Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

Անցուդարձ

Երուսաղէմի հոգեւոր պետերը նամակ յղած են Թրամփին

antsoutarts1aԵրուսաղէմի Հայոց պատրիարքարանի դիւանապետ Կորիւն վրդ. Պաղտասարեան Դեկտեմբեր 7-ին յայտնած է, որ Երուսաղէմի հոգեւոր բոլոր պետերը միասնական նամակ մը յղած են Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփին՝ մտահոգութիւն յայտնելով Երուսաղէմի կարգավիճակին վերաբերեալ անոր յայտարարութեան առընչութեամբ։ "Կը կարծենք, որ այդ յայտարարութեան կրնան հետեւիլ բախումներ, նոր բռնութիւններ, եւ գոյութիւն ունեցող տառապանքը կրնայ աւելնալ։ ԱՄՆ-ու նախագահին կոչ ըրած ենք վերանայելու իր յայտարարութիւնը", ըսած է Հայոց պատրիարքարանի դիւանապետը:
Ան աւելցուցած է, որ Թրամփի խնդրայարոյց յայտարարութենէն ետք, որեւէ տեսակի լարում կրնայ անմիջական ազդեցութիւն ունենալ տեղւոյն Հայերուն եւ Հայոց պատրիարքարանին վրայ:
"Մամուլէն տեղեկացանք, որ Պաղեստինի մէջ արդէն իսկ բողոքի ցոյցեր տեղի կ՚ունենան։ Մենք կը փափաքինք, որ կողմերը բանակցութիւններու միջոցով խնդիրը լուծեն", եզրակացուցած է ան: