Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

Անցուդարձ

ՀՀ Խորհրդարանական ընտրութիւններու արդիւնքները՝ ըստ Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի ( ԿԸՅ)

antsoutarts1aԱպրիլ 9-ին Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը (ԿԸՅ) ամփոփած է Ապրիլ 2-ի խորհրդարանական ընտրութիւններու արդիւնքները:
Արտակարգ նիստին ԿԸՅ-ի նախագահ Տիգրան Մուկուչեան ընթերցած է բոլոր կուսակցութիւններու եւ դաշինքներու ստացած քուէներու թիւը:
Խորհրդարան մտած չորս ուժերը` Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւնը, «Ծառուկեան» դաշինքը, «Ելք» դաշինքը եւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը համապատասխանաբար ձեռք ձգած են 58, 31, 9 եւ 7 աթոռ: