Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (67) Մարտ 2017

Այլազան

Հայաստանի Մէջ Ընտրելու Իրաւունք Ունի 2,564,334 Մարդ

antsoutarts1aԵՐԵՒԱՆ.- Հայաստանի մէջ Ազգային ժողովի ընտրութիւններուն մէկ ամիս մնացած է: Մարտ 5ին պիտի մեկնարկէ նախընտրական քարոզարշաւը, որուն ընթացքին ընտրական գործընթացին մասնակից քաղաքական ուժերը պիտի փորձեն ընտրողներուն ներկայացնել իրենց ծրագիրները եւ երկիրը զարգացնելու տեսլականը:
Քարոզարշաւի մեկնարկին ընդառաջ, Հայաստանի Հանրապետութեան Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը հրապարակած է Հայաստանի մէջ ընտրելու իրաւունք ունեցող քաղաքացիներուն թիւը՝ ըստ ընտրական տարածքներու, մինչեւ հիմա ընտրութիւնները լուսաբանելու համար հաւատարմագրուած տեղական լրատուամիջոցները, ինչպէս նաեւ տեղական ու միջազգային դիտորդական առաքելութիւնները, որոնք հաւատարմագրուած են ընտրութիւնները դիտարկելու համար:
Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի հրապարակած տուեալներուն համաձայն՝ ընտրութիւններուն մասնակցելու իրաւունք ունի 2,564,334 քաղաքացի (Այս թիւը ուռաճացուած է: Ոստիկանութիւնը այս թիւը տրամադրած է հիմնուելով հաշուառման մէջ գտնուող քաղաքացիներու թիւին վրայ, որ չի համապատասխանէր երկրի մէջ բնակուողներու թիւին):
Ազգային ժողովի յառաջիկայ ընտրութիւնները լուսաբանելու համար Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովին մէջ հաւատարմագրուած է 24 տեղական լրատուամիջոց: Մինչ այս պահը հաւատարմագրուած լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներուն թիւը 351 է:
Ընտրութիւններուն ընթացքին դիտորդական առաքելութիւն իրականացնելու համար ԿԸՅ հաւատարմագրուած է 6 տեղական կազմակերպութիւն: Միջազգային դիտորդական կազմակերպութիւններէն Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի յառաջիկայ ընտրութիւնները դիտարկելու համար մինչ այժմ հաւատարմագրուած է միայն ԵԱՀԿ-ԺՀՄԻԳը (Ժողովրդավարական հաստատութիւններու եւ մարդու իրաւունքներու գրասենեակ):
Հայաստանի խորհրդարանական ընտրութիւնները դիտարկելու մասին յայտարարած է նաեւ ԵԽԽՎն (Եւրոպայի խորհուրդի խորհրդարանական վեհաժողով):
Քուէարկութեան ելեկտրոնային եղանակով մասնակցելու իրաւունք ունի 877 անձ, որոնց ցանկը Հայաստանի Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը հրապարակած է:
Նոր Ընտրական օրէնսգիրքին համաձայն՝ ընտրութիւններուն արդիւնքներով ձեւաւորուելիք խորհրդարանին մէջ պէտք է տեղ ունենան նաեւ Հայաստանի մէջ աւելի մեծ թիւով մշտական բնակութիւն ունեցող առաջին 4 ազգային փոքրամասնութիւններու ներկայացուցիչները: ԿԸՅն հրապարակած է նաեւ այդ ցանկը: Հայաստանի մէջ կը բնակի 35 հազար 308 եզիտի, 11 հազար 911 ռուս, 2769 ասորի, 2 հազար 162 քիւրտ: