Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

Անցուդարձ

ՀՀ Քաղաքական Ուժերու Պատգամաւորներու Թիւը՝ Նոր Խորհրդարանին Մէջ

antsoutarts1aԵՐԵՒԱՆ, «Թերթ».- Հայաստանի Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովին հրապարակած նախնական տուեալներուն համաձայն՝ 6րդ գումարման Ազգային ժողովին մէջ ներկայացուած պիտի ըլլան Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւնը (771 հազար 249 ձայն, կամ՝ ընտրողներուն 49.19 տոկոսը), «Ծառուկեան» դաշինքը (428 հազար 965 ձայն, կամ՝ ընտրողներուն 27.36 տոկոսը), «Ելք» դաշինքը (122 հազար 49 ձայն, կամ՝ ընտրողներուն 7.78 տոկոսը) եւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը (103 հազար 173 ձայն, կամ՝ ընտրողներուն 6.58 տոկոսը):
Նախնական տուեալներու համադրութեամբ՝ կարելի է ըսել, որ ՀՀն պիտի ունենայ 55 պատգամաւոր, «Ծառուկեան» դաշինքը՝ 30, «Ելք»ը՝ 9, իսկ ՀՅԴն՝ 7։
Պատգամաւորական աթոռներու բաշխումը, նոր Ընտրական օրէնսգիրքի համաձայն՝ կը կատարուի հետեւեալ կերպով. նախ՝ կուսակցութիւններուն կամ կուսակցութիւններու դաշինքներուն ստացած ձայներուն թիւը կը բազմապատկուի 101ով (101ը՝ ԱԺ իրաւագիրներու նուազագոյն թիւն է), ապա կը բաժանուի խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերուն կողմ քուէարկած քուէաթերթիկներու հանրագումարով:
Քաղաքական 4 ուժերուն ձայները առանձին պէտք է բազմապատկել 101ով, ապա՝ արդիւնքը բաժանել 1 միլիոն 425 հազար 445ի, որ քաղաքական 4 ուժերուն համար քուէարկած թիւն է՝ ընդհանուր վերցուցած:
Այս հաշուարկը կատարելով, կ՛ունենանք հետեւեալ պատկերը.
ՀՀԿի ստացած ձայներուն թիւը՝ (771249) x 101 / 1,425,445 = 54.6 իրաւագիր (մանտաթ):
«Ծառուկեան» դաշինքի ստացած ձայներու թիւը՝ (428965) x 101 / 1,425,445 = 30.3 իրաւագիր:
«Ելք» դաշինքի ստացած ձայներու թիւը՝ (122049) x 101 / 1,425,445 = 8.6 իրաւագիր:
ՀՅԴի ստացած ձայներու թիւը՝ (103173 ) x 101 / 1425445 = 7.3 իրաւագիր:
Իբրեւ արդիւնք՝ ՀՀԿն կը ստանայ 55 պատգամաւոր, «Ծառուկեան» դաշինքը՝ 30, «Ելք»ը՝ 9, իսկ ՀՅԴն՝ 7:
Լրացուցիչ 4 իրաւագիրներ նախատեսուած են նաեւ ազգային փոքրամասնութիւններուն համար: