Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

Այլազան

Հայաստան եւ Իրան կը բանակցին Մեղրիի մէջ ազատ տնտեսական գօտի ստեղծելու համար

antsoutarts1aՀՀ կառավարութիւնը ներկայացուցած է 3,2 միլիառ տոլարի ներդրումային ծրագիր, որուն աղբիւրը, ոլորտները ամբողջութեամբ յստակացուած են: Կը նախատեսուի 830 միլիոն տոլարի ծրագրերը սկսիլ 2017-ին:
Այս մասին Սիսիանի մէջ խօսելով՝ վարչապետ Կարէն Կարապետեան ըսած է. "830 միլիոնէն 55 միլիոն տոլարի ծրագրերը կ՚առընչուին Սիւնիքի մարզին։ Յստակ գիտենք, թէ այդ միջոցները որ ուղղութեամբ պէտք է ներդրուին։ Շեշտը պիտի դրուի հանքարդիւնաբերութեան, անասնապահութեան, գիւղատնտեսութեան միւս ճիւղերուն, ինչպէս նաեւ գործարարութիւնը իրանական շուկայ ուղղելու վրայ։ Այս պահուն կը բանակցինք Իրանի հետ Մեղրիի մէջ ազատ տնտեսական գօտի ստեղծելու ուղղութեամբ, որ պիտի ըլլայ պետութիւն-մասնաւոր հատուած համագործակցութեամբ", ըսած է ան:
Վարչապետին համաձայն, իրանցի գործընկերներու հետ պիտի ստեղծուի նաեւ արտածող ընկերութիւն, որ հայկական շուկայէն պիտի գնէ ապրանքը եւ արտածէ Իրան: Ապրանքներու որակաւորման խնդրի լուծման նպատակով ալ Հայաստանի մէջ պիտի ստեղծուի իրանական «Հալալ» հիմնարկը: "Մենք յստակ կը հասկնանք, թէ դէպի ուր կ՚երթանք", ընդգծած է Կարէն Կարապետեան: