Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (43) Յունուար 2015

  • Հայաստան Այսուհետեւ Անդամ է Եւրասիական Տնտեսական Միութեան
  • Ուրուկուայ՝ ...Արցախի Ինքնորոշման Իրաւունքը Ճանչնալու Կոչ Կ'ընէ Միջազգային Հանրութեան
  • Արցախի Միջազգային Ճանաչումը Կը Շարունակէ Առաջնահերթ Մնալ
  • «Բաց են մեր արխիւները եւ մենք չեն վախնար մեր պատմութեան հետ առերեսելէ»
  • Մեր Մօտ Ընդունուած Չէ Հիւրընկալուիլ Հրաւիրուողին` Առանց Սեփական Հրաւէրի Պատասխանը Ստանալու. Սերժ Սարգսեան
  • Հայաստանի Ընդհանուր Դատախազը Կը Հաւաստէ, Թէ Ոճրագործը՝ Վալերի Փերմիաքով Պիտի Դատուի եւ Պատժուի Հայաստանի Մէջ

Կիպրահայ

ՀՀ Սփիւռքի նախարարի Աշխատանքային Այցը Կիպրոսի Հանրապետութիւն

yeran20-22 Դեկտեմբեր 2014-ին՝ ՀՀ սփիւռքի Նախարար Հրանուշ Յակոբեան աշխատանքային այցով գտնուեցաւ Կիպրոսի Հանրապետութիւն: ՀՀ սփիւռքի նախարարը Յունաստանի մօտ ՀՀ դեսպան Գագիկ Ղալաչեանի ուղեկցութեամբ այցելեց Նիկոսիոյ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին և ներկայ գտնուեցաւ Սուրբ պատարագին: Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, նախարարը հանդիպում ունեցաւ թեմական ժողովի և Ազգային իշխանութեան անդամներու հետ: Քննարկուեցան կիպրահայ համայնքի հիմնախնդիրներուն, Կիպրոսի մէջ գործող հայկական դպրոցներուն, մշակութային և հոգեւոր կեդրոններուն վերաբերող հարցեր:(մանրամասն)

ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ ԵՒ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀՈԳԵՊԱՐԱՐ ՀԱՄԵՐԳԸ

yeranԿիրակի 21 Դեկտեմբեր 2014-ին՝ Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ խնկաբոյր կամարներուն տակ, տեղի ունեցաւ Ամանորեայ եւ Ս. Ծննդեան հոգեպարար համերգը Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Երգչախումբերուն, ընդհանուր թիւով շուրջ 100 հոգի, հովանաւորութեամբ Կիպրոսի Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ, Գերաշնորհ Նարեկ Արքեպիսկոպոսի, ներկայութեամբ Պատուոյ հիւրեր՝ Սփիւռքի Նախարար Ազնուափայլ Տիկ. Հրանուշ Յակոբեանի, Յունաստանի եւ Կիպրոսի մօտ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր Դեսպան Վսեմաշուք Տիար Գագիկ Ղալաչեանի, Պետական Ներկայացուցիչ Տէր եւ Տիկին Վարդգէս Մահտեսեանի, ինչպէս նաեւ եկեղեցին ծայրէ ծայր լեցնող խուռներամ բազմութեան մը:(մանրամասն)

Պարգեւատրում Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանի եւ Աւագ Արիապետ Պրն. Յարութիւն Անմահունիի

yeranԿիրակի 21 Դեկտեմբեր 2014-ին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Նիկոսիոյ Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, ի ներկայութեան Յունաստանի եւ Կիպրոսի մօտ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր Դեսպան Տիար Գագիկ Ղալաչեանի, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերաշնորհ Տէր Նարեկ Արքեպիսկոպոսի, Ազգային Իշխանութեան եւ այլ հիւրերու, Սփիւռքի Նախարար Տիկ. Հրանուշ Յակոբեան ՀՀ Նախագահի «ՄՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ»ի շքանշանով պարգեւատրեց Նարեկ վարժարաններու Տնօրէնուհի Տիկ. ՎԵՐԱ ԹԱՀՄԱԶԵԱՆԸ, բարձր արժեւորելով Նարեկ վարժարաններու հայապահպանման եւ հայակերտման առաքելութիւնը Կիպրոսի մէջ:(մանրամասն)

Խմբագրական

ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ՝ ՄԵԾ ԴԱՐԱԴԱՐՁԻ ՍԵՄԻՆ

yeran 2015 թուական: Դարադարձը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան եւ Տարագրութեան մեծ արհաւիրքին: Անկիւնադարձային հանգրուան մը՝ որ կը պարտաւորեցնէ մեզ նոր բեկում յառաջ բերելու մեր մտածողութեան մէջ, խնդիրները կամ մարտահրաւէրները դիմագրաւելու մեր մօտեցումներուն մէջ, զանոնք լուծելու մեր վճռակամութեան մէջ, որպէս հայոց ազգ ու հայոց երկիր:

Դար մը ամբողջ, հայ քաղաքական միտքը մխրճուած մնաց գերազանցօրէն՝ Ցեղասպանութեան ճանաչումը ապահովելու գործընթացին մէջ, մոլորութեան մէջ ձգելով մեր Պահանջատիրութեան Դատը, որ էապէս Հայրենատիրութեան Դատ է: Որքան դիպուկ կը հնչեն այս առնչութեամբ Հայ Դատի մեծ նահատակ եւ մարտնչող մտաւորական Հրանդ Տինքի խօսքերը, բարձրաձայնուած Թուրքիոյ խորհրդարանի ամպիոնէն. « Ժողովուրդը իր արմատէն կտրեցիք, իր չորսհազարամեայ հողէն կտրեցիք, իր մշակոյթէն կտրեցիք: Եթէ նոյնիսկ ոսկեայ օդանաւերով տեղահանած ըլլայիք՝ միեւնոյն է, ատիկա ցեղասպանութիւն է, բռնի տեղահանութիւն է՝ իր հողերէն եւ օճախներէն»:

Հողէն բռնի արմատախիլ կամ Տարագիր ըլլալու փաստն է Հայ Դատի Պահանջատիրութեան հիմնաքարը, նոյնիսկ եթէ Եղեռն տեղի ունեցած չըլլար: Պիտի վերափոխենք հետեւաբար Ցեղասպանութեան շեշտադրումները, ընդգծելով գերազանցօրէն՝ հողէն արմատախիլ ըլլալու կամ Տարագիր ըլլալու ինքնութիւնը, եւ անկէ բխող գիտակցութիւնը եւ պարտաւորութիւնները, Ցեղասպանութեան ճանաչումը ապահովելու աշխատանքներէն դէպի անոր հետեւանքները վերացնելու կոչուած աշխատանքները: Նշենք նաեւ ու մասնաւորաբար, որ Հայ Դատի վերածումը սոսկ Ցեղասպանութեան ճանաչումի գործընթացին, հաւասարազօր պիտի ըլլար բաւականանալ համընդհանուր, միջազգային հանրութեան (նոյնիսկ թուրք պետութեան ու ժողովուրդին) բարոյական ցաւակցութեամբ: Ի դէպ, նշենք որ ներկայիս արդէն սկսած է ի գործ դրուիլ նման ցաւակցութիւն յայտնելու թրքական խաբեպատիր ռազմավարութիւնը պետական-հասարակական մակարդակներու վրայ, տակաւ բթացնելու համար Հայ Դատի հողային Պահանջատիրութիւնը...: Անոր գիտակցութեան եւ յանձնառութեան զգօնութիւնը: Պահանջատիրութիւնը ունի մէկ բովանդակութիւն՝ ՀՈՂԸ, բռնագրաւուած Հայաստանը, որմէ տեղահանուած ըլլալու փաստին հետ են կապուած, մեծաւ մասամբ, հետեւեալ մարտահրաւէրները.-(մանրամասն)

Հարցազրոյց

«Առաջնորդուելու ենք հնարաւորութիւններն իրացնելու և ռիսկերը չէզոքացնելու կամ նուազեցնելու ճանապարհով». Արցախի վարչապետ

yeranՀարցում.-Եթե ամփոփելու լինենք 2014 թուականը, այն աւելի շատ ձեռբերումների՞, թէ՞ կորուստների ու բացթողումների տարի էր:

Պատասխան.-Իւրաքանչիւր տարի ունենում է թէ՛ ձեռքբերումներ, թէ՛ բացթողումներ, և 2014 թուականն էլ բացառութիւն չէր: Այնուամենայնիւ, այն վստահօրէն ընդհանուր առմամբ՝ կը համարէի ձեռքբերումների տարի՝ տեղային անյաջողութիւններով ու բացթողումներով հանդերձ: Կ'առանձնացնէի երկու գլխաւոր ձեռքբերում՝ խաղաղութեան պահպանումը և շուրջ 9 տոկոս տնտեսական աճի ապահովումը: Դրանք հնարաւոր են դարձել՝ շնորհիւ հայոց մարտունակ բանակի և Արցախի դիվերսիֆիկացուած տնտեսութեան: Զինադադարի կնքումից ի վեր հակառակորդն ամենաագրեսիվ վարքը ցուցաբերեց անցած տարում՝ համապատասխան հակահարուածներ ստանալով հայկական զինուժի կողմից: Արդիւնքում, թէեւ տարին լարուած անցաւ առաջնագծում՝ պատճառ դառնալով մարդկային կորուստների, սակայն այդ լարուածութիւնը տեղային բնոյթ կրեց, և յարաբերական խաղաղութեան ռեժիմը շարունակեց գործել: Տնտեսական ճակատում եւս գրանցուեց յաջողութիւն. ՀՆԱ-ի աճի վերջին տարիների առաջանցիկ տեմպերը կարողացանք պահպանել՝ արձանագրելով շուրջ 9 տոկոս աճ: Թէեւ եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով գիւղատնտեսութիւնում անկում եղաւ, այնուամենայնիւ, գերակայ այլ ճիւղերում գրանցուած աճի բարձր տոկոսները թոյլ տուեցին պահպանել ՀՆԱ-ի աճի կայուն տեմպերը:(մանրամասն)

Պատմաբան Փրոֆ. Սեպուհ Ասլանեանի հետ Հարցազրոյցը վարած է ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ-ի խմբագիր Ժիրայր Չոլաքեան

yeranՀարցում - Լիզպոնի համագումարին ընթացքին արծարծուեցան մետաքսի ճամբուն եւ ընդհանրապէս միջազգային առեւտուրի մարզին մէջ հայ վաճառականներու կարեւոր դերակատարութեան երեւոյթները։ Հայ առեւտրականները այն ժամանակ ո՞ւր կը ստանային իրենց կրթութիւնը։

Պատասխան- Շատ հետաքրքրական հարցում մըն է։ Ըսեմ, որ տակաւին նոր սկսած է այս հարցը լրջօրէն արծարծուիլ կամ ուսումնասիրուիլ։ Վաճառականները ընդհանրապէս ուսում ստանալու քանի մը միջոցներ ունէին տասնեօթերորդ դարուն։ (մանրամասն)

Յօդուածներ

ՄԿՐՏԻՉ ՅԱԿՈԲ ՊՈՒԼՏՈՒՔԵԱՆԻ հեղինակած՝ ՀՈՒՆՁՔԸ» գիրքէն:

yeranՀայաստանեայց եկեղեցին եղած է հայ ժողովուրդին հաւատքի եւ դարաւոր գոյատեւման գլխաւոր ամրոցը, մեզի փոխանցելով հոգեւոր գրականութիւն, երգեցողութիւն, շարականներ ու ճարտարապետութիւն: Սակայն, ներկայ դարուս, հայուն մարտահրաւէրները, ինչպէս արմատախիլ եղած ժողովուրդի ապրելակերպը, նիւթապաշտութիւնը եւ մասամբ նորին, հայ անհատին պահանջքները, հայ երիտասարդին ուսման ձեռքբերումը եւ մեր շրջապատը, ստեղծած են այնպիսի պայմաններ, որոնք տկարացուցած են դարաւոր այդ գանձերուն օգտագործումը սփիւռքի մէջ:(մանրամասն)

Երուսաղէմ եւ Կոստանդնուպոլիս

yeranԵրուսաղէմի եւ Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքութեանց միջազգային կարգավիճակը եւ անոնց նպաստը Միջին Արեւելքի քրիստոնէութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Կաթողիկոսութեան կայքէջին վրայ լոյս տեսած է վերջերս կայացած եպիսկոպոսական ժողովին վերաբերեալ հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ աշխարհի տարբեր թեմերու ներկայացուցիչներ ըստ երեւոյթին առաջարկ կը ներկայացնեն Երուսաղէմի եւ Պոլսոյ Պատրիարքարանները վերածել սովորական թեմերու։(մանրամասն)

ՅՈՒՇԵՐՈՒ ՇԱՐՔԷՆ

ՄԵԾԵՐՈՒ ՀԵՏ

yeranԵօթանասունական թուականներու սկիզբը, երբ ուսողութեան ուսուցիչ էի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան մէջ, ուսուցիչներու իրաւունքներուն պաշտպանութեան գծով նախաձեռնութիւնը ստանձնեցինք հիմնելու ՄԿՀ Ուսուցչա-Պաշտօնէութեան Միութիւնը: Պետական օրէնքին հետեւելով պատրաստեցինք մեր ուրոյն Ծրագիր-Կանոնագիրը, երեք լեզուներով (Յունարէն, Հայերէն, Անգլերէն) եւ պաշտօնապէս ձեռք ձգեցինք Կիպրոսի Աշխատաւորական Նախարարութեան արտօնագիրը: Աւելին՝ ճանաչում եւ զօրակցութիւն ստացանք նաեւ Կիպրոսի մէջ գործող բանուորական զանազան ընկերակցութիւններէն, յատկապէս՝ Համակիպրական Ուսուցչաց Միութենէն: (մանրամասն)

«Մէկ Փամփուշտ Ունիս Միայն…»

yeranՋիւան Աւետիսեանին հանդիպեցայ Կիպրոս, երբ հրաւիրուած էր Համազգային մշակութային միութեան կողմէ, որպէսզի ներկայացնէ իր բեմադրած եւ պատրաստած «Թեւանիկ» ժապաւէնը: Երիտասարդ բեմադրիչը լուռ է ընդհանրապէս` արուեստագէտի եւ արուեստի զգայնութեամբ եւ հոգեվիճակով, որ կը փորձէ մեր ազգային-հայրենասիրական հիմնահարցերը դիտել եւ ներկայացնել իր այդ ներաշխարհին մէջէն:(մանրամասն)

Առաջին Հայկակեան Ծաղկասայլը Վարդերու Շքերթին Կը Ներկայացնէ Հայոց Մշակոյթը Մէկ Միլիառ Հանդիսատեսի

yeranԱւելի քան մէկ տարի առաջ խումբ մը հայ երիտասարդներ ստեղծեցին Ամերիկայի ծաղկասայլի հայկական ընկերակցութիւնը եւ ձեռնամուխ եղան յաւակնոտ ծրագիրի մը, որուն մասին շատ հայեր շատոնց մտածած էին, սակայն ոչ ոք փորձած էր իրականացնել: (մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ՄԷԿ ԱԶԳ ԵՒ ՔԱՆԻ՞ ԼԵԶՈՒ...

Յակոբ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

yeranԵրգիծանք շատ կը սիրեմ. ոչ միայն որովհետեւ խնդուք կը պատճառէ, այլ սրամտութեան ու պատրաստաբանութեան հէնքերուն վրայ գործուած ըլլալուն. իսկական արուեստ կը նկատեմ զայն: Կը դիտեմ Հայաստանի մէջ մեծ ժողովրդականութիւն շահած «Վիթամին Ակումբ»ի ելոյթները ու բան չեմ հասկնար: Կը նայիմ ծիծաղելէն կոտորուող հանդիսատեսներուն ու բարկութենէս չեմ գիտեր ինչ ընեմ: Ինչո՞ւ անոնք կը հասկնան ու կուշտ ու կուռ կը խնդան, իսկ եսՙ ոչ: Ու կը տարուիմ մտածելու. միեւնոյն ժողովուրդին գրական լեզուն շատ լաւ կը հասկնամ, խօսակցական լեզուն ալՙ բաւական, սակայն երգիծանքի համար օգտագործուող այս լեզուն շատ օտար է ինծի համար եւ անհասկնալի: Թերեւս «Ժառգոն» անուանեն զայն, կամ ուրիշ բան, բայց մէկ բան յստակ է, որ անհասկնալի է արեւմտահայերուս համար:(մանրամասն)

Սուրիական Օրագրութիւն – 68

Սուրիահայ մանկավարժ Լալա Միսկարեան-Մինասեան կը գրէ.

yeran Այսօր ծառի մը տապալիլը տեսայ: Անոր հաստ իրանը եւ երկնուղէշ հասակը կը փաստէին, թէ ան այս պատէզին մէջ առաջին արմատ նետողներէն էր ու մարդուն առաջին շուք տուողներէն: Այսօր մարդիկ տապալեցին զայն: Միայն քանի մը ճիւղեր ունէր գոսացած, մնացեալը դալար` կ՛երգէին հովին հետ, դաւին անտեղեակ ու համոզուած, թէ դեռ ունակ են երկինքէն նոր բարձունքներ նուաճելու: Մարդիկ «գործի» էին. գէջն ու չորը զատելու, միայն չորերը կտրտելով զայն թարմացնելու սիրտ չունէին. ծառ` շա՜տ: Նոյնիսկ անոր խիտ սաղարթներուն մէջէն թռչուններուն առտուան սաղմոսերգութիւնը զանոնք չկասեցուց ոճիրէն: Առաջին անգամ նման պերճաշուք ծառի սպաննուիլը կը տեսնէի ու կեցայ, ինչպէս որ կը կենանք դիակառքի մը անցքին` հրաժեշտի յարգանքը տալու մէկու մը, որուն հետ նոյն կարճ միջոցին ապրած ենք այս մոլորակին վրայ:(մանրամասն)

Մարուշ Գազանճեան-Երամեան | ՀԱԼԷՊԻՆ

yeranԿարելի չէ մոռնալ քեզ.

Բայց գալիքին համար միայն

Տես կ'օրօրեմ յուշերս բոլոր

Ու կ'երազեմ վաղդ հաստատ

Բաց աչքերով

(մանրամասն)

Հաւաքական Աշխատանքի Հրամայականը (Բ) «…մեղա՜յ, մեղա՜յ Արարատին»

yeranԱռաջին թարգմանութիւնը ժամանակ չկար վատնելու: Քաղաքական կացութիւնը, որուն մէջ օղակաւորուած էր Հայաստան՝ դաժան էր, ու դեռ կրնար թշնամին զայն յոռեգոյնին հասցնել, եթէ ազգին գոյութեան պահպանման գործօնը չաշխատէր ու չկատարէր այն դերը, որուն համար ան ստեղծագործուած էր: Հարկ էր անմիջապէս կազմակերպել մեղուաջան աշխատանք, գրեթէ ոչինչէն արարելու համար գէթ մշակութային անկախութիւնը ազգին, որուն նախաձեռնած էր Ս. Մեսրոպ Մաշտոց, զօրեղ գաղափարակիցներ ունենալով Ս. Սահակ Պարթեւը եւ Վռամշապուհ արքան:(մանրամասն)

Տեսակէտ

ԴԱՐԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ԽՈՀԵՐ՝ ԱՄԱՆՈՐԻ ՍԵՄԻՆ

yeranՆախ եւ առաջ մեր պարտքն է շնորհակալութիւն յայտնել հայ ժողովուրդին արդար պահանջատիրութեան ջերմ կողմնակից - բարեկամներուն, որոնք պետական մակարդակով ընդունեցան ու ճանաչում բանաձեւեցին Հայոց Ցեղասպանութեան։ Անոնք կը մնան մեր մնայուն բարեկամները։ Նոյն եւ հաւասարապատիւ մեր յարգանքը կ՚ընծայենք պետական-քաղաքական - պատմագիտական այն հռչակաւոր անձնաւորութիւններուն, որոնք իրենց կեանքին օրինակով եղան նեցուկ մեր ազգային իրաւունքներու ճանաչման անյետաձգելի գործին։ Ապա՝ անմիջապէս անցնիլ հետեւեալ կէտերու իրականացման.-(մանրամասն)

Խոհեր ու Հարցումներ Նոր Տարուայ Սեմին

yeranԱպրիլեան Ցեղասպանութեան դարադարձը այնքա՛ն մօտեցած է մեզի, ու «ժամանակ-դատաւոր»ը պիտի հանդիսանայ այնքա՛ն իրաւախո՛հ ու դաժա՛ն մեր ամէնօրեայ դանդաղ եւ անպատրաստ վերաբերմունքին հանդէպ, որուն համար դժուար է պատասխան մը գտնել։ Քանի մը տասնամեակներէ ի վեր, Ցեղասպանութեան իւրաքանչիւր «տարելից» կը հանդիսանայ «հանգրուան մը» մեզ աւելի՛ եւս իմաստնացնող եւ զգաստացնող։ Սակայն, այն ինչ որ իրականութիւն դարձաւ անցնող հարիւրամեակի Բ. կէսէն ետք, «ընդունելի» համարուելով հանդերձ, մնաց լոկ՝ իբրեւ երեւոյթ, բայց ո՛չ խորք։(մանրամասն)

«Կեանք Չկայ…»

yeran 1980-ական տարիներուն էր, Պէյրութ: Համալսարանական ուսանողներ էինք: Արաբական ծոցի տարածաշրջանէն մեծ գործարարներու ներկայացուցիչներ կը հանդիպէին ուսանողներու հետ եւ կը ջանային համոզել մեզ` մեկնելու այս երկիրներ`աշխատանքային կարելիութիւններու համար: Եթէ մէկ-մէկ կը թուէին աշխատանքային տուեալները, պայմանները ու առաւելութիւնները, բայց կը յստակացնէին նաեւ, թէ տարածաշրջանին մէջ «կեանք չկայ», բայց կայ «աշխատանք», նաեւ` «վարձատրութիւն»:(մանրամասն)

- ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՍՊԱՆՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ - « Առանց հանդիսատեսի զուլում չըլլար ...

yeranՀրանդ Տինքի փաստաբան Ֆէթհիյէ Չէթին , Թուրքիոյ տարածքին մեծ աղմուկ բարձրացուցած իր « Մեծ Մայրիկս » ( 2004 ) եւ « Թոռներ » ( 2009 ) գիրքերէն ետք , 2013 ի վերջերուն հրապարակ եկած իր « Ամօթ կը զգամ – Հրանդ Տինքի Սպաննութեան Դատավարութիւը - » արժէքաւոր նորա-տիպին ընդմէջէն , կտրել-անցնելով երկրին քաղաքական թապուներուն բոլոր կարմիր գիծերը,(մանրամասն)

ԽՈՆԱՐՀՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐՄՆԱՑՈՒՄ

yeranՈւշադրութեամբ դիտեցէ՛ք վերեւի նկարը... Ահաւասիկ մեծագոյն օրինակ մը խոնարհութեան: Կրնա՞ք երեւակայել նման պատկեր մը Հայց. Եկեղեցւոյ երկու կաթողիկոսներու եւ կամ պատրիարքներու միջեւ...: «Երանի հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անոնց է երկինքի արքայութիւնը: Երանի հեզերուն, որովհետեւ անոնք պիտի ժառանգեն երկիրը» (Մատթ. 5: 3, 5):(մանրամասն)

Անցուդարձ

Հայաստան Այսուհետեւ Անդամ է Եւրասիական Տնտեսական Միութեան

yeranՈւրբաթ, Յունուար 2էն Հայաստան դարձաւ Եւրասիական Տնտեսական Միութեան անդամ՝ Ռուսաստանի, Պելառուսի եւ Ղազախստանի հետ միասին: Այսուհանդերձ, ըստ գործող օրէնսդրութեան՝ Կազմակերպութեան գործադիր մարմիններուն մէջ պիտի ունենայ, առժամաբար, միայն սահմանափակ կազմով ներկայացուցիչներ:(մանրամասն)

Արցախի Ինքնորոշման Իրաւունքը Ճանչնալու Կոչ Կ'ընէ Միջազգային Հանրութեան

yeranՀՈւրուկուայի Արտաքին գործոց նախարարութիւնը կոչ մը հրապարակած է՝ դիմելով միջազգային հանրութեան ճանչնալու Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքը: Կոչը հրապարակուած է Ուրուկուայի Արտաքին գործոց նախարարութեան ներկայացուցիչներու եւ հայ համայնքի պատասխանատուներու միջեւ Կիրակի Յունուար 4ին կայացած հանդիպումէն ետք:(մանրամասն)

Ստեփանակերտ. «Արցախի Միջազգային Ճանաչումը Կը Շարունակէ Առաջնահերթ Մնալ»

yeranԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան արտաքին քաղաքական գործունէութեան առաջնակարգ ուղղութիւնները 2015 թուականին կը շարունակեն մնալ ղարաբաղեան-ազրպէյճանական տագնապի խաղաղ լուծումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան միջազգային ճանաչումը: Այս մասին NEWS.am-ին տուած հարցազրոյցին ընթացքին յայտարարած է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեան:(մանրամասն)

«Բաց են մեր արխիւները եւ մենք չեն վախնար մեր պատմութեան հետ առերեսելէ»-Չավուշօղլուի Յայտարարութիւնները՝ Հայոց ցեղասպանութեան Նիւթին Շուրջ

yeranԹուրքիոյ Արտաքին գործոց նախարար Մէվլիւթ Չավուշօղլու անդրադառնալով 1915ի հայկական դէպքերուն առընչութեամբ իր երկրին կողմէ կատարուած աշխատանքներուն, յայտարարած է, որ Թուրքիա 1915ի դէպքերուն մասին իր պատրաստութիւնները ձեւաւորած է, «նկատի առնելով մարդկային զգայնութիւնները»:(մանրամասն)

Մեր Մօտ Ընդունուած Չէ Հիւրընկալուիլ Հրաւիրուողին` Առանց Սեփական Հրաւէրի Պատասխանը Ստանալու. Սերժ Սարգսեանի Պատասխանը Էրտողանին

yeranՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեան` ի պատասխան Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Էրտողանի նամակին, ուր վերջինս Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը հրաւիրած է ս.թ. Ապրիլ 24-ին ներկայ գտնուելու Թուրքիոյ մէջ Գալիպոլիի ճակատամարտի հարիւրամեակի յիշատակի ձեռնարկներուն, յղած է պատասխան նամակ, ուր, ինչպէս կը հաղորդեն ՀՀ նախագահի աշխատակազմէն, ըսուած է. "Յարգելի պարոն Նախագահ, Ստացայ Գալիպոլիի ճակատամարտի հարիւրամեակի յիշատակի ձեռնարկներուն մասնակցելու` ինծի ուղղուած ձեր հրաւէրը:(մանրամասն)

Հայաստանի Ընդհանուր Դատախազը Կը Հաւաստէ, Թէ Ոճրագործը՝ Վալերի Փերմիաքով Պիտի Դատուի եւ Պատժուի Հայաստանի Մէջ

yeranԳիւմրիի մէջ Յունուար 12ին ընտանիքի մը 6 անդամներուն սպանութեան կասկածեալ, ռուսական 102րդ խարիսխի զինուոր Վալերի Փերմեաքով խոստովանած է յանցանքը: Այս մասին յայտարարած է Հայաստանի Հանրապետութեան ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Յունան Պօղոսեան` Գիւմրիի մէջ տեղի ունեցած մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին: "Վալերի Փերմեաքով պատմած է, որ քաղաք գացած է զբօսնելու, մտած է այդ տունը,..(մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeranԱպրելու խորհուրդը....Մարմնիդ բոլոր բջիջներով ու զգայարանքներով պիտի խորգգաս զայն, սիրտդ ու հոգիդ բաց՝ բնութեան եւ աշխարհի թրթիռներուն, տերեւներու խշշոցէն մինչեւ հեւքը յոգնած օրուան....միտքդ բաց՝ տիեզերքի չորս ծագէն եկող խոհերուն, որոնք՝ զերթ կայծեր, կը փայլատակեն յանկարծօրէն մտքիդ մէջ, կ'այցելեն անակնկալօրէն օրուան մէկ տարաժամին....Կարելի է՞ միթէ անզօր բառերով արտայայտել լիարժէք Կեանքի ամբողջ խորութիւնը, նրբութիւնը, հարստութիւնը, բերկրանքը...Բառերը կը կաղապարեն անկաղապարելին, կը տարազեն անտարազելին...: Կեանքի, ապրելու տարերքին դիմաց՝ պիտի ըլլաս անբառ ու մերկ....

…………………

Օրը կը բացուի, բարին՝ իր հետ....Այսպէս է հաւատացեր մեր ժողովուրդը դար ու դարեր, հայեացքը յառած լոյսին եւ յոյսին, իր երկնամերձ լեռներու բարձունքին, Արագածի վրայ պլպլացող Լուսաւորչեան կանթեղին անմար....եւ այդ ոգիով է արարեր իր արուեստի գանձերը, երկներ է գիր ու գրականութիւն, ոգեղէնութիւն դրեր՝ իր քարերուն, զանոնք վերածելով տաճարի ու խաչքարի.... այսպէս է ապրեր ան՝ բարին, գեղեցիկն ու վսեմը դարձնելով Կեանքի Իմաստ, Կեանքի Խորհուրդ....Լոյսի այս առաքելութիւնը աւելի քան էական է, մասնաւորապէս ներկայիս՝ բարոյական, հոգեւոր, մշակութային....ճգնաժամի մէջ յայտնուած աշխարհին մէջ....

.…………………

Անբացատրելի Կենսոյժ մը կ'արթնցնէ ամէն առաւօտ բնութիւնը համակ.....արեւը կը սփռէ իր ճառագայթները ոսկեզօծ, թռչունները կը դայլայլեն ցնծագին, ծաղիկները կը բանան իրենց թերթիկները արեւուն....մարդ էակն ալ՝ այդ կենսոյժով արբշիռ, կը թօթափէ իր յոգնութիւնը, նոր կեանքով կը վարարի ամէն Աստուծոյ օր....Ի՛նչ խորհրդաւոր պատարագ, որ կը մատուցուի ամէն օր, կեանքին ի խնդիր, ապրելու ուրախութեան ի խնդիր, շնչելու եւ բարին արարելու երանութեան ի խնդիր....Եւ այս ամէնը այնքան սովորական է, այնքան բնական, որ չենք ալ նկատեր այն Հրաշքը, որուն ականատեսն ու ականջալուրը կ'ըլլանք մեր ամէնօրեայ կեանքին մէջ, մշտապէս կրկնուող յաճախականութեամբ....

…………………

Առօրեայ տաղտուկը, մանրուքները, նիւթականը ապահովելու միտուած սպառիչ աշխատանքները մեզ անչափ կը հեռացնեն՝ մեր հոգիէն, կեանքի խորհուրդը խորզգալու, գեղեցիկը տեսնելու եւ արարելու, բուն իրականութիւնն ու ճշմարիտը յայտնաբերելու, վսեմին ձգտելու գերագոյն նպատակներէն....ի վերջոյ ապրելու միջոցները շփոթեցնելով կեանքի գերագոյն նպատակներուն հետ...: Մեր առօրեայ կեանքի հեւք ու վազքին մէջ, շատ ուշ կ'անդրադառնանք, որ կորսնցուցած ենք էականը, մարդը մարդ դարձնող այն բոլոր բարձրագոյն արժէքներն ու իտէալները, որոնք հողակպիկ, գետնաքարշ կեանք մը կ'ընծայեն վսեմ, գեղեցիկ փորձառութիւն մը, լոյսին ձգտելու յանդուգն ճանապարհորդութիւն մը(մանրամասն)

ԷՋԵՐ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ( Հատուածներ) BERTRAND RUSSEL ( 1872-1970)

yeran Ուսուցիչին իմաստութեան կրաւորական ընկալումը դիւրին է տղոց եւ աղջիկներու մեծամասնութեան համար: Անիկա չենթադրեր անկախ մտածողութեան ճիգ եւ կը թուի բանական ըլլալ, որովհետեւ ուսուցիչը աւելի գիտէ քան իր աշակերտները: Աւելին, անիկա կերպ մըն է սիրաշահելու ուսուցիչը, բացի եթէ վերջինը շատ բացառիկ մարդ մը ըլլայ: Սակայն, կրաւորական ընկալումի սովորութիւնը աղիտալի է յետագայ կեանքի համար: Պատճառ կը դառնայ ան՝ որ մարդիկ առաջնորդ մը փնտռեն եւ որպէս այդպիսին ընդունին ոեւէ մէկը որ հաստատուած է այդ դիրքին վրայ:(մանրամասն)

Այլազան

Հ. Տինքի Սպանութեան 8-րդ Տարելիցը Պիտի Նշուի Եւրոպական Խորհրդարանին մէջ

yeranՉորեքշաբթի, Յունուար 21ին, Եւրոպական Խորհրդարանին մէջ յատուկ ձեռնարկ մը տեղի պի-տի ունենայ, ի յիշատակ ծանօթ լրագրող, «Ակօս» շաբաթաթերթի գլխաւոր խմբագիր Հրանդ Տինքին, անոր սպանութեան 8րդ տարելիցին առիթով։ Տինք սպաննուած էր 2007 Յունուար 19ին, Պոլսոյ բանուկ փողոցներէն մէկուն վրայ գտնուող «Ակօս» թերթի գրասենեակին առջեւ: Տինք երկար տարիներով հետապնդուած էր Թուրքիոյ իշ-խանութեանց կողմէ, որոնք ամէն առիթով ճնշում կը բանեցնէին անոր վրայ։(մանրամասն)

Էրտողան Դարձեալ Կը Յոխորտայ՝ «Թուրքիան թոյլ պիտի չտայ խեղաթիւրել 1915ի իրադարձութիւնները»…

yeranCNNtürk հեռատեսիլի կայանը, կը հաղորդէ, որ Էրտողան ճաշի հրաւիրած է աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ հաւատարմագրուած Թուրքիոյ դեսպանները, դիւանագիտական ներկայացուցիչներու չորսօրեայ համաժողովին մասնակիցները եւ ճաշին ընթացքին խօսած է նաեւ հայկական հարցերու մասին: “Թուրքիան թոյլ պիտի չտայ խեղաթիւրել պատմական փաստերը, որոնց կարգին՝ 1915 թուականի իրադարձութիւնները”, յայտարարած է ան:(մանրամասն)

Ըստ Հարցախոյզի Մը. Թուրքիոյ Ժողովուրդին 25 Առ Հարիւրը Լուռ Մնացած Է Հայոց Ցեղասպանութեան Շուրջ Հարցումներուն

yeran«Մարմարա» կը հաղորդէ, որ Տնտեսութեան եւ արտաքին քաղաքականութեան ուսումնասիրութեան կեդրոնը (ՏԱՈՒԿ) Հայոց ցեղասպանութեան շուրջ ամբողջ Թուրքիոյ տարածքին կատարած է հարցախոյզ մը, որուն մասնակիցներուն ուղղուած են հետեւեալ հարցումները եւ պահանջուած, որ անոնք պատասխանեն անոնցմէ մէկուն կամ միւսին.(մանրամասն)

Եւրոպական Միութիւնը մտադիր է արագացնել Թուրքիոյ անդամակցութիւնը

yeranԵւրոպական Միութեան ընդլայնման հարցերու յանձնակատար Եոհանէս Հան Անգարայի մէջ յայտարարած է, որ Թուրքիոյ` Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան հոլովոյթը պիտի արագացուի: Եւրոպական Միութեան պատուիրակութիւնը հանդիպումներ ունեցած է Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի, Արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտօնատարներու հետ:(մանրամասն)

Իրան-Հայաստան Սահմանին Մօտ Նոր Օդակայան Պիտի Կառուցուի

yeran «Արմէնփրես»` վկայակոչելով իրանեան «Մեհր» լրատու գործակալութիւնը, կը հաղորդէ, որ «Արազ» ազատ տնտեսական գօտիի տնօրէն Մոհսուն Խատեմ Արապպաղի յայտարարած է, որ Իրան Հայաստանի հետ սահմանին վրայ գտնուող «Արազ» ազատ տնտեսական գօտիին մէջ նոր օդակայան պիտի կառուցէ:(մանրամասն)

Իսրայէլ Չի Միտիր Ճանչնալու Հայոց Ցեղասպանութիւնը, Կ'ըսէ Ազրպէյճանի մէջ այդ Երկրին Դեսպանը

yeranԱզրպէյճանական trend.az լրատու գործակալութեան համաձայն, Պաքուի մէջ Իսրայէլի դեսպան Ռաֆայէլ Հարփազ յայտարարած է, թէ իր երկիրը չի նախատեսեր ճանչնալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Մեկնաբանելով Իսրայէլի մէջ վերջերս հնչած այն կոչերը, որոնք երկրին իշխանութիւնները կը հրաւիրեն ճանչնալու Հայոց Ցեղասպանութիւնը, դեսպանը ըսած է, թէ "Իսրայէլ ժողովրդավարական երկիր է, ամէն մարդ կրնայ ունենալ իր կարծիքը, սակայն կառավարութեան կարծիքը յստակ է"(մանրամասն)