Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Այլազան

Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարանը Համալրուեցաւ Վատիկանի Արխիւներէն Ձեռք Բերուած Փաստաթուղթերով

antsoutarts1a
ԵՐԵՒԱՆ.- «Երկիր Մեդիա»ն կը տեղեկացնէ, թէ Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը համալրուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերող արժէքաւոր փաստաթուղթերով, որոնք ձեռք բերուած են Վատիկանի գաղտնի արխիւներէն: Վատիկանի մօտ Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Միքայէլ Մինասեանի աջակցութեամբ եւ իտալահայ գործարար Արթուր Ասատրեանի միջոցներով ձեռք բերուած փաստաթուղթերը 19 Սեպտեմբերին յանձնուեցան Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկին:
Փաստաթուղթերը Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի փոխտնօրէն Սուրէն Մանուկեանին յանձնեց «Ծագումով Հայեր» հաղորդաշարի հեղինակ Մանանա Յակոբեան:
Սուրէն Մանուկեան նշեց, որ փաստաթուղթերը դեռ պէտք է ուսումնասիրուին, սակայն ան նկատեց, որ անոնց մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան տարիներուն Օսմանեան կայսրութեան մէջ աշխատող Վատիկանի ներկայացուցիչներու փաստաթուղթերն են: «Այսինքն, խօսքը այդ տարիներուն Օսմանեան կայսրութեան մէջ աշխատող դեսպաններուն մասին է: Փաստաթուղթերը, ինչպէս հասկցայ, դիւանագիտական գրագրութիւններ են. անոնց մէջ կան ձեռագիրներ եւ մեքենագրուած փաստաթուղթեր: Անոնք շատ արժէքաւոր փաստաթուղթեր են, որոնք իրենց տեղը պիտի ունենան մեր թանգարանին մէջ: Յառաջիկային մենք մանրամասնօրէն պիտի ուսումնասիրենք զանոնք», ըսաւ Սուրէն Մանուկեան՝ ընդգծելով, որ փաստաթուղթերը 1914-1917 թուականներու Օսմանեան կայսրութեան մէջ տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն կը վերաբերին: