ան՝ Նախիջեւանի ռազմականացումը Հայաստանին վնասող գործօն է:
Դեմոկրատական կուսակցութեան նախագահ Արամ Սարգսեան տագնապի նշաններ կը նշմարէ նաեւ Նախիջեւանի մէջ թրքական լիրայով առեւտուր կազմակերպելու Թուրքիոյ մտադրութիւններուն մէջ:
Սակայն Վահրամ Աթանէսեան ատիկա բնական կը նկատէ Նախիջեւանի մէջ ազատ առեւտրային գօտիի առկայութեան պայմաններուն մէջ:
Արամ Սարգսեան կոչ կ՚ընէ աչալուրջ ըլլալու եւ մտածելու, թէ Հայաստան ի՛նչ պիտի ընէ, եթէ ռազմական գործողութիւններ սկսին:
Աղբիւր՝ ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ