Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Անցուդարձ

Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի նոր ռազմավարութիւնը

Յունիս 18-ին, Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուներու տարեկան ժողովին հիմնադրամը ներկայացուցած է իր նոր տեսլականը եւ ռազմավարութիւնը, որոնք հիմնուած են թափանցիկ եւ հաշուետու գործելաոճի վրայ: Արդարեւ, ժամանակին եւ նոր պահանջներուն հետ քայլ պահելով, Հիմնադրամը յայտարարած է, որ պիտի կատարէ կառուցային եւ մօտեցումներու փոփոխութիւն։ Այս նոր ռազմավարութեամբ կը նախատեսուի աւելի նպատակային եւ համապարփակ մօտեցումներ ու յստակ գործելաոճ՝ ուղղուած Հայաստանի, Արցախի եւ Ափիւռքի համայնքներուն մէջ առաջնահերթ հարցերու բացայայտման ու լուծման:
Ռազմավարութիւնը նորովի կը սահմանէ Հիմնադրամին դերը եւ նշանակութիւնը՝ դառնալ առաջատար համահայկական ցանց, որ մեծածաւալ տուեալներու շտեմարանով եւ կապերու միջոցով Հայութիւնը կը միաւորէ Հայաստանի, Արցախի եւ Հայկական Սփիւռքի կայուն զարգացման գաղափարին շուրջ՝ ցանցի անդամներուն եւ հանրութեան համար ապահովելով թափանցիկութիւն եւ հաշուետւութիւն: Ասիկա կ՚ենթադրէ Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք ցանցային համագործակցութիւն՝ ի նպաստ կարիքներու գնահատման եւ զարգացման այն բոլոր համայնքներուն, ուր Հայեր կ՚ապրին եւ կը ստեղծագործեն։
Տարեկան ժողովին քննարկուած են նաեւ 2019-ի ծրագրերը եւ հեռարձակուող թելեթոնի հիմնական ուղղութիւնները, իրագործուելիք նոր ձեւաչափով ղեկավարման ու 2018-ին կեանքի կոչուած ծրագրերը: Ներկայացուած է նաեւ Հիմնադրամին նոր կայքէջը, ուր այցելուները կրնան ծանօթանալ անոր թափանցիկ գործունէութեան, մասնակցիլ Հայաստանի եւ Արցախի մէջ զարգացման բազմոլորտ ծրագրերուն:
"Վստահ եմ, որ մեր համատեղ ջանքերը, ցանցային գործելաոճն ու նոր սկզբունքներն առաւել նպատակամղուած ու համակարգուած կը դարձնեն մեր համագործակցութիւնը։ Համահայկական ցանց դառնալով՝ հիմնադրամը կը ծառայի համասփիւռ հայկական համայնքների, Հայաստանի ու Արցախի համաչափ եւ կայուն զարգացմանը", իր բացման խօսքին մէջ յայտնած է Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրէն Հայկակ Արշամեան:
Համայնքային կեդրոններու կառուցումէն մինչեւ առողջապահութիւն եւ այլընտրանքային ուժանիւթի զարգացում՝ 2018-ին, Հիմնադրամի միջոցով Հայաստանի եւ Արցախի մէջ իրագործուած են շուրջ 100 բազմոլորտ ծրագրեր, որոնք կը միտին աշխարհի զանազան անկիւնները ապրող հայ համայնքներու միասնականութեան, համագործակցութեան եւ զարգացման: Հիմնադրամը այժմ զբաղած է իրագործուած ծրագրերու արդիւնաւէտութեան գնահատումով, ինչ որ կը նախանշէ հետագայ ուղղութիւնները եւ ծրագրերու շարունակութիւնը:
Հայաստանի եւ Արցախի մէջ առաւելաբար մեծ ծրագրերու ծիրին մէջ, 164 բնակելի տուներ եւ համայնքային կառոյցներ ապահովուած են արեւային ջեռուցիչներով, կառուցուած են 4 մանկապարտէզներ, 2 դպրոցներ եւ 1 ելեկտրակայան։
Արցախի մէջ կառուցուած են 9 եւ վերակառուցուած՝ աւելի քան 10 տուներ. կառուցուած են նաեւ համայնքային 10 կեդրոններ: Նուիրատուներու շնորհիւ այժմ մնայուն ջուր ունին Արցախի 14 համայնքներ:
Առողջապահութեան ոլորտին մէջ իրագործուած են 419 վիրահատութիւններ, 2600 բժշկական քննութիւններ։ Հիմնադրամը կեանքի կոչած է նաեւ ընկերային, կրթական, գիտամշակութային, ճանապարհներու շինարարութեան եւ այլ ոլորտներու տասնեակ ծրագրեր:
2018-ի թելեթոնին մասնակցած եւ հայրենիքի զարգացման գործին իր ներդրումը ունեցած է, նախորդ տարուան հետ բաղդատած՝ 20 տոկոսէն աւելի նուիրատու: Այս կ՚ապացուցէ, որ Հայութեան վստահութիւնը աւելցած է Հայաստան Համահայկական հիմնադրամին նկատմամբ, ինչպէս նաեւ կը վերահաստատէ այն իրողութիւնը, որ Հիմնադրամին առաքելութիւնը նպաստած է աշխարհի տարբեր ծայրեր ապրող Հայերու համահայկական նուիրումին եւ համագործակցութեան:
Նշենք, որ Հայաստան Համահայկական հիմնադրամը հիմնուած է 1992-ին, Հայաստանի նախագահին հրամանագրով: Հիմնադրամի ցանցը կը գործէ 19 երկիրներու մէջ՝ Միացեալ Նահանգներ, Ֆրանսա, Գանատա, Մեծն Բրիտանիա, Զուիցերիա, Աւստրիա, Շուէտ, Լիբանան, Աւստրալիա, Պրազիլ, Արժանթին, Յունաստան, Կիպրոս, Ուրուկուայ, Ռումանիա, Իրան, Հոլանտա եւ Իտալիա: Ցանցը նպատակ ունի ընդարձակուելու՝ ընդգրկելով այն բոլոր համայնքները, ուր կ՚ապրի ու կը ստեղծագործէ Հայութիւնը:
Հիմնադրամին առաքելութիւնը համահայկական ցանցային համակարգի ստեղծումն է, որուն նպատակը ընդհանուր ինքնութեան հիման վրայ աշխարհասփիւռ հայկական համայնքներու, Հայաստանի եւ Արցախի համաչափ, կայուն եւ փոխկապակցուած զարգացման ապահովումն է: