Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

Անցուդարձ

Էրտողան. "Շուտով դեսպանատուն պիտի բանանք արեւելեան Երուսաղէմի մէջ"

antsoutarts1aԹուրքիոյ նախագահ Էրտողան յայտարարած է, որ Անգարա շուտով «Պաղեստինի մէջ թրքական նոր դեսպանատունը պիտի բանայ՝ արեւելեան Երուսաղէմի մէջ»։ "Մօտ է այն օրը, երբ մենք պաշտօնապէս պիտի բանանք այնտեղի մեր դեսպանատունը", ըսած է ան՝ դարձեալ քննադատելով Միացեալ Նահանգներու կողմէ Երուսաղէմը Իսրայէլի մայրաքաղաք ճանչնալու որոշումը:
Յիշեցնենք, որ անցեալ շաբաթ, Իսլամական համագործակցութեան կազմակերպութեան անդամ երկիրները Պոլսոյ մէջ գումարեցին իրենց արտակարգ ժողովը, որուն ընթացքին Արեւելեան Երուսաղէմը ճանչցան Պաղեստինի մայրաքաղաք:
Թուրքիա կը պաշտպանէ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող Պաղեստինը
Թրքական Turkishnews.com առցանց թերթի լրագրող եւ սիւնակագիր Ահմէտ Կիւլէր կը դատապարտէ Թուրքիոյ նուիրումը Պաղեստինեան դատին` յիշեցնելով, որ Պաղեստին կը ճանչնայ Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Կիւլէր իր վերջին գրութիւններէն մէկուն մէջ կը նշէ, որ Պաղեստինի համար Թուրքիան «աշխարհը ոտքի հանեց», Արեւելեան Երուսաղէմը Պաղեստինի մայրաքաղաք ճանչցաւ, սակայն մոռցաւ, որ Պաղեստին 2015-ին Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին առթիւ դրոշմաթուղթ հրապարակ հանած էր:
Թուրք լրագրողը կը յիշեցնէ նաեւ 2016 Յունուար 18-ին հայկական Սուրբ ծննդեան առթիւ՝ Բեթղեհէմի տաճարի արարողութեան՝ Պաղեստինի նախագահ Մահմուտ Ապպասի խօսքերը, հետեւեալ տողերով. «Բեթղեհէմի Սուրբ Ծննդեան տաճարին մէջ պատարագէն ետք Մահմուտ Ապպաս իր խօսքին մէջ ըսաւ, որ "Հայերը այս երկրի աղն են եւ երբեք պիտի չլքեն այս հողերը"։ Պաղեստինի ժողովուրդի վիճակը Մահմուտ Ապպաս նմանցուցած է Հայոց ցեղասպանութեան տարիներուն՝ Հայերու վիճակին։ Բացի ատկէ, ան Պաղեստին հրաւիրած է հայաստանցի իր պաշտօնակից Սերժ Սարգսեանը եւ յոյս յայտնած, որ ան կ՚ընդունի հրաւէրը», գրած է Turkishnews.com-ի սիւնակագիրը: