Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (60) Յուլիս 2016

  • «Այդ Ողբերգութիւնը` Ցեղասպանութիւնը, Ցաւօք, Գլխաւորեց Տխուր Ցանկը Անցեալ Դարու Անմարդկային Աղէտներուն» Յայտարարեց Ֆրանչիսկոս Պապը
  • Ֆրանսայի Կառավարութիւնը Ներկայացուցած Է Ցեղասպանութեան Ուրացումը Քրէականացնող Նոր Օրինագիծը
  • Թուրքիոյ Արդարադատութեան Նախարարութիւնը Կը Մերժէ Սիսի Կաթողիկոսարանի Վերադարձի Պահանջին Քննարկումը
  • Կարօ Փայլան Կը Գանգատի Հակահայ Կոչերուն Դէմ
  • Արցախի Շուրջ` Մտահոգիչ Զարգացումներ
  • Երեւանի Մէջ, «Սասնայ Ծռեր» Նախաձեռնութեան Խումբ Մը Բռնի Ուժով Մուտք Կը Գործէ Ոստիկանութեան Կեդրոն
Adv1Adv1Adv1

Կիպրահայ

ԿՈԹՈՂԱՅԻՆ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԿԻՊՐԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

yeranՇաբաթ, 9 Յուլիս 2016-ին, կիպրական անուանի թերթը՝ Ֆիլելեֆթերոս, շրջանառութեան մէջ դրաւ ամէնէն կոթողային հրատարակութիւն մը որ երբեւէ լոյս տեսած ըլլայ՝ կիպրահայ համայնքի մասին: Հատորը կը բաղկանայ 335 էջերէ եւ կ'ընդգրկէ 650 լուսանկարներ, ինչպէս նաեւ՝ տարբեր քարտէսներ, լուաբանութիւններ եւ մանրամասնօրէն կը ներկայացնէ հայ համայնքի պատմութիւնը, անոր ներկայութիւնը ի Կիպրոս՝ անյիշելի ժամանակներէն մինչեւ այսօր: Գիրքի վերջին մասին վրայ կայ մատենագրութիւնը եւ գիրքի կայացման իրենց նպաստը բերած անձանց անունները: Այս կոթողային հատորը արդիւնքն է լայնածաւալ հետազօտական աշխատանքի, որ սկիզբ է առեր Յունիս 2015-ին լրագրող Անասթասիա Շաքալլիի կողմէ, անխոնջ աջակցութեամբն ու մասնակցութեամբը՝ հետազօտող-բանասէր Ալեքսանտըր Միքայէլ Հաճիլիրայի, որ 2008 թուականէն ասդին համակ խորութեամբ կ'ուսումնասիրէ կիպրահայ համայնքը: Առ այժմ, նշեալ հատորը լոյս տեսած է միայն յունարէնով: (մանրամասն)

Խմբագրական

ՍԵՒՐԻ ԴԱՇՆԱԳԻՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՍԵՄԻՆ....

yeranԸնթացիկ տարուան Օգոստոս 10-ին կը լրանայ Սեւրի Դաշնագիրի 98-ամեակը: Այն դաշնագիրին՝ որուն հետ ածանցեալ Ուիլսոնեան սահմանները եղան, Յովհաննէս Քաջանունիի բնութագրումով, «Մի տեսակ կապոյտ թռչուն....անշօշափելի ու անհասանելի»: Այսօր, անոր մօտալուտ հարիւրամեակի սեմին, ի՞նչ կ'ըսեն մեզի Սեւրի Դաշնագիրը եւ Ուիլսոնի իրաւարար վճիռը: Ի՞նչ իմաստ ու արժէք ունին անոնք հայութեան եւ Հայաստանի լինելութեան համար:

Ինչպէս յայտնի է, 10 Օգոստոս 1920-ին, Սեւրի Դաշնագրով՝ յաղթական Դաշնակիցները պաշտօնապէս կը ստեղծէին, կը ճանչնային ու թուրքին կը պարտադրէին անկախ Հայաստանը, որուն սահմանները ճշդելու իրաւարար պարտականութիւնը կը ստանձնէր Միացեալ Նահանգներու ատենի նախագահը, Վուտրօ Ուիլսոն: Սեւրի պայմանագիրը մասնաւորապէս կ'ամրագրէր. «Իրաւարար որոշումի օրէն սկսեալ, Թուրքիան կը հրաժարի Հայաստանին փոխանցուելիք տարածքի նկատմամբ իր բոլոր իրաւունքներէն ու տիտղոսէն»:(մանրամասն)

Հարցազրոյց

«Պապի Այցը Հայաստան Սիրոյ Եւ Հիացմունքի Նշան Է»

yeran«ԼԱ ՍՏԱՄՊԱ».- Գերաշնորհ տէ՛ր, ո՞րն է պապի Հայաստան այցի նշանակութիւնը:

Կ. ԼԷՈՆԱՐԴՕ ՍԱՆԴՐԻ.- Կարծում եմ՝ սա նախեւառաջ ուխտագնացութիւն է, պապի սիրոյ եւ հիացմունքի դրսեւորումը քրիստոնեայ այս հնագոյն եկեղեցու նկատմամբ, որն ունի քրիստոնէական դարաւոր աւանդոյթներ: Սա նուիրումի արտայայտութիւն է մի երկրի հանդէպ, որը 301թ.ին առաջինն ընդունեց քրիստոնէութիւնը, երբ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչն առաջնորդեց ամբողջ ազգը դէպի դարձ եւ մկրտութիւն: Պապը կ՛արտայայտի իր երախտագիտութիւնն ու մեծարանքն այս ժողովրդի նկատմամբ, որն առաջնորդուել է քրիստոնէական ոգով եւ կարողացել է դարեր շարունակ պահել հաւատքի թանկարժէք գանձն ու իր ազգային ինքնութիւնը: Սա հոգեւոր ուժ է, որի շնորհիւ Հայաստանը կարող է կառուցել խաղաղութեան եւ յոյսի ապագայ:(մանրամասն)

Յօդուածներ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՄԸ ՀՈՂԻ ՄԸ ԵՒ ԴԱՏԻ ՄԸ

ՄԱՍԻՆ

yeran«Ինքնաքննադատութիւնը՝ 

լաւատեսութեան ճանապարհ հարթող միակ հնարքն է»կ'ըսէ իմաստալից կերպով Փրոֆ. Դոկտ. Երուանդ Հ. Քասունի՝ իր վերջերս հրատարակուած, «Մտորումներ ժողովուրդի մը, հողի մը եւ դատի մը մասին» խորագրեալ հատորին յառաջաբանին մէջ, աւելցնելով որ «Հզօրները ատակ են ինքնաքննադատութեան», որպէսզի կարենան «յաղթահարել իրենց կթոտումները սնուցանող վարակները, փակել նահանջի դռները, ու վերազինուած՝ ձեռնարկել յաղթանակ երաշխաւորող ռազմավարութեան»: Հիմնական սկզբունք մը՝ այս, որով կ'առաջնորդուի յարգելի հեղինակը՝ քննախոյզ հայեացքով դիտելու եւ դատելու հայ կեանքի արատաւոր երեւոյթները եւ նոր լուծումներ առաջարկելու անոնց վերացման ի խնդիր....(մանրամասն)

«ԻՄ ԿԵԱՆՔԻ ՀԱՒԱՏԱՄՔԸ»

yeranՈրքան հաճելի է վերահանդիպումը վաղեմի բարեկամի մը հետ, այն ալ տարիներու բաժանումէ մը ետք: Ես այդ հաճոյքը վայելեցի, երբ ձեռքս առի Ռոմէն Կոզմոյեանի «Իմ կեանքի հաւատամքը» հատորը, որովհետեւ մեր բարեկամութիւնը զօդուած էր մեր պաշտօններուն միջոցաւ, երբ ինք Սփիւռքահայութեան հետ մշակութային կապի կոմիտէի բաժնի վարիչ էր, իսկ եսՙ «Արեւ» օրաթերթի պատասխանատու խմբագիր: Յիշեցի Ռոմէն Կոզմոյեանի «պաշտօնը», սակայն ան ամսականաւոր պաշտօնեայ մը չէր, այլՙ սրբազան առաքելութեան մը անսակարկ նուիրեալ մը, որովհետեւ «իր կեանքի հաւատամքն» էր սփիւռքահայութիւնը սերտօրէն կապուած պահել Մայր հայրենիքինՙ Խորհրդային Հայաստանին, որուն հաւատաւոր նուիրեալն էի նաեւ ես, այն երանելի եւ անմոռանալի օրերուն, երբ հայ մշակոյթըՙ իր բոլոր ճիւղաւորումներով, ուղխօրէն կը փթթէր եւ իր գագաթնակէտին կը հասնէր: Արդէն այդ նպատակը կը հետապնդէր Սփիւռքի կոմիտէն իր ամբողջ անձնակազմով:(մանրամասն)

«Հայկական Փողոց»

yeranՊուէնոս Այրես, Արժանթին: Մայիս 2016: Իջեւանած պանդոկիս ճաշարանին մէջ մէկ կողմէ կը նախաճաշեմ, միւս կողմէ, համակարգիչին ետեւ նստած, կը փորձեմ քայլ պահել իրենց հերթը սպասող շատ մը գործերուս հետ: Այդ կացութեանս մէջ չանդրադարձայ, որ տարեց մարդ մը մօտեցաւ ինծի եւ սպաներէն հետս զրուցեց, թէեւ չհասկցայ իր ըսածը, բայց ուզեցի իր ժպտուն, բարեկամական ու հաղորդական դէմքին ընթացք տալ: Հարցուցի, եթէ անգլերէն գիտէր, փորձեց իր միտքը եւ ըսելիքը պարզել:(մանրամասն)

Սփիւռքներու Հայ Դպրոցի Նպատակին Եւ Ծրագիրին Մասին

yeranՍփիւռքներու հայ դպրոցներու շուրջ բոլորուած եւ անոնց մէջ գործող ազնիւ տրամադրութեամբ անձերը իրենք զիրենք մասնակից պէտք է զգան ազգային՝ եւ ոչ միայն համայնքային՝ նպատակի մը եւ համապարփակ ծրագիրի մը իրականացման: Սփիւռքի հայ դպրոցը հարկ է ազատագրել թաղային, երեւելիական, կողմնապաշտական, աւանդապաշտական, քաղքենիական, յարանուանական, հայրենակցական թափառումներէ:(մանրամասն)

Քայլ Մը՝ Տատեանէն Մելգոնեան

yeranՏարբեր հարթակներու վրայ երբ կը քննարկենք արեւմտահայերէնի տագնապին վերաբերող նիւթեր՝ որպէս կոտտացող ցաւ մեր սիրտերուն վրայ կը զգանք Կիպրոսի Մելգոնեանին բացակայութիւնը։ ՀԲԸՄ-ի վարիչներուն կատարած այդ սխալ քայլը, մանաւանդ սուրիական արհաւիրքի այս տարիներուն, երբ դժոխքէն փախչող մանուկներ, պատանիներ կայք մը կ՚որոնեն խարսխելու...(մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԳԻ ԴԵՐԱՍԱՆԸ` ՕՖԵԼԻԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ

yeranՀՀ ժողովրդական արտիստուհի Օֆելիա Համբարձումեանն իր կատարողական վարպետութեամբ, իւրայատուկ ձայնով ու հարուստ երգացանկով ժողովրդական եւ աշուղական երգարուեստում գրել է իր մեծ կենսագրութիւնը: Թէեւ վախճանուեց 91-ամեակը բոլորած, փառք ու դափնիներ վաստակած, բայց նրա բացակայութիւնն արդէն իսկ ցաւալի է ու մեծ կորուստ, որովհետեւ հայ երգի մի ամբողջ դարաշրջանի խորհրդանիշն ու կրողն էր նա, որ հեռացաւ կեանքից: Օֆելիա Համբարձումեանը խտացումն էր մեր աշուղների թողած դպրոցի, ժողովրդական բառ ու բանի, քնարական, անկեղծ երաժշտութեան, սիրոյ տաղերի: Օֆելիա Համբարձումեանի երգերի բարձրագոյն յատկանիշն անկեղծութիւնն է. ձայնի ամէն ելեւէջ, երգ դարձած սիրոյ տաղի ամէն հատիկ բառ շաղախած է անկեղծութեամբ, պարզ, մաքուր, անպաճոյճ յուզականութեամբ: Նրա իւրաքանչիւր երգ կարծես երկխօսութիւն, զրոյց լինի ունկնդրի հետ, որին նա վստահում է իր սիրոյ պատմութիւնը, հայրենի բնութեամբ, գետակի խաղով, թռչնի երգով, կանաչ-կարմիր կեանքով ու աշխարհով հիացած հայ մարդու սրտի խօսքը:(մանրամասն)

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

yeran

 

 

 

Շող մը ժպիտ, բառ մը բարեւ
Վճիտ նայուածք մը լուսեղէն
Հոգիէ-հոգի կամար որպէս
Դառնայ ծիածան մը գունեղէն...

(մանրամասն)

Կազմակերպութեամբ Զէյթունի Հայրենակցական Միութեան. Սիրուն Սիսեռեան-Հաճէթեանի «Սոֆիա» Գիրքին Գինեձօնը

yeranԿազմակերպութեամբ Զէյթունի հայրենակցական միութեան վարչութեան,` Ուրբաթ, 24 յունիս 2016-ի երեկոյեան ժամը 8:00-ին, «Պատկեր» մշակութային կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ Սիրուն Սիսեռեան-Հաճէթեանի նոր լոյս տեսած «Սոֆիա» գիրքին շնորհահանդէս-գինեձօնը` ներկայութեամբ մշակութասէր հանրութեան:(մանրամասն)

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

yeranԼուսիկ Ագուլեցին ծանօթ եւ սիրուած անուն է երեւանեան արուեստի տարածքէն ներս: Ծնած է 1946-ին, ինչպէս ինք կը սիրէ ըսելՙ Գողթան գաւառի (այսօրուան Նախիջեւան) Ագուլիս քաղաքը: 1953-ին ընտանիքին հետ փոխադրուած է Երեւան, ուր կ՛ապրի մինչեւ օրս: Ագուլիս ծնած այս գեղանկարչուհին նաեւ ծանօթ է ամէնօրեայ իր հայկական զգեստներով, որոնց հանդէպ սէրը զինք արդէն մասնագէտ դարձուցեր է այս բնագաւառին մէջ եւ մղեր հրատարակելու «Հայկական տարազը ըստ նկարչուհի Լուսիկ Ագուլեցու», 2015 թուականին Երեւան հրատարակուած, «Ագուլեցի» հիմնադրամով: Այս հիմնադրամը այսօր լծուած է Ագուլեցիի տունը թանգարանի վերածելու աշխատանքներուն:(մանրամասն)

Գոհար Խաչատուրեան Կը Ստանայ Հռոմի Պապին Օրհնագիրը

yeranՀայաստան կատարած իր եռօրեայ այցելութեան ընթացքին Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը առաքելական օրհնագիր շնորհեց ԳՈՀԱՐ նուագախումբի եւ երգչախումբի հիմնադիր Գոհար Խաչատուրեանին: Գիւմրիի «Վարդանանց» հրապարակին վրայ Հռոմի պապին մատուցած պատարագին ընթացքին, ինչպէս նաեւ Գիւմրիի կաթողիկէ եկեղեցւոյ մէջ ԳՈՀԱՐ երգչախումբի հոգեւոր երգերուն կատարումները հիացուցած են Ֆրանչիսկոս պապը:(մանրամասն)

Տեսակէտ

Ի ԽՆԴԻՐ՝ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ

yeranԳերման ժողովուրդի պատմութեան մէջ «Յունիս 2»ը երկրորդ անգամ ըլլալով, անսովոր զուգադիպութեամբ մը համաշխարհային դատաստանին կը ներկայանայ իր առած ԱՐԴԱՐ ՎՃԻՌ-ով: Առաջինը՝ 1921-ին, երբ Սողոմոն Թեհլիրեանի գործած վրէժխնդիր արարքը կ՚արդարացուէր դատարանի վճիռով, իսկ երկրորդը՝ 95 տարի ետք նոյն օրը, գրեթէ միաձայնութեամբ, կը ճանչնար Թուրքիոյ գործադրած ցեղասպանութիւնը հայ ժողովուրդին՝ յատկապէս, եւ ոչ-հայ փոքրամասնութեանց վրայ ընդհանրապէս:(մանրամասն)

Ո՞Վ ԳՆԱՑ, Ո՞Վ ՄՆԱՑ

yeranԱրաբական առածը կ՛ըսէ. «Ամէն մարդ իր փափաքածին չի հասնիր, քամիները կը փչեն առագաստանաւերուն չցանկացած ուղղութեամբ»: Այսպէս ալՙ Սուրիոյ պատերազմի առաջին ամիսներուն, աշխարհի կարգ մը ղեկավարներուն փափաքը, նոյնիսկ անոնց վստահ յայտարարութիւնները, թէ Սուրիոյ նախագահ Պաշար ալ-Ասատին անկումը օրերու հարց է... «Օրեր»ը այնքան երկարեցան, որ դարձան տարիներ ու տակաւին Ասատը իր տեղն է:(մանրամասն)

Հայաստան Ուխտագնացութեան Ժամանակ Հռոմի Պապը Ցեղասպանութեան Հարցով Հետեւեցաւ Իր Սրտի Կանչին, Ոչ Թէ Խորհրդատուներուն

yeranՄինչ ամբողջ աշխարհի հայութիւնը ցնծութեան մէջ էր՝ Հռոմի Սրբազան Քահանայապետ Ֆրանսիս Պապի դէպի առաջին քրիստոնեայ երկիր պատմական «ուխտագնացութեան» առիթով, մարդոց մեծ մասը տեղեակ չէր Վատիկանի քուլիսներու ետին մինչեւ անոր այցելութիւնը ծաւալած քննարկումներուն մասին, կապուած՝ Հայոց Ցեղասպանութեան հարցին: Հռոմի Պապի երկակի դերը՝ իբրեւ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ քահանայապետ եւ Վատիկանի պետութեան ղեկավար, երբեմն խնդիրներ կը ստեղծէ Սուրբ Աթոռի պատերէն ներս եւ անոր սահմաններէն դուրս, այնպէս ինչպէս տեղի ունեցաւ անցեալ շաբաթ, Հռոմի Պապի Հայաստան կատարած այցելութեան ժամանակ:(մանրամասն)

Ո՞ՒՐ Կ'ԵՐԹԱՅ ՄԵՐ ՏԱՌԱՊԵԱԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ

yeran Աւա՜ղ... հայաթափումը կը շարունակուի ահազանգային համեմատութեամբ: Քննադատական չէ մեր մօտեցումը, այլ ափսոսանքի եւ ցաւի խոր արտայայտութիւն: Միջին Արեւելքի եւ մասնաւորաբար Սուրիոյ հայութիւնը վերականգնելու ձգտող բոլոր աշխատանքներն ալ մինչեւ այսօր ապարդիւն մնացին, հակառակ բեմերէն եւ խորաններէն կատարուած բարձրաղաղակ յայտարարութիւններուն:(մանրամասն)

ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԵՇԵԱՆԸ ՊԷՏՔ Է ՀՐԱԺԱՐԻ

yeranԹուրքիոյ Հայոց պատրիարքութիւնը լուրջ ճգնաժամի մէջ է պատրիարք Մեսրոպ արք. Մութաֆեանի անբուժելի հիւանդութեան պատճառաւ: Տարիներ շարունակ թրքահայ համայնքի ներկայացուցիչները ստիպողաբար կը հանդուրժեն ամէն տեսակ նեղութիւններ, դժուարութիւններ եւ ճնշումներ պետութեան կողմէ հաստատուած կանոնադրութիիւններու դէմ դուրս չգալու համար: Երբ որ Մեսրոպ պատրիարք Մութաֆեան անկարողացաւ իր պաշտօնն ու պարտականութիւնները շարունակել, համայնքի զարգացումը սկսաւ կաղալ, եւ երկրի իշխանութեան առիթ տուաւ, որպէսզի իր քաղաքականութիւնը աւելի դիւրին յառաջ տանի Թուրքիոյ հայ համայնքին նկատմամբ: Թուրքիոյ հայ համայնքին գործերը պատմականօրէն կը կարգաւորուէին 1873-ին օսմանեան Սուլթանին կողմէ վաւերացուցած Ազգային Սահմանադրութեան դրոյթներով, բայց այսօր այդ սահմանադրութիւնը չի գործեր:(մանրամասն)

Անցուդարձ

«Այդ Ողբերգութիւնը` Ցեղասպանութիւնը, Ցաւօք, Գլխաւորեց Տխուր Ցանկը Անցեալ Դարու Անմարդկային Աղէտներուն» Յայտարարեց Ֆրանչիսկոս Պապը

yeranՀայաստան տուած այցելութեան ծիրին մէջ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը նախագահական պալատին մէջ հանդիպում ունեցաւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի հետ, որ դիտել տուաւ, թէ Հայաստանի եւ Վատիկանի միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման 25 տարիներուն ընթացքին հայ ժողովուրդին համար պատմական իրադարձութիւններ տեղի ունեցած են:(մանրամասն)

Ֆրանսայի Կառավարութիւնը Ներկայացուցած Է Ցեղասպանութեան Ուրացումը Քրէականացնող Նոր Օրինագիծը

yeranԵՐԵՒԱՆ, «Թերթ».- Ֆրանսայի կառավարութիւնը ներկայացուցած է Հայոց Ցեղասպանութեան ուրացումը քրէականացնող օրինագիծի նոր տարբերակը կը հաղորդէ «Նուվել տ՛Արմէնի» թերթը։ «Ցեղասպանութիւններու եւ մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններու ժխտումը քրէականացնող օրէնքի նախագիծ»ը կը համապատասխանէ Հաւասարութեան եւ քաղաքացիութեան օրինագիծին:(մանրամասն)

Թուրքիոյ Արդարադատութեան Նախարարութիւնը Կը Մերժէ Սիսի Կաթողիկոսարանի Վերադարձի Պահանջին Քննարկումը

yeranԻնչպէս ծանօթ է, Ապրիլ 27, 2015ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը դատական հայց ներկայացուց Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանին՝ պահանջելով Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի վերադարձը:(մանրամասն)

Կարօ Փայլան Կը Գանգատի Հակահայ Կոչերուն Դէմ

yeranՊՈԼԻՍ, «Մարմարա».- «Էրմենիհապեր» լրատուական կայքը կը հաղորդէ, թէ Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարութիւն կուսակցութեան Պոլսոյ երեսփոխան Կարօ Փայլան դատախազութեան մօտ գանգատ ներկայացուցած է այն ցուցարարներուն դէմ, որոնք Պոլսոյ մէջ Գերմանիոյ հիւպատոսարանի շէնքին առջեւ իրենց կատարած ցոյցին ընթացքին գոչած են. «Ամենալաւ հայը՝ մեռած հայն է»։(մանրամասն)

Արցախի Շուրջ` Մտահոգիչ Զարգացումներ

yeranՇատերին թւում էր, թէ ապրիլեան 4-օրեայ պատերազմից յետոյ արցախեան կարգաւորման խաղաղ գործընթացը կը մտնի աւելի խորը փակուղի: Դա տեղի չունեցաւ, եւ հակառակը, այսօր ականատեսն ենք բարձր մակարդակի դիւանագիտութեան, որի մէջ ներգրաւուած են ինչպէս ԵԱՀԿ Մինսքի խմբի համանախագահ պետութիւնները` Ռուսաստանը, Միացեալ Նահանգներն ու Ֆրանսան, այնպէս էլ` Գերմանիան, որը մէկ տարով իրականացնում է ԵԱՀԿ-ի նախագահութիւնը:(մանրամասն)

Երեւանի Մէջ, «Սասնայ Ծռեր» Նախաձեռնութեան Խումբ Մը Բռնի Ուժով Մուտք Կը Գործէ Ոստիկանութեան Կեդրոն

yeranՅուլիս 17-ի առաւօտեան, խումբ մը զինուած անձինք մտած են Հայաստանի Հանրապետութեան ոստիկանութեան պարեկապահակային ծառայութեան գունդի տարածք եւ բռնութեան սպառնալիքով պահեցին այնտեղ գտնուող անձերը: (մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeranՄաքուր խիղճը մեծագոյն հարստութիւն է...սակայն շատ անգամ ոմանք կը բթացնեն իրենց խիղճը, որպէսզի վերջինը չանհանգստացնէ զիրենք....Անսխալական մարդ չկայ անշուշտ, բայց եթէ պարտականութիւններդ կը կատարես ամենայն պատասխանատուութեամբ, արդարութեամբ, գիտակցութեամբ, ներդնելով մտքիդ, սրտիդ, կամքիդ համակ ոյժը, եթէ ազնիւ ես ու անկեղծ, յայնժամ վաստակած կ'ըլլաս մեծագոյն հարստութիւնը՝ խղճի խաղաղութիւնը եւ կ'ունենաս այն ներքին ոգեկան երջանկութիւնը, որ կը կոչուի նաեւ հոգեկան գոհունակութիւն.... զոր ոչ ոք կրնայ խլել քեզմէ:
..................

Իւրաքանչիւր Աստուծոյ օր Սիզիփոսեան մաքառում ու պայքար է....մեր ժայռը լեռն ի վեր բարձրացնելու, ուրկէ անիկա պիտի գլտորի վար անհրաժեշտօրէն....յաջորդ օրը կրկին վեր բարձրանալու համար Սիզիփոսի ամենօրեայ քրտնաջան տքնանքով...: Եւ այն պահերուն, երբ կանգ կ'առնենք հեղ մը դիտելու կեանքն ու աշխարհը, սքանչանալու բնութեան հրաշալիքներով, մտածելու ապրելու առեղծուածային իրականութեան մասին, դարձեալ եւ դարձեալ կը լեցուինք կեանքի հրաշք-խորհուրդով, դարձեալ եւ դարձեալ կը զգանք ապրելու բերկրանքը.....հակառակ ամէն տուայտանքի, հակառակ ամէն հիասթափութեան..., քանզի ի՛նչ ալ ըլլայ, կեանքը յոյս է, հաւատք է, տիեզերական խորհուրդի հետ հաղորդակցութիւն, ապրելու ցնծութիւն, մանաւանդ ՍԷՐ մարդուն, աշխարհին, ազգին ու հայրենիքին....անպարագիծ ու անսահման....
..................

Մարդ էակին թերեւս մեծագոյն առաքինութիւնը ուրիշը զգալն է ....Ներկայ դարուն, այնքան տարանջատ են սրտերը, կարծէք մարդիկ կ'ապրին ներփակուած իրենց նեղ Ես-երուն մէջ եւ տակաւ կը կորսնցնեն ուրիշը զգալու, հասկնալու, սիրելու, անոր կարեկցելու էական, կենսական յատկութիւնը:...Սիրտէ-սրտ, հոգիէ-հոգի այդ հաղորդակցութիւնն է, որ, ըստ էութեան, մարդ էակը կ'ընծայէ մարդ, այս բառին ամբողջական իմաստով....Այլապէս, շատեր կան, որ հրապարակ կու գան որպէս մասնագէտներ, ճշմարտախօսներ, սակայն՝ չունենալով դիմացինին սրտի զարկերակը զգալու առաքինութիւնը, զայն կը կոխկռտեն յաճախ, յանուն իրենց քարոզած ճշմարտութեան....
..................
Մենք մեր լաւագոյնները կ'անտեսենք, կ'արհամարհենք, նոյնիսկ կը հալածենք...յետոյ ալ յետ-մահու կը մեծարենք, կը հերոսացնենք....: Ինչո՞ւ սակայն իրենց կենդանութեան օրօք՝ արժանին կը զլանանք տալ արժանաւորներուն, անոնց որ անսակարկ, անշահախնդիր, ամբողջական նուիրումով կը ծառայեն ազգին ու հայրենիքին....: Գուցէ անոնց առաքինութեան վսեմ օրինակը կը սպառնա՞յ անոնց, որ կանգնած են բարոյականութեան հակաբեւեռին վրայ...: Չեմ գիտեր, սակայն նկատած եմ, որ շատ-շատեր, իրենք զիրենք նսեմացած կը զգան՝ ուրիշները բարձրացնելով....մինչդեռ հակառակն է ճիշդ, այսինքն ՝ բարձրացնելով կը բարձրանաս....
..................
Միայն Աստուծոյ խորատես սրատես, ամէնատես աչքն է որ կրնայ տեսնել մարդոց սրտի խորքը, անոր ազնուութիւնը, բարութիւնը, մաքրութիւնը, կամ անոնց բացակայութիւնը....
(մանրամասն)

ՍԻՐԵԼԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐ,

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ի յաջորդ համարը լոյս պիտի տեսնէ Սեպտեմբեր ամսուան մէջ:
Բարի ամառնային արձակուրդ բոլորիդ:

Այլազան

Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի Եւ Հռոմի Պապի Միացեալ Հռչակագիրը. «Յոյսով Ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղին Վերաբերող Հարցերը Կը Գտնեն Խաղաղ Լուծում»

yeran26 յունիսին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի վեհարանին մէջ տեղի ունեցաւ Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսին եւ Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանչիսկոս պապին միացեալ հռչակագիրի ստորագրութեան արարողութիւնը:(մանրամասն)

«Անի» Կեդրոնը Հրապարակած Է Արցախի Հարցի «Լուծում» Առաջարկող Կազանի Փաստաթուղթը

yeranՀայկական ուսումնասիրութիւններու «Անի» կեդրոնը, որու տնօրէնն է լրագրող Թաթուլ Յակոբեանը, հրապարակած է ղարաբաղեան կարգաւորման Կազանի փաստաթուղթը: ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեան 2011ի Յունիսին համաձայնութիւն տուած է այս փաստաթղթղին: Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ տասը նոր առաջարկներ ներկայացուցած է, որոնք մերժուած են Հայաստանի կողմէ:(մանրամասն)

Ազերի Գազանները Հայ Զինուորներէն Մէկը Գլխատած Են Կենդանութեան Ժամանակ

yeranՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, «Ազատութիւն».- Լեռնային Ղարաբաղի գլխաւոր դատախազութիւնը 3 առանձին քրէական գործեր յարուցած է 19ամեայ եզիտի զինուոր Քեարամ Սլոյեանի, վարորդ Հրանդ Ղարիբեանի եւ 31ամեայ գնդապետ Հայկ Թորոյեանի գլխատման փաստերով: Փորձաքննութիւններու արդիւնքները ցոյց տուած են, որ Քեարամ Սլոյեանն ու Հրանդ Ղարիբեանը գլխատուած են յետ մահու, մինչդեռ 31ամեայ գնդապետ Հայկ Թորոյեանը ատպէյճանցի գազանները գլխատած են անոր կենդանութեան ժամանակ: Ղարաբաղի դատախազութիւնը պաշտօնական հաղորդագրութիւններով մանրամասնօրէն ներկայացուցած է, թէ իւրաքանչիւրի պարագային ինչպէս վրայ հասած է մահը:(մանրամասն)

«Քնեսեթը Այս Ձեւով Կը Քնացնէ Հարցը». Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութիւն

yeranԵՐԵՒԱՆ, «Նիուզ».– Իսրայէլի խորհրդարանին որոշումը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման մասին օրինագիծը Կրթութեան յանձնախումբին ուղարկելու վերաբերող, կը նշանակէ, որ հարցը «կը քնացնեն»։ Այս մասին յայտնած է Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքութեան դիւանապետ հայր Կորիւն:(մանրամասն)

Ֆրանչիսկոս Պապը Ազրպէյճան Պիտի Այցելէ «Խաղաղութեան Յոյսն Ու Ուղիները Խրախուսելու» Համար

yeran «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Ֆրանչիսկոս պապը Հայաստանէն վերադառնալէ ետք Վատիկանի մէջ իր արտասանած խօսքին մէջ յայտարարած է, որ 30 սեպտեմբերէն 2 հոկտեմբեր պիտի այցելէ Վրաստան եւ Ազրպէյճան:(մանրամասն)

Ըստ «Իզվեսթիա»-ի. Ռուսական Ծրագիրը Կ՛ենթադրէ Ազրպէյճանի Եւ Թուրքիոյ Կողմէ Հայաստանի Եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւններու Սահմաններու Բացում

yeranՀԱՊԿ-ի անդամ պետութիւններու արտաքին գործոց նախարարները 4 յուլիսին հանդիպում ունեցած են Երեւանի մէջ` միջազգային օրակարգի հրատապ հարցերու քննարկման համար: Հայաստան հասած է նաեւ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրովը: «Իզվեսթիա»-ի տեղեկութիւններով` այցելութեան ընթացքին նախարարը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ոչ պաշտօնական բանակցութիւններ վարած է հայկական կողմին հետ:(մանրամասն)