Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (67) Մարտ 2017

Այլազան

Իտալիոյ Մէջ Լոյս Տեսած Է Գիրք՝ 1915ին Թուրքիոյ Մէջ Վատիկանի Հայապաշտպան Բանագնացին Մասին

antsoutarts1aՀՌՈՄ, «Լա Սթամփա».- Իտալիոյ մէջ լոյս տեսած է Առաջին Աշխարհամարտին ընթացքին Օսմանեան կայսրութեան մէջ Վատիկանի դիւանագիտական առաքելութեան մասին: «Սուրբ Աթոռը Եւ Օսմանեան Կայսրութեան Մէջ Հայերու Կոտորածը» գիրքի հեղինակներն են Վալենտինա-Վարդուհի Կարախանեանն ու Օմար Վիկանօն:
Գիրքին առանցքը կը հանդիսանայ Պոլսոյ մէջ պապի բանագնաց, միսիոներ Անճելօ Մարիա Տոլչիի գործունէութիւնը:
Կոտորածի ենթարկուած հայերուն մեծ մասը Պոլիսէն հեռու՝ Թուրքիոյ արեւելեան շրջաններէն ըլլալով՝ Տոլչիի գործը բաւական դժուար եղած է: Այսուհանդերձ, երբ ան սկսած է հասկնալու, թէ ինչ տեղի կ՛ունենայ,  ան շարունակած է ջանքեր թափել բանակցութիւններ վարելու ոչ միայն օսմանեան իշխանութիւններուն, այլեւ՝ անոնց աւստրիացի եւ գերմանացի դաշնակիցներուն հետ:
Տոլչիի նամակներէն կազմուած փաստաթուղթերէն պարզ կը դառնայ, թէ ինչ ջանքեր ան գործադրած է հայերու եւ այլ քրիստոնեաներու փրկութեան համար:
Գիրքը նուիրուած է 2015ին վախճանած կաթոլիկ հայերու պատրիարք «Ներսէս Պետրոս 19րդի վառ յիշատակին»: