Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (81) Յունիս 2018

Անցուդարձ

Փաշինեան Շեշտեց Բանակցութեանց Արցախի Մասնակցութեան Կարեւորութիւնը

ԵՐԵՒԱՆ.- Հայաստանի Հանրային ձայնասփիւռի կայանը կը հաղորդէ, թէ կառավարութեան ծրագիրի քննարկման ընթացքին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան շեշտած է, որ պատրաստ է Արցախի հարցով բանակցութեանց սկսելու Պաքուի հետ, սակայն աւելցուցած է, որ բանակցութիւնները շատ աւելի արդիւնաւէտ պիտի ըլլան, եթէ անոնց մասնակցին Արցախի Հանրապետութեան ներկայացուցիչները։ Ան յիշեցուցած է, որ մինչեւ 1998 թուական, բանակցութեան սեղանին վրայ կը գտնուէին Արցախի ներկայացուցիչները, սակայն այդ իրողութիւնը այժմ դարձած է «լաւապէս մոռցուած անցեալ»ի մէկ մասը։
Վարչապետը շեշտած է, թէ բարոյապէս, քաղաքականօրէն եւ օրինական կերպով ինքզինք լիազօրուած չի զգար ներկայացնելու Արցախի ժողովուրդը, որ արդէն իսկ ունի իր անջատ իշխանութիւնները։
Ի պատասխան երեսփոխանի մը հարցումին՝ Փաշինեան նաեւ նշեց, որ վերջերս օտար դիւանագէտի մը հետ հանդիպման ժամանակ վերջինս նշած էր, թէ Հայաստանի քաղաքական զարգացումները լաւ առիթ են, որ հանրութիւնը պատրաստուի խաղաղութեան:
«Ես ասացի. ինչպէ՞ս էք պատկերացնում, որ Հայաստանի հանրութեանը ձեր նշած տրամաբանութեան մէջ պատրաստենք խաղաղութեան, երբ ակնյայտ է, որ Ատրպէյճանը իր հանրութեանը պատրաստում է պատերազմի: Եթէ մենք այդ պայմաններում մեր հանրութեանը պատրաստենք խաղաղութեան, նշանակում է՝ մեր հանրութեանը պատրաստում ենք պարտութեան: Մենք նման բանի չենք գնայ: Երբ Ատրպէյճան սպառնում է մեզ, իսկ մենք յայտարարենք, որ պատրաստ ենք փոխզիջումների՝ դա ճիշդ մօտեցում չէ՛: Եթէ դիմացինը պատրաստւում է պատերազմի, մենք էլ դրան պէտք է պատրաստուենք: Մենք չենք պատրաստւում պարտութեան: Մենք մեր հանրութեանը պատրաստում ենք յետագայ յաղթանակների: Իսկ եթէ հակառակորդը ցոյց կը տայ, որ պատրաստւում է խաղաղութեան, ապա մենք էլ կը պատրաստուենք խաղաղութեան»: