Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Անցուդարձ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Նիկոլ Փաշինեան. "Հայաստանից պէտք է արմատախիլ լինի քրէական ենթամշակոյթը"

Ըստ «Արմէնփրէս»-ի՝ Յուլիս 1-ին, ՀՀ դատախազութեան 101-ամեակին եւ դատախազութեան աշխատակիցի օրուան նուիրուած հանդիսաւոր նիստի իր ելոյթին՝ վարչապետ Փաշինեան յայտարարած է, թէ "Հայաստանից պէտք է արմատախիլ լինի քրէական ենթամշակոյթը":
"Հայաստանի Հանրապետութեան իւրաքանչիւր քաղաքացի, իւրաքանչիւր մարդ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ պէտք է զգայ, որ ինքը մեր երկրի մէջ պաշտպանուած է այնպէս, ինչպէս կայացած ընտանիքների մէջ մարդիկ իրենց պաշտպանուած կը զգան։ Այս չափազանց կարեւոր առաքելութիւն է եւ այդ առաքելութեան մէջ դատախազութիւնը ունի առաջնորդող դերակատարութիւն", ըսած է ան:
Վարչապետը շեշտած է, որ իրաւունքը Հայաստանի մէջ այլեւս վերնախաւին մենաշնորհը պէտք չէ ըլլայ. "Իւրաքանչիւր քաղաքացի պէտք է վստահ լինի, որ այս ուսադիրները եւ համազգեստը կրող մարդիկ անմնացորդ ծառայում են իւրաքանչիւր քաղաքացու իրաւունքին՝ անկախ նրա կարգավիճակից, հասարակական դիրքից, ծագումից, ապրելու վայրից, աշխատանքից եւ զբաղմունքից։ Այս առաքելութիւնը պատմական, շրջադարձային, յեղափոխական նշանակութիւն ունի", շեշտած է Փաշինեան:
Վարչապետը դատախազութեան վերջին մէկ տարուան գործունէութիւնը գնահատած է արդիւնաւէտ: "Ես ուզում եմ դատախազութեան բոլոր աշխատողներին շնորհակալութիւն յայտնել՝ նրանց կատարած աշխատանքի համար եւ յոյս յայտնել, որ յառաջիկայում այդ աշխատանքը պիտի լինի աւելի արդիւնաւէտ եւ ամէն օրուայ, ամէն տարուայ հետ Հայաստանի աւելի ու աւելի շատ քաղաքացիներ, բոլոր քաղաքացիները պիտի տեսնեն, որ դատախազութիւնը իրե՛նց դատախազութիւնն է, իրե՛նց իրաւունքի դատախազութիւնն է, իրե՛նց անվտանգութեան դատախազութիւնն է, իրե՛նց ապագան ապահովող դատախազութիւնն է", ընդգծած է ան: