Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (85) Նոյեմբեր 2018

Անցուդարձ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԿԸ ԼՈՒԾԱՐՈՒ - ՆՈՐ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ՝ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 9-ԻՆ

ԵՐԵՒԱՆ.- 1 Նոյեմբերին, Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ գումարուած յատուկ նիստին քննարկուեցաւ Հայաստանի վարչապետի ընտրութեան հարցը: Միակ թեկնածուն վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանն էր:
Անոր թեկնածութեան ոչ մէկ պատգամաւոր կողմ եւ դէմ քուէարկեց. ձեռնպահ քուէարկեցին 13 պատգամաւորներ:
Վարչապետի ընտրութեան համար անհրաժեշտ էին 53 կողմ ձայներ:
Անկախ Հայաստանի պատմութեան մէջ առաջին անգամն է, որ Ազգային ժողովը կ՛արձակուի սահմանուած ժամկէտէն առաջ:
Նիկոլ Փաշինեան երկրորդ անգամն ըլլալով վարչապետ չընտրուեցաւ, հետեւաբար, Ազգային ժողովը օրէնքի ուժով ինքնաբերաբար կը լուծարուի:
Ազգային ժողովի նոր ընտրութիւնները նախատեսուած են 9 Դեկտեմբերին:
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան հետ կապերու վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, որ նախագահ Արմէն Սարգսեան ստորագրած է հրամանագիր մը՝ արտահերթ ընտրութիւններու կայացման թուականին վերաբերեալ:
Հրամանագրին մէջ գրուած է.
«Հիմք ընդունելով Սահմանադրութեան 92րդ եւ 93րդ յօդուածների պահանջները եւ հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 149րդ յօդուածի 3րդ մասի համաձայն Ազգային ժողովի' իրաւունքի ուժով արձակումը.
1. Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւնը նշանակել 2018 թուականի Դեկտեմբերի 9ին:
2. Սոյն հրամանագիրն ուժի մէջ է մտնում պաշտօնական հրապարակմանը յաջորդող օրուանից»: