Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Անցուդարձ

ԶՈՒԻՑԵՐԻԱ

ՀՀ Նախագահը. "Հայաստան կրնայ արհեստագիտական ու գիտակրթական կեդրոն դառնալ"

Աշխատանքային այցով Զուիցերիա գտնուող՝ ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան Զիւրիխի մէջ մասնակցած է գիտութեան ու արուեստի միջազգային STARMUS փառատօնի ծիրէն ներս կատարուող քննարկումներուն, որոնց ընթացքին՝ աշխարհահռչակ գիտնականներ, տիեզերագնացներ, Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիրներ իրենց տեսակէտերը ներկայացուցած են օրակարգային թեմաներուն վերաբերեալ։ Իր խօսքին մէջ, նախագահ Արմէն Սարգսեան յատկապէս նշած է. "Լիարժէք ապրելու համար մենք պէտք է ամէն օր որեւէ նոր բան սորվինք, բացայայտենք, սիրենք ու ըլլանք ստեղծագործ։ Իւրաքանչիւր առաքելութիւն կը սկսի երազանքէ, որ այնուհետեւ կը դառնայ ռազմավարական ծրագիր, վերջինս ալ առաքելութիւն՝ ամբողջ ազգի համար։ Վստահ եմ, որ մենք առաքելութիւն ունինք մեր երկիրը դարձնելու արհեստագիտութիւններու, գիտութեան ու կրթութեան կեդրոն, որուն համար կան բոլոր նախադրեալները"։
STARMUS փառատօնի ծիրէն ներս՝ նախագահ Սարգսեան նաեւ հանդիպումներ ունեցած է շարք մը մասնակիցներու հետ։
Նախագահը տեսակցած է Գանարեան կղզիներու Աստղագիտական ուսումնարանի տնօրէն Ֆրանչիսքօ Սանչեսի հետ, քննարկած՝ Բիւրականի աստղադիտարանի հետ համագործակցութեան կարելիութիւնները։
Գանատացի ծանօթ բնագէտ, 2018-ի Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիր Տոննա Սթրիքլենտի հետ նախագահ Սարգսեան խօսած է գիտութեան դերին եւ զարգացման արդի միտումներուն մասին: Զրուցակիցները ընդգծած են գիտութեամբ զբաղելու նպատակով երիտասարդութիւնը խրախուսելու եւ ոգեշնչելու անհրաժեշտութիւնը։ Իբրեւ օրինակ՝ Հայաստանի նախագահը նշած է Տոննա Սթրիքլենտի գիտական նուաճումները եւ նշանակալի համարած է անոր աւանդը լազերային բնագիտութեան բնագաւառէն ներս:
Արհեստագիտական յառաջընթացն ու Հայաստանի հետ համագործակցութեան հեռանկարները՝ նախագահ Սարգսեանի եւ «Նեսթ Լապս» ընկերութեան հիմնադիր Թոնի Ֆատելի հանդիպման առանցքային թեմաները հանդիսացած են: Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու ոլորտէն ներս համաշխարհային ներդրման համար 2017 թուականին Թոնի Ֆատել արժանացած է Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի մրցանակին։
Հանդիպումներէն ետք, պատասխանելով STARMUS-ի նշանակութեան վերաբերող հարցումին՝ նախագահ Սարգսեան նշած է, որ աշխարհահռչակ գիտնականներու, Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիրներու, տասնեակէ աւելի տիեզերագնացներու (մասնաւորապէս «Ափոլլօ» ծանօթ առաքելութեան աստղագնացները), ինչպէս նաեւ աշխարհահռչակ երաժիշտներ համախմբող փառատօնը գիտութիւնը ժողովրդական եւ գրաւիչ դարձնելու ձեւերէն մէկն է: "STARMUS-ը փառատօն է, ուր միասին հանդէս կու գան արուեստը, գիտութիւնը, աստղագիտութիւնը, մեծ գիտնականները, մեծ երաժիշտները", ըսած է Արմէն Սարգսեան: "Երբ կ՚ուսումնասիրես տիեզերքը, բացի գիտական արժէքէն, բացի այն ձեւերէն, մեթոտներէն, զորս կ՚օգտագործենք՝ հասկնալու համար տիեզերքը, վերջինս ունի այլ գեղեցկութիւն մը։ Հետեւաբար, անիկա նաեւ արուեստ է եւ ձեւով մը ունի բացարձակ ներդաշնակութիւն, որ կրնաս գտնել նաեւ երաժշտութեան մէջ", աւելցուցած է ՀՀ նախագահը:
STARMUS-ի յաջորդ փառատօնը Հայաստանի մէջ կազմակերպելու իր առաջարկ-հրաւէրը անգամ մը եւս կրկնելով՝ նախագահ Արմէն Սարգսեան նշած է, որ ատիկա մեր երկիրը համաշխարհային հանրութեան ներկայացնելու կարելիութիւն մը եւս կ՚ընձեռէ, որպէսզի Հայաստանը դառնայ աշխարհահռչակ գիտնականներու, Նոպէլեան մրցանակակիրներու, աստղագէտերու, տիեզերագնացներու, աշխարհի ծանօթ երաժիշտներու հանդիպման վայր: "Յոյս ունիմ, որ 6-րդ STARMUS-ը նաեւ մեր երիտասարդները պիտի ոգեւորէ զբաղելու ո՛չ միայն երաժշտութեամբ, արուեստով, այլեւ՝ գիտութեամբ", ըսած է Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը: