Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Անցուդարձ

«Հայաստան – Ռուսիա տնտեսութիւնները սերտօրէն փոխկապակցուած են» շեշտեց Նախագահ Սարգսեան

antsoutarts1aՀայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան Հայ-ռուսական միջշրջանային վեցերորդ եւ Եւրասիական գործընկերութեան երկրորդ միջազգային համաժողովներու մասնակիցներուն եւ հիւրերուն յղած իր ուղերձին մէջ հաստատած է, որ Հայաստան յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնէ Ռուսիոյ հետ բազմաշերտ առեւտրատնտեսական յարաբերութիւններու զարգացման` աւելցնելով, որ երկու երկիրներուն տնտեսութիւնները սերտօրէն փոխկապակցուած են:
Անոր համաձայն, արդիւնաւէտ էին Հայ-ռուսական միջշրջանային նախորդ համաժողովները, որոնց ընթացքին ներկայացուած առաջարկները կեանքի կոչուած են միացեալ նախաձեռնութիւններով:
Նախագահ Սարգսեան դիտել տուած է, որ համարկման հոլովոյթները կը նպաստեն միջշրջանային համագործակցութեան զարգացման:
«Նախ եւ առաջ ատիկա կը վերաբերի Եւրասիական տնտեսական միութեան, որուն շնորհիւ ապակեդրոնացեալ փոխադարձ գործակցութիւնը բարձրացած է նոր` աւելի բարձր մակարդակի: Եւրասիական տնտեսական միութիւնը բազմապատկած է մեր երկիրներու ստեղծարար ներուժը, վերացուցած է բազմաթիւ խոչընդոտներ փոխշահաւէտ տնտեսական համագործակցութեան ընդմէջէն», յայտնած է նախագահը` համոզում յայտնելով, որ Եւրասիական գործընկերութեան երկրորդ միջազգային համաժողովը իր կարգին պիտի նպաստէ Եւրասիական տնտեսական միութեան գործարար եւ ներդրումային լայն կարելիութիւններու բացայայտման ու նոր, փոխշահաւէտ գործարարական նախագիծերու իրականացման:
«Համաժողովներու կայացումը կը համապատասխանէ եղբայրութեան եւ բարեկամութեան աւանդութիւններուն, որոնցմով մեր ժողովուրդներուն յարաբերութիւնները ամրապնդուած են երկար դարերու ընթացքին: Համոզուած եմ, որ այս աւանդութիւնները այսուհետեւ եւս պիտի նպաստեն Հայաստանի եւ Ռուսիոյ յարաբերութիւններու ամրապնդման», նշուած է նախագահին ուղերձին մէջ: