Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

Անցուդարձ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Նախաստորագրուած է ՀՀ - ԵՄ նոր համաձայնագիրը

antsoutarts1aՄարտ 21-ին Երեւանի մէջ նախաստորագրուած է Հայաստանի եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրը:
Արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան վստահութիւն յայտնած է, որ փաստաթուղթը նոր էջ պիտի բանայ Հայաստանի եւ Եւրոպական Միութեան եւ անոր անդամ երկիրներու հետ յարաբերութիւններուն մէջ:
Նախարարը շեշտած է, որ համաձայնագիրը կը ստորագրուի այս տարուան ընթացքին եւ աւելցուցած՝ որ ան կ՚արտացոլացնէ Հայաստանի եւ ԵՄ-ի միջեւ յարաբերութիւններու խորութիւնը, մակարդակը եւ ծաւալը:
Նալբանդեան ընդգծած է նաեւ որ փաստաթուղթը կը վկայէ ԵՄ-ի հետ համագործակցութեան՝ Հայաստանի ընծայած կարեւորութեան մասին:
Համաձայնագիրը Հայաստանի կողմէ նախաստորագրած են Արտաքին գործոց փոխնախարար Կարէն Նազարեան եւ Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու փոխնախարար Գարեգին Մելքոն- եան. իսկ ԵՄ-ի կողմէ՝ Եւրոպական արտաքին գործողութիւններու ծառայութեան Արեւելեան գործընկերութեան, Ռուսաստանի, Կեդրոնական Ասիոյ, տարածաշրջանային համագործակցութեան եւ ԵԱՀԿ-ի հարցերու տնօրէն Լիւք Տըվինեը եւ Եւրոպական յանձնաժողովի առեւտուրի ընդհ. տնօրէնութեան ստորաբաժանման ղեկավար Փեթրոս Սուրմելիս: