Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (67) Մարտ 2017

Այլազան

«Հաց բերող» Արթուր Սարգսեան մահացած է

antsoutarts1aՄարտ 16-ին մահացած է «հաց բերող» անուանումով ծանօթ Արթուր Սարգսեան: Ան, նախորդ օր աղեթափութեան (hernie) վիրահատութեան մը ենթարկուած էր:
Յիշեցնենք, որ Արթուր Սարգսեան կը մեղադրուէր «Սասնայ ծռեր»-ուն օժանդակելու յանցանքով: 2016 Դեկտեմբեր 31-ին ազատ արձակուած էր, սակայն քննչական պարտադիր ժամադրութեան ներկայացած չըլլալու պատճառաբանութեամբ՝ 2017 Փետր. 9-ին դարձեալ ձերբակալուած էր, որմէ ետք՝ Փետրուար 10-ին հացադուլ յայտարարած էր:
Մարտ 6-ին խումբ մը երեսփոխաններու երաշխաւորութիւնը ՀՀ Յատուկ քննչական ծառայութեան կողմէ ընդունուած ըլլալով՝ ազատ արձակուած էր:
Արթուր Սարգսեանի
փաստաբաններուն յայտարարութիւնը
Արթուր Սարգսեանի փաստաբանները Դիմագիրքի վրայ հրապարակած իրենց յայտարարութեամբ կը պահանջեն, որ «Սասնայ ծռեր»-ու դատը վարող, ինչպէս նաեւ Արթուր Սարգսեանի դատով զբաղած քննիչներուն արգիլուի անմիջական մասնակցութիւն բերել մահուան հանգամանքներու հետաքննութեան՝ բացառելու համար ճնշում բանեցնելու որեւէ հաւանականութիւն:
Անոնք նաեւ կ՚ուզեն, որ դիազննութեան՝ դատաբժշկական փորձաքննութեան մասնակից ըլլան միջազգային անկախ դատաբժիշկ փորձագէտներ եւ դատաբժշկական փորձաքննութեան ամբողջ ընթացքը տեսաձայնագրուի եւ անոր մէկ պատճէնը իրենց յանձնուի հանգուցեալին առողջութեան վերաբերեալ կարելի բոլոր փաստաթուղթերուն հետ: