Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Այլազան

Երուանդ Արմէնեան. "Քիւրտիստանի Հայերը կողմնակից են անկախութեան" antsoutarts1a

Իրաքեան Քիւրտիստանի խորհըրդարանի հայ երեսփոխան Երուանդ Արմէնեանի համաձայն` Քիւրտիստանի մէջ բոլոր փոքրամասնութիւնները Սեպտեմբեր 25-ին պէտք է քուէարկեն անկախութեան ի նպաստ: Ան Tert.am-ի հետ զրոյցին նշած է, որ եթէ Քիւրտիստանի անկախութիւնը հռչակուի, ատկէ ետք կառավարութիւնը պիտի բանակցի Պաղտատի հետ` իմանալու համար, թէ Իրաքի իշխանութիւնները կ՚ընդունի՞ն հանրաքուէի արդիւնքները, թէ` ոչ:
Խօսելով հանրաքուէին նկատմամբ Քիւրտիստանի հայ համայնքի դիրքորոշման մասին` ան նշած է. "Գրեթէ 3000 Հայ կայ Քիւրտիստան։ Այնտեղ եւս հայ ժողովուրդը անկախութիւն կը ցանկայ։ Ինչո՞ւ։ Որովհետեւ Քիւրտիստանի այսօրուան իշխանութիւնները Հայերու հետ են, յատուկ Հայերու համար եկեղեցիներ, մշակոյթի կեդրոններ, դահլիճներ կը կառուցեն։ Մենք այսօր Քիւրտիստանի խորհրդարանին մէջ մէկ աթոռ ունինք եւ բոլոր իրաւունքները կը վայելենք՝ կրթական, մշակութային, ազգային բոլոր իրաւունքները։ Իրաւունք ունինք մեր տօները նշելու։ Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը մեծ ազատութեամբ նշեցինք", ըսած է Արմէնեան:
Ան նկատել տուած է, որ Քիւրտերը այսօր կը գիտակցին, թէ Հայոց ցեղասպանութեան գործադրման մէջ իրենք ալ մեղք ունին: "Իրենք կը գիտակցին իրենց սխալին եւ կ՚ամչնան իրենց նախնիներու ըրածին համար։ Երեւի ձեւով մը կը փորձեն իրենց մեղքը քաւել, ատոր համար ալ այսօր մեզի այսքան իրաւունք կը ճանչնան", պատմած է ան:
Արմէնեան յիշեցուցած է, թէ Հայաստան արդէն Քիւրտիստանի հետ դիւանագիտական յարաբերութիւններ հաստատած է, հոն բացած է իր հիւպատոսարանը: Ըստ իրեն` Քիւրտիստանի Հայերը կողմնակից են անկախութեան, քանի որ Քիւրտիստանի իշխանութիւններէն ակնկալիքներ ունին Արցախի վերաբերեալ: Արցախի կարգավիճակը նոյնն է, ինչ-որ Քիւրտիստանինն է:
Արմէնեանի համաձայն` եթէ միջազգային մակարդակով ընդունուի Քիւրտիստանի կարգավիճակը, արդէն կրնանք ըսել, որ Արցախն ալ կրնայ անկախ ճանչցուիլ միջազգային հանրութեան կողմէ:
***
Նշենք, որ Իրաքեան Քիւրտիստանի ղեկավարութեան վրայ ամէն կողմէ, բացի՝ Իսրայէլէն, ճնչում կը բանեցուի, որպէսզի յետաձգէ հանրաքուէն: Թուրքիա նոյնիսկ պահանջած է ուղղակի բարձի թողի ընել զայն: ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդն ալ Սեպտեմբեր 21-ի իր նիստին արտայայտած է հանրաքուէին իր ընդդիմութիւնը: Այս մասին հրապարակուած հաղորդագրութեան մէջ այս դիրքորոշման որպէս պատճառաբանութիւն նախ կը յիշուի, թէ ներկայիս ԻՊ ահաբեկչական կազմակերպութեան դէմ պայքար կը մղուի քրտական ուժերու կարեւոր ներգրաւումով (ՄԱԿ ըսել կ՚ուզէ, թէ հանրաքուէն պիտի խանգարէ՞ անոնց գործունէութիւնը, կեդրոնացումը. յստակ չէ): Ապա, կ՚ըսուի նաեւ թէ տարածաշրջանին մէջ, խաղաղութեան հաստատումէն ետք կը նախատեսուի երեք միլիոն տեղահանուածներու, գաղթականներու վերադարձը եւ այս հանրաքուէն կրնայ խանգարել այդ գործընթացն ալ (՞):
Հուսկ կը յիշուի Իրաքի գերիշխանութեան, միութեան եւ հողային ամբողջականութեան սկզբունքներուն՝ այս հանրաքուէով յղուած սպառնալիքը:
Յատկանշական է, որ ՄԱԿ-ի հաղորդագրութեան մէջ բազմիցս կը գործածուի հանրաքուէ բառը բայց երբեք՝ «անկախութիւն» եզրը:
Աղբիւր՝ ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ