Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

Անցուդարձ

Պատմական Իրադարձութիւն.. Հայաստան – Եւրոպական Միութիւն Համապարփակ Եւ Ընդլայնուած Համագործակցութեան Համաձայնագիրը Ստորագրուեցաւ

antsoutarts1a«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, թէ Հայաստանն ու Եւրոպական Միութիւնը երէկ ստորագրեցին Համապարփակ եւ ընդլայնուած համագործակցութեան համաձայնագիրը:
Համաձայնագիրը ստորագրուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տոնալտ Թուսքի ներկայութեան` Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի եւ Եւրոպական Միութեան արտաքին քաղաքականութեան եւ անվտանգութեան հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆետերիքա Մոկերինիի կողմէ:
Ստորագրման հանդիսաւոր արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Եւրոպական Միութեան մայրաքաղաքի «Եւրոպա» մեծ ու խորհրդանշական կառոյցին մէջ` Արեւելեան գործընկերութեան վեհաժողովին ծիրին մէջ:
«Անիկա բոլորիս միացեալ յաջողութիւնն է եւ կրնայ դրական նախադէպ դառնալ համագործակցային այլ ծրագիրներու համար», նախապէս ունեցած իր ելոյթին ընթացքին ըսած էր Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան:
Նախագահ Սարգսեան նշած էր նաեւ, որ 2017-ն իրաւամբ կարելի է նկատել Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն յարաբերութիւններու քառորդ դարեայ պատմութեան կարեւոր փուլերէն մէկը, որ նշանաւոր կը դառնայ այսօր` այս վեհաժողովին ծիրին մէջ, Հայաստանի Հանրապետութիւն-Եւրոպական Միութիւն Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրի ստորագրումով:
«Անիկա համընդգրկուն փաստաթուղթ է, կ՛արտացոլէ մեր երկկողմանի փոխադարձ գործակցութեան վերջին շրջանի նշանակալի զարգացումները եւ կը սահմանէ անոնց խորացման համար անհրաժեշտ ուղենիշները:
Այս համաձայնագիրը սոսկ նոր իրաւական փաստաթուղթ չէ, այլ մարդու իրաւունքներու եւ հիմնարար ազատութիւններու վրայ խարսխուած այն արժեհամակարգի արտացոլումն է, որ մենք կը դաւանինք: Համաձայնագիրին հիմքը ժողովրդավարութեան արմատաւորման այնպիսի կարեւոր դրոյթներ են, ինչպէս` իրաւունքի գերակայութիւնը, արդարադատութեան ամրապնդումը, պետական եւ հասարակական հիմնարկներու զարգացումը, լաւ կառավարումը: Այս դրոյթները արդիւնաւէտօրէն կեանքի կոչելը կենսական կարեւորութիւն ունի մեր երկրին մէջ հետագայ բարեփոխումները յաջողութեամբ իրականացնելու տեսանկիւնէն», ըսած է նախագահ Սարգսեան:
Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրով` կողմերը հաստատակամութիւն կը յայտնեն ամրապնդելու համապարփակ քաղաքական եւ տնտեսական գործընկերութիւնն ու համագործակցութիւնը` հիմնուած ընդհանուր արժէքներու եւ սերտ կապերու վրայ, ներառեալ` բարձրացնելով Հայաստանի Հանրապետութեան մասնակցութիւնը Եւրոպական Միութեան քաղաքականութեան, ծրագիրներուն եւ գործակալութիւններու աշխատանքներուն: Համաձայնագիրով նպատակ կը հետապնդուի խթանելու, պահպանելու եւ ամրապնդելու խաղաղութիւնը եւ կայունութիւնը ե՛ւ շրջանային, ե՛ւ միջազգային մակարդակներով, ներառեալ` լարուածութեան աղբիւրները վերացնելու համար ջանքերը համախմբելու, սահմանային անվտանգութիւնը զօրացնելու միջոցով, ինչպէս նաեւ միջսահմանային համագործակցութիւնն ու բարի դրացիական յարաբերութիւնները: Կ'ընդլայնուի նաեւ շարժունակութիւնը եւ տարբեր երկիրներու մարդոց միջեւ կապը:
Համաձայնագիրով կը շեշտուի Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ եւ տեւական լուծման համար Հայաստանի Հանրապետութեան յանձնառութեան կարեւորութիւնը եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն կողմէ վարուող բանակցութիւններուն ծիրին մէջ այդ լուծման ըստ կարելւոյն շուտ հասնելու անհրաժեշտութիւնը. ընդունելով նաեւ ՄԱԿ-ի կանոնադրութեան մէջ եւ ԵԱՀԿ-ի Հելսինքեան եզրափակիչ փաստաթուղթին մէջ ամրագրուած նպատակներու եւ սկզբունքներու հիման վրայ այդ լուծման հասնելու անհրաժեշտութիւնը, մասնաւորապէս, այն նպատակներու եւ սկզբունքներու, որոնք կ՛առնչուին ուժի կիրարկումէն կամ անոր սպառնալիքէն խուսափելուն, պետութիւններու տարածքային ամբողջականութեան եւ ժողովուրդներու իրաւահաւասարութեան ու ինքնորոշման իրաւունքին եւ արտացոլուած են ԵԱՀԿ-ի 2008-ի նախարարներու խորհուրդի 16-րդ հանդիպումէն ի վեր ԵԱՀԿ Մինսքի խմբակի համանախագահութեան շրջանակներուն մէջ եղած բոլոր յայտարարութիւններուն. նշելով նաեւ լուծման այս հոլովոյթին աջակցելու` Եւրոպական Միութեան յայտարարուած յանձնառութիւնը: Համաձայնագիրին մէջ, իբրեւ ընդհանուր սկզբունք կը շեշտուին ժողովրդավարական սկզբունքներու, իրաւունքի գերակայութեան, մարդու իրաւունքներու եւ հիմնարար ազատութիւններու հանդէպ յարգանքը:
Կողմերը կը վերահաստատեն ազատ շուկայական տնտեսութեան սկզբունքներու, կայուն զարգացման, շրջանային համագործակցութեան եւ արդիւնաւէտ բազմակողմանիութեան վերաբերեալ իրենց յանձնառութիւնը: