Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (81) Յունիս 2018

Անցուդարձ

Փաշինեան. «Շահագրգռուած Ենք Նոր Ազդակ Հաղորդելու Հայ-Իրանական Կապերուն»

8 յունիսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հանդիպում  ունեցած է Հայաստանի մէջ Իրանի դեսպան Սէյէտ Քազեմ Սաճատիի հետ:
Քննարկումի նիւթ եղած է փոխադարձ յարաբերութիւններուն կարեւորութիւնը: Հանդիպումին ընթացքին վարչապետ Փաշինեան շեշտած է, որ ամէն ճիգ ի գործ պիտի դրուի նոր ազդակ հաղորդելու հայ-իրանական կապերուն` փոխադարձ շահերու հիման վրայ:
Այս պարունակին մէջ Սէյէտ Քազեմ Սաճատի ընդգծած է առկայ մեծ ներուժի օգտագործման անհրաժեշտութիւնը եւ նշած, որ կան բոլոր նախադրեալները` տնտեսական կապերու ընդլայնման եւ խորացման համար: Ըստ անոր, այս կապերուն կրնան մեծապէս նպաստել նաեւ Մեղրի ազատ տնտեսական գօտիի գործունէութիւնը, Իրան-Եւրասիական տնտեսական միութիւն ազատ առեւտուրի ժամանակաւոր համաձայնագիրի առկայութիւնը:
Զրուցակիցները քննարկած են Մեղրի եւ Արաս ազատ տնտեսական գօտիներու համագործակցութեան ընդլայնման, ուժանիւթի, առողջապահութեան, ճանապարհաշինութեան եւ գիւղատնտեսութեան ոլորտներուն մէջ կապերու խորացման վերաբերող հարցեր:
Վարչապետն ու դեսպանը ընդգծած են զբօսաշրջութեան մարզին մէջ փոխադարձ գործակցութեան հետագայ զարգացման ուղղութեամբ հետեւողական քայլերու դիմելու անհրաժեշտութիւնը եւ այդ առումով կարեւոր նկատած ենթակառուցուածքներու բարելաւումն ու երկկողմանի կանոնաւոր թռիչքներու իրականացումը: