Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

Անցուդարձ

Վարչապետ

Կարէն Կարապետեան կը խոստանայ ստեղծել նոր Հայաստան

antsoutarts1a«Մեդիամաքս» կը հաղորդէ, թէ ՀՀ վարչապետ Կարէն Կարապետեան խորհրդարանական ընտրութիւններուն մասին Ապրիլ 4-ին յայտարարութիւն մը կատարած է:
"Հանրութեան բոլոր հատուածներուն համար անվիճելի է, որ այս ընտրութիւնները տեղի ունեցան աւելի բարձր մակարդակով, քան նախորդ տարիներուն", ըսած է ան` շնորհակալութիւն յայտնելով ընտրութեան մասնակցած Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներուն, որոնք "աշխոյժ եւ պատասխանատու քաղաքացիական դիրքորոշում" ցուցաբերած են։ "Այն քուէն, որ ստացած է մեր խումբը, կը պարտաւորեցնէ։
Մենք յստակօրէն կը գիտակցինք այն պատասխանատւութեան, զոր կը ստանձնենք եւ հաստատակամ ենք ժողովուրդին կողմէ մեզի տրուած փոփոխութիւններուն իրաւագիրը կեանքի կոչելու։ "Մեզի կը սպասէ հետեւողական եւ քրտնաջան աշխատանք։ Անկասկած, ընելիքները շատ են, սակայն մենք չենք վախնար դժուար ճանապարհէն։ Կրնան ամպագոռգոռ հնչել խօսքերս, բայց կ՛ըսեմ սրտիս խորքէն։ "Խօսք կու տամ չխնայելու ջանք ու եռանդ՝ ստեղծելու համար նոր Հայաստան, որպէսզի մեր երկրի իւրաքանչիւր քաղաքացի ինքզինք աւելի լաւ զգայ, քան առաջ", յայտարարած է վարչապետը: