Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (47) Մայիս 2015

  • Ծիծեռնակաբերդի Մէջ Մեծ Տարողութեամբ Ոգեկոչուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան Սրբադասուած Նահատակներուն Յիշատակը
  • Արամ Ա. Կաթողիկոս Ամերիկեան Ծերակոյտի Նիստին Բացումը Կատարեց` Յիշելով Հայոց Ցեղասպանութիւնը
  • «Նիւ Եորք Թայմզ» Կ՛անդրադառնայ Կաթողիկոսարանի Յարուցած Դատին
  • Սերժ Սարգսեան. «Թուրքիայէն Կը Պահանջենք Ճանաչում»
  • Ցեղասպանութեան Ոգեկոչումներ Եղան Նաեւ Պոլսոյ Մէջ
  • «Թէ՛ Հայաստանը, Թէ՛ Կիպրոսը Անպատժելիութեան Զոհեր Են» Ըսաւ Կիպրոսի Նախագահը

Կիպրահայ

ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ

yeranՀարիւրամեակի ոգեկոչման գլխաւոր հանդիսութիւնը՝ Կիպրոսի մէջ, տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի 30 Ապրիլ, 2015-ին, երեկոյեան ժամը 8-ին, Սթրովոլոսի քաղաքապետարանի դահլիճին մէջ, կազմակերպութեամբ Հայկական Ցեղասպանութեան 100-րդ Տարելիցի Կիպրոսի Յանձնախումբին, ներկայութեամբ հայ թէ օտարազգի հոծ բազմութեան մը: Ներկայ էին յատկապէս՝ Կիպրոսի Հանրապետութեան Արտաքին Գործոց Նախարար Տիար Եոաննիս Քասուլիտիս, Խորհրդարանի Նախագահ Տիար Եաննակիս Օմիրու, Խորհրդարանի անդամներ, նախարարներ, կուսակցութեանց ներկայացուցիչներ, դեսպաններ, կրօնապետներ, բարձրաստիճան հիւրեր: Ներկայ էին նաեւ՝ Կիպրոսի Թեմի Կաթ. Փոխ. Գերաշնորհ Տէր Նարեկ Արքեպիսկոպոս Ալեմեզեան, Պետական Ներկայացուցիչ Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս Մահտեսեան, հոգեւոր հովիւներ՝ Տէր Մաշտոց քհնյ. Աշգարեան եւ Տէր Մոմիկ քհնյ. Հապէշեան, կիպրահայ Երեսփոխանական, Վարչական, ազգային մարմիններու եւ մամլոյ ներկայացուցիչներ եւ ազգայիններ: (մանրամասն)

Հայկական Ցեղասպանութիւնը Նոր Դիտանկիւնէ՝ 100 Տարի Ետք

yeranՀամագործակցութեամբ Կիպրոսի Պետական Համալսարանի, Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Կիպրոսի Ոգեկոչման Յանձնախումբը իմաստալից գաղափարը ունեցեր էր կազմակերպելու Դասախօսական Երեկոյ մը, մասնակցութեամբ՝ Հայկական Ցեղասպանութիւնը լայնօրէն ուսումնասիրած թուրք հանրածանօթ պատմաբան Թանէր Աքչամի: (մանրամասն)

Խմբագրական

«ԳԱԼ ՏԱՐԻ՝ ՎԱՆ»....

yeran Աննախընթաց միասնականութեամբ, ոգիի աննկուն կորովով, պահանջատիրական վճռակամութեամբ եւ խուռներամ մասնակցութեամբ, համայն հայութիւնը ի Հայաստան եւ ի Սփիւռս, մէ՛կ սիրտ, մէ՛կ հոգի, իր խոնարհումը բերաւ մեր բիւրաւոր նահատակներու յիշատակին եւ վերանորոգեց իր Ուխտը՝ հաւատարիմ մնալու անոնց Կտակին....յաչս մեզ եւ աշխարհին: Սա դարձաւ նաեւ ինքնաճանաչման եւ ինքնագիտակցութեան նոր որակի ձեռքբերման կո՛չ ու հրաւէ՛ր, ապագային նայելու նորոգ տեսիլքի հրամայական....: 

Հարիւրամեակի համահայկական այս ոգեկոչման ոգեղէն հրավառութիւնը պիտի դառնա՞յ արդեօք նոր ուղիի մեկնակէտ, պիտի կարենա՞յ նոր լիցք ու աւիւն փոխանցել ազգային եւ իրաւապահանջ մեր յանձնառութեան, նոր ոճ հաղորդել արդիւնաւոր եւ միասնական գործելակերպի.... Այո՛, եթէ մենք կարենանք ազատագրուիլ մեր հնացած կաղապարներէն, ինչպիսին է Ցեղասպանութեան բարոյական ճանաչումի աղերսանքը աշխարհի կառոյցներէն եւ երկիրներէն եւ կարենանք վերաճանչնալ մեր հայրենազուրկի եւ տարագիրի բուն իրականութիւնը, ինչ որ կ'ենթադրէ որ հայրենազրկումի դարմանը Արեւմտահայաստանի ազատագրումն է: Բռնախլուած Հողի հատուցումը: Մինչդեռ՝ Ցեղասպանութեան փաստին ճանաչումները հզօր պետութեանց կողմէ գերազանցօրէն բարոյական բովանդակութիւն ունին եւ մեզ ինքնախաբէութեան միայն կրնան առաջնորդել: (մանրամասն)

Հարցազրոյց

Հարցազրոյց Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին Հետ Սիսի Կաթողիկոսարանին համար Յարուցուած Դատական Հայցին Մասին

yeranՀարցում.- Վեհափառ Տէր, ի՞նչ էին դրդապատճառները, որոնք մղեցին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը դատական նման յանդուգն քայլի դիմելու Թուրքիոյ Սահմանադրական Դատարանին մօտ։

- Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի Մեր աշակերտութեան օրերէն սկսեալ, Հայոց Ցեղասպանութիւնը ու հայ ժողովուրդի բռնաբարուած իրաւունքներու վերատիրացումը Մեզի համար, ինչպէս նաեւ Դպրեվանքի բովէն անցած բոլոր սաներուն համար եղած է մեր ամէնօրեայ ապրումին, տագնապին, մտածողութեան ու երազներուն անանջատելի մասը։ (մանրամասն)

Հետեւեալ Հարցազրոյցը կայացաւ Կիպրոսի Հայկական Ռատիոժամին եւ Տիկ. Երան Գույումճեանի միջեւ, Հարիւրամեայ Տարելիցի շրջագիծէն ներս՝ Չորեքշաբթի, 22 Ապրիլ 2015-ին:

yeran1/ Խօսնակ (Տիկ. Նայիրի Մուրատեան)- Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակ: Ձեր հասկացողութեամբ, ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէք կամ կը բացատրէք Մեծ Եղեռնի դարադարձը: Խնդրեմ վերլուծեցէք «Կը Յիշեմ եւ կը Պահանջեմ» Կարգախօսը:

Ե. Գ. - Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակը կարեւոր հանգրուան է, ըստ իս, արժեւորելու անցած ուղին, անաչառ հայեացքով, առանց ինքնախաբէութեան, արժեւորելու մեր ըրածն ու չըրածը, մեր ձեռքբերումներն ու բացթողումները, սխալն ու ճիշդը, որպէսզի կարենանք նոր շունչով, նոր գիտակցութեամբ, նոր ծրագրաւորումով շարունակել ճամբան, հարիւրամեակէն ալ անդին....(մանրամասն)

Յօդուածներ

Թրքական Մտասեւեռումը Հայկական Հողային Պահանջներու Վրայ

yeranՀայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով թուրք լրագրողները թախանձագին կերպով կը հետաքրքրուէին Թուրքիայէն Հայաստանի ունեցած տարածքային պահանջներուն մասին: 25 Ապրիլ 2015ին թրքական «Հիւրրիէթ» թերթին մէջ հրապարակուած հարցազրոյցին մէջ թղթակիցը հարցուցած է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանին, թէ արդեօք Հայաստանը տարածքային պահանջներ ունի՞ Թուրքիայէն: Ստորեւ կը ներկայացուի «Հիւրրիէթ»-ի մէջ նախագահ Սարգսեանի պատասխանի թրքական տարբերակի իմ թարգմանութիւնը.(մանրամասն)

«Անապատի Խորանը...» Դոկտ.Հրայր Ճէպէճեան «Կրնամ աչքս գոց վերարտադրել մէն մի արհաւիրք»։

yeranՑեղասպանութեան արհաւիրքի մասին է ակնարկութիւնը...։Հոն՝պատմութեան այդ դաժան մէկ ժամանակահատուածին.երբ հայը ջարդուեցաւ ու տակաւին տեղահան եղաւ իր արմատներէն...։Հայը կորսնցուց անհամար մարդկային հոգի՝ հող,կալուած եւ Հայրենի տուն...։Բայց նաեւ կորսնցուց մտաւորական ու մշակոյթի եւ գեղարուեստական մտքի «հսկաներ»...։(մանրամասն)

Հայոց Ցեղասպանութեան 100րդ Տարելիցին առթիւ Ապրիլ 19-ին Աթէնքի մէջ կայացած Յուշահանդէսին գլխաւոր բանախօս, Եւրոխորհրդարանի Կիպրոսի ներկայացուցիչ՝ Տոքթ. Էլէնի Թէոխարուս-ի խօսքը

yeranՏոքթ. Էլէնի Թէոխարուս մանկավիրաբոյժ է, փրոֆեսոր, անդամ «Աշխարհի Բժիշկներ»ուն (Պատուոյ Նախագահ Կիպրոսի մասնաճիւղին), մասնակցած է մարդասիրական առաքելութիւններու Հայաստանի, Արցախի, Պոսնիայի, Քիւրտիստանի, Պաղեստինի, Քոսովոյի, Աֆղանիստանի մէջ եւ այլուր: Անդամ է Պաղեստինեան Պայքարի պաշտպան Միջազգային Նախարարներու Միութեան Գործադիր Յանձնախումբին, քաջալերող՝ Պաղեստինցի եւ Իսրայելացի բժիշկներու գործակցութեան: (մանրամասն)

Ըսինք՝ 100-ամեակ.- Ցեղասպանութեան դէմ յաղթանակը մենք մեզի դէմ տարուած պայքարի յաջողութիւնն է

yeranԱյս մասին մտածեցի, երբ ներկայ էի դասախօսութեան մը, որուն ընթացքին ցուցադրուեցան նաեւ նկարահանումներ: Յուզիչ: Թուրքիոյ այս կամ այն խուլ անկիւնը մոռցուած-վերապրած եւ ժամանակի աւերին ենթարկուած մամիկներ խօսեցան, որոնց շրթներուն վրայ դեռ մնացած էին հայերէնի փշրանքներ:(մանրամասն)

ԿԱՐ ՈՒ ՉԿԱՐ, ՀԱԼԷՊ ՄԸ ԿԱՐ... ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

yeranՊիտի գա՞յ այն օրը, ուր մեծերը փոքրերուն ողբաձայն պիտի պատմեն հեքիաթը Հալէպին: Ողբը մեր ազգի ցայտուն յատկանիշներէն մէկն է, որ պաշտօնապէս ամրագրուեցաւ հազար տարի առաջ, երբ Գրիգոր Նարեկացին երկնեց իր «Մատեան Ողբերգութեան»ը: Մեր ամբողջ գրականութեան մէջ ցաւն ու ողբը եղած են միշտ գերակշռող, որովհետեւ ցաւն ու ողբը անպակաս եղած են մեր կեանքէն: Դրախտը եղած է մեր երկրին մէջ, Նոյի Տապանը հանգչած է մեր լերան վրայ, առաջին քրիստոնեայ ազգը եղած ենք, ոչ մէկ ազգ մեզի չափ եկեղեցի չէ շինած, եւ սակայն, այս բոլորով հանդերձ, աղէտները չեն պակսած մեր գլխէն. մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակները մեռան ու անշիրիմ մնացին աղօթքը իրենց շուրթերուն:(մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ՎԵՐԸՆԹԵՐՑԵԼՈՎ՝ ՆԱՀԱՏԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԸ

yeranՑեղասպանութեան զոհ գացած մեր նահատակ բանաստեղծներուն մէջ, իր արժանաւոր տեղը ունի Դանիէլ Վարուժան ( 1884-1915): Դարադարձի այս օրերուն, կը ներկայացնենք ճաշակ մը գրական իր հարուստ ժառանգութենէն, որպէս հաղորդութեան նշխար, մանաւանդ որպէս սրտի գորով եւ խունկի ծուէն իր անշիրիմ յիշատակին: (մանրամասն)

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի՝ Աղօթքի Հանճարը

yeran Ապրիլ 12ին Հռոմի Սուրբ Պետրոս տաճարին մէջ կայացած եւ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին նուիրուած պատարագին ընթացքին, Փրանկիսկոս Պապը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին հռչակեց Կաթողիկէ եկեղեցւոյ Տիեզերական վարդապետ կամ ուսուցիչ։ Նահատակութեան ու սրբութեան նման աղերսումը պատահական չէր։(մանրամասն)

Մարկօ Ղուկասեան «Անվերնագիր…1915»

yeranՕր մը իշխանցիները հաւաքուեր եւ դժուարին կացութիւնէն ազատելու համար ճար մը խորհեր են: Դիւրին չէր աղտոտութեան մէջ խեղդուած, ոջիլ, հիւանդութիւն եւ այլն, անդադար աշխատիլ մէկ հացի համար: Լսելով, որ Ատանան բարեբեր, առատ երկիր է, ուզեր են միջոց մը գտնել հոն փոխադրուելու համար: Քանի մը տղաներ, ամենամեծը 15 տարեկանը չէր անցներ, խանէն դուրս կ'ելլեն, կը հանդիպին յոյն մեքենավարի մը, որ շոգեկառքով միշտ Ատանա կ'երթայ-կուգայ եղեր: Յոյն մեքենավարը կ'առաջարկէ ամէն ընտանիքէ մէկ մէճիտիէ առնելով, Ատանա փոխադրել շոգեկառքով: Մեր տղաքը միամտաբար հաւատալով յոյնին խօսքերուն, կանխիկ կը վճարեն դրամը ու կը ժամադրուին: Տեղն ալ կ'որոշեն, կ'երթան կը ծանօթանան, Հալէպէն դուրս ամայի վայր մը: Կէս գիշերին պիտի երթայինք ու սպասէինք: Ինքը շոգեկառքը պիտի կեցնէր, մեզ տեղաւորէր: Իբրեւ թէ ազդեցիկ մէկն էր, ուզած տեղը կրնար շոգեկառքը կեցնել: Դռնապանը հայ ըլլալով, հետը համաձայներ էինք, քանի մը ղուրուշ պիտի տայինք, որ աչք գոցէ: Որոշուած օրը կէս գիշերին ամէնքս ալ անաղմուկ դուրս ելանք խանէն: Քալէ ու քալէ` վերջապէս հասանք որոշուած տեղը:(մանրամասն)

Պէպօ Սիմոնեան՝ «Ակնթարթներ Մարդու Եւ Կեանքի Առօրեայէն»

yeranԽօսիլ Պէպօ Սիմոնեանի մասին, կ'ենթադրէ խօսիլ՝ Պէպօ Սիմոնեան բանաստեղծին, արձակագիրին, հրապարակագիրին, մտաւորականին, խմբագիրին, գրաքննադատին, ուսուցիչին, տնօրէնին, հասարակական գործիչին, վերջապէս ամբողջական հայ գրողին, լիիրաւ հայուն, լիիրաւ մարդուն մասին։(մանրամասն)

Մի Ցուցանմուշի Պատմութիւն. Դերենիկ Դեմիրճեանի Ջութակը

yeranՋութակը Դերենիկ Դեմիրճեանի թուլութիւնն էր: Գրողի տուն-թանգարանում` իր անձնական իրերի շարքում, կարելի է տեսնել նաեւ նրա ջութակը, որը ստրադիվարուսեան դպրոցի եզակի նմուշ է: Նոյն թանգարանում պահւում է նաեւ Դեմիրճեանի ֆրակը, որը նա հագնում էր գործիքը նուագելիս. Դեմիրճեանն այն կարծիքին էր, որ ջութակի հետ «յարաբերուելիս» անհրաժեշտ էր համապատասխան հագուկապ ունենալ: (մանրամասն)

Տեսակէտ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

yeranՀաւաքական ինքնաճանաչում կատարելու մեր փորձին մէջ, Ցեղասպանութեան եւ Տարագրութեան դարադարձի կարեւոր հանգրուանին, անհրաժեշտ է նորովի իմաստաւորել եւ արժեւորել հարիւրամեայ անցած ուղին, կարենալու համար շարունակել ճամբան դարադարձէն ալ անդին, վերջինը նկատելով նոր մեկնակէտ ու նոր սկիզբ....(մանրամասն)

ՅԻՇԵԼՈՒ ԵՒ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՐՈՒԱՆԴ Հ. ՔԱՍՈՒՆԻ

yeranՀայ ժողովուրդի դէմ գործադրուած Ցեղապանութեան 100-ամեակին առիթով ազդարարուած ԿԸ ՅԻՇԵՄ ԵՒ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՄ լոզունգը կենսագործելու նախապայմանը՝ հոն նշուած երկու բառերուն ամբողջական գիտակցութիւնն է, եւ անոնց տարողութեան ճիշդ գնահատանքը:(մանրամասն)

Ներկան Անցեալին Մէջ

2 x 1,500,000

yeran Ինչպէս որ Հայկական Եղեռնը հիմք հանդիսացաւ Ռաֆայէլ Լեմքինին, յօրինելու «Ցեղասպանութիւն» (Genocide) եզրը, զարմանալի պէտք չէ ըլլայ, որ մեր եւ այլ ազգերու պատմութիւնը հիմք հանդիսացած ըլլար Ժորժ Սանթայանային, արտաբերելու իր նշանաւոր խօսքը. «Անոնք որոնք չեն յիշեր անցեալը, դատապարտուած են կրկնելու զանիկա»: Մանաւանդ, դարերու վրայ երկարող մեր պատմութիւնը եւ մեր ձախաւերութիւնը դասեր քաղելու անկէ: Մեր անցած ուղիի պատմութեան վերյիշումը կարծէք միայն կը ծառայէ ուրախ ժամերու մակերեսային հպարտանքի արտայայտութեանց եւ տխուր ժամերու սփոփանքի կամ մխիթարական խօսքերու: Ոչ ուրախութիւնը եւ ոչ ալ տխրութիւնը հիմնաւորուած են, այլ կը ծառայեն պարզապէս «հելէ այսօրն ալ անցընենք»ի, անիմաստ ժամանցի տրամադրութեանց՝ լաւ ժամերուն մեծ-մեծ «ջարդելու» եւ կամ վատ ժամերուն մեր բախտը լալու հոգեվիճակներուն: Բայց ոչ՝ դասեր քաղելու անկէ եւ ծառայեցնելու մեր յառաջդիմութեան:(մանրամասն)

Պահանջուա՛ծը՝ Պահանջատէր...Պահանջատիրութենէն

yeran Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակը, իր ծրագիրներով ու գործունէութիւններով, ձեռնարկներով ու պատրաստութիւններով, աւելի քան տարիէ մը ի վեր իր վրայ կեդրոնացուցած է համայն հայութեան ուշադրութիւնը, համապետական թէ համաժողովրդային մակարդակներով:(մանրամասն)

Ի՞նչ ձեւի Արդարութիւն Հայոց Ցեղասպանութեան Զոհերու Թոռներուն Համար Հայոց Ցեղասպանութիւն, Ճանաչում եւ Հատուցում

yeranՔաղաքագիտութեան դասախօս, Հրանդ Տինք հիմնադրամի տնօրէններու խորհուրդի անդամ, «Թարաֆ» օրաթերթի սիւնակագիր Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝ Անատոլիոյ մեծ աղէտը, այս հողերուն մայր հպարգելքը կը հանդիսանայ։ Այնքան ատեն որ այդ մասին չենք խօսիր, չենք գիտակցիր, ատոր հետ չենք առերեսիր եւ հաշուի չենք նստիր, կը շարունակենք անէծքի տակ մնալ։ 100ամեակը պատմական լաւ առիթ մըն է զիրար հասկնալու եւ այդպէսով սկսելու հաւաքական բուժումը։Նախ պէտք է խօսինք թէ ի՞նչ ձեւով կարելի է Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու եւ անոնց ժառանգորդներու նկատմամբ արդարութիւնը վերականգնել։(մանրամասն)

Անցուդարձ

Ծիծեռնակաբերդի Մէջ Մեծ Տարողութեամբ Ոգեկոչուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան Սրբադասուած Նահատակներուն Յիշատակը

yeranՀայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրաւէրով Ապրիլ 24-ին Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի արարողութիւններուն մասնակցելու նպատակով Հայաստան եկած են Ռուսիոյ, Ֆրանսայի, Սերպիոյ եւ Կիպրոսի նախագահները, ինչպէս նաեւ 60 երկիրներէ պաշտօնական պատուիրակութիւններ, կրօնական կառոյցներու եւ հաստատութիւններու առաջնորդներ, դիւանագիտական անձնակազմեր, միջազգային կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ ու գիտնականներ: Հիւրերու ընդհանուր թիւը կը հասնէր 600-ի:(մանրամասն)

Արամ Ա. Կաթողիկոս Ամերիկեան Ծերակոյտի Նիստին Բացումը Կատարեց` Յիշելով Հայոց Ցեղասպանութիւնը

yeranՀինգշաբթի, 7 մայիս 2015-ի առաւօտուն, Արամ Ա. կաթողիկոս յատուկ հրաւէրով ներկայ գտնուեցաւ Ուաշինկթըն` Քափիթոլ Հիլ, ուր աղօթքով Ծերակոյտի նիստին բացումը կատարեց: Նախքան բացման արարողութիւնը, վեհափառ հայրապետը յատուկ հանդիպումներ ունեցաւ ծերակուտական Ճեք Ռիտի, Դեմոկրատական կուսակցութեան ղեկավար, ծերակուտական Հերի Ռէյտի եւ ծերակուտական Տայան Ֆայնըսթայնի հետ: (մանրամասն)

«Նիւ Եորք Թայմզ» Կ՛անդրադառնայ Կաթողիկոսարանի Յարուցած Դատին

yeranԱպրիլ 30-ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան նախաձեռնութեամբ եւ Ուաշինկթընի Հայ դատի գրասենեակին աջակցութեամբ մամլոյ ասուլիս մը տեղի ունեցած է Ուաշինկթընի Մամլոյ ազգային ակուբին մէջ: Հրաւիրուած էին Ուաշինկթընի մէջ գործող Միացեալ Նահանգներու մամլոյ կարեւոր օրկանները:(մանրամասն)

Սերժ Սարգսեան. «Թուրքիայէն Կը Պահանջենք Ճանաչում»

yeran«Թուրքիայէն կը պահանջենք [Հայոց ցեղասպանութեան] ճանաչում: Իսկ թէ յետոյ ինչ կը հետեւի, այդ բոլորը բանակցութիւններու առարկայ է», ռուս լրագրող Վլատիմիր Պոզներին տուած հարցազրոյցին մէջ ըսած է Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան:(մանրամասն)

Ցեղասպանութեան Ոգեկոչումներ Եղան Նաեւ Պոլսոյ Մէջ

yeranՊՈԼԻՍ, «Մարմարա».- Ապրիլ 24ին, ինչպէս ամբողջ աշխարհի տարածքին, Պոլսոյ մէջ եւս տեղի ունեցան Ցեղասպանութեան ոգեկոչման ձեռնարկներ, որոնք կազմակերպուեցան «Կեցի՛ր ըսէ», «Նոր Զարթօնք» եւ Եւրոպայի մէջ ցեղապաշտութեան դէմ պայքարի միութեան համատեղ ջանքերով։ Առաւօտուն, 24 Ապրիլ 1915ին իրենց կեանքը կորսնցուցած մտաւորականներու յիշատակը յաւերժացնելու նպատակով, զոհերու թոռները իրենց նախնիներու ծննդավայրը այցելեցին եւ մէկտեղուեցան այն վայրին մէջ, ուրկէ հաւաքուած եւ քշուած էին դէպի Հայտարփաշա, ապա՝ դէպի մահուան կարաւաններ։ Այսպէս, Էլմատաղի մէջ, Կոմիտաս վարդապետի, տոքթ. Աւետիս Նագգաշեանի եւ Ռուբէն Սեւակի տուներուն առջեւ յուշաքարեր զետեղուեցան, ապա ոգեկոչումները շարունակուեցան Սուլթանահմէտի եւ Հայտարփաշայի մէջ։(մանրամասն)

«Թէ՛ Հայաստանը, Թէ՛ Կիպրոսը Անպատժելիութեան Զոհեր Են» Ըսաւ Կիպրոսի Նախագահը

yeranԿիպրոսի նախագահ Նիքոս Անասթասիատիս Ծիծեռնակաբերդի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչման ընթացքին իր արտասանած խօսքին մէջ նշեց, որ Հայաստանի եւ Կիպրոսի պատմութիւնները փոխշաղկապուած են: «Մենք այստեղ ենք շատ յառաջատար գործիչներու հետ միասին` հայ ժողովուրդին հետ միասին յարգանքի տուրք մատուցելու զոհերու յիշատակին: (մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeranԱրարիչը Սէր է, կեանքի ամէն մէկ ակնթարթը սիրոյ արտայայտութիւն է, գիտակից թէ անգիտակից, կեանքին ու աշխարհին հանդէպ, մեր ընտանիքին, համայնքին, ազգին ու մարդկութեան հանդէպ....Այդ սէ՛րն է որ ոյժ ու կորով, անկոտրում ոգի կու տայ՝ յաղթահարելու երբեմն անյաղթահարելին, արարելու, ստեղծագործելու, տքնաջան աշխատելու, անկարելի դարձնելու կարելի....Սիրով կու գանք աշխարհ, Սիրով կը մեծնանք, Սիրով կը ձգտինք լաւին, բարիին, գեղեցիկին, ճշմարիտին....Սիրով կը կազմենք ընտանիք, Սիրով կը նուիրուինք անոր եւ ազգ-համայնքին,,,Սէրն է աղբիւրը ամէն մաքառումի, ամէն սխրագործութեան...: Սէրը բարիին յաղթանակն է չարին, իր ամենալայն առումով....

.......

Սիրոյ Պակասէն է որ պատերազմներ կը հրահրուին, Սիրոյ պակասէն է որ մարդիկ կը թշնամանան իրար, Սիրոյ պակասէն է որ եղբայր եղբօր չի հասկնար, կը նախանձի, կը սրտնեղի...Սիրոյ պակասէն է որ մարդիկ զիրար կը կեղեքեն, զիրար կը յօշոտեն, կը պղծեն ամէն արժէք ու սրբութիւն՝ իրենց ԵՍ-ին միայն սպասարկու....Աստուած Սէր է....եւ ամէն բարիք, ի՛նչ ձեւի մէջ ալ յայտնուի ան, Սիրոյ պտուղ է գերազանցօրէն....

.......

Կեանքը ա՛յն է, ինչ որ մենք կը տեսնենք, ինչ որ մենք կ'ուզենք տեսնել, ինչ որ մենք կ'ուզենք մեկնաբանել, իմաստաւորել....Ամէնէն բարենպաստ, հանգիստ, գերհանգիստ պայմաններու մէջ ապրող թշուառ հոգիներ կան....մինչ ամէնէն դժուար, դժխեմ պայմաններու մէջ ապրող երջանիկ հոգիներ....քանզի երջանկութիւնը էապէս ներքին է...ոգեկան...

.......

Որքան շատ սորվիս, որքան շատ գիտելիք իւրացնես, այնքան շատ կը գիտակցիս որ ոչինչ գիտես ի բաղդատութիւն այն անեզրական Իմացութեան, որ կայ Տիեզերական Գոյի մէջ....եւ տակաւ կը դառնաս խոնարհ, համեստ..: Գոռոզամտութիւնը էապէս տգիտութիւն է...

.......

Միտքի Կղզիացումը գուցէ ամէնէն մեծ սահմանափակումն է....ի հակադրութիւն մտքի բացութեան, լայնահորիզոն տեսադաշտի, տեսակէտներու լայն փոխանակման եւ հաղորդակցութեան....Կղզիացած միտքը կը միտի, վերջ ի վերջոյ բացարձակացնելու իր ճշմարտութիւնը, կը լճանայ ու կը ճահճանայ ....Բաց միտքը նախապայման է ամէն յառաջդիմութեան....

.......

Տառապանքն է ակնաղբիւրը ներշնչանքի, բանաստեղծութեան, գրականութեան ընդհանրապէս....(մանրամասն)

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Տիկ. Գայիանէ Տէր Աւետիսեան եւ զաւակունք՝ Օրդք. Նաթաշա եւ Թաթիանա Տէր Աւետիսեան, խորին շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, որոնք՝ անձամբ, հեռաձայնով, նուիրատուութեամբ թէ այլապէս, մասնակից եղան իրենք սիրեցեալ ամուսնոյն եւ հօր՝

Ողբ. ՍԵՊՈՒՀ ՏԷՐ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԻ

մահուան սուգին եւ բաժնեցին իրենց կորուստի ցաւը: Այս առիթով, ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ին կը նուիրեն 100 եւրօ:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ  ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ԻՆ
Տիկ. Անի Ենովքեան (Լառնագա)    25 եւրօ
Առ ի գնահատանք թերթիս ազգային առաքելութեան:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ

ՊԵՏՐՈՍ Յ. ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆԻ

«ՎԱՆ-ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ

ԲՆՈՐՈՇ ԵՐԳԱՅԻՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ» ԳՐՔՈՅԿԸ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ 2015-ԻՆ

Այլազան

Վենետիկ Հայաստանի Տաղաւարը Արժանացած է «Ոսկէ Առիւծ» Մրցանակին

yeranՇաբաթ, Մայիս 9ին բացումը կատարուած է Վենետիկի երկամեայ 56րդ փառատօնին: Նոյն օրը յայտարարուած են արուեստի միջազգային այս փառատօնին յաղթականները: Հայաստանի տաղաւարը արժանացած է «Ոսկէ առիւծ» մրցանակին՝ լաւագոյն ազգային տաղաւարին հա-մար, իր ներկայացուցած «Հայութիւն» («Armenity»)ցուցահանդէսով: Ցեղասպանութեան Հա-րիւրամեակին թեմայով պատրաստուած «Հայութիւն» ցուցահանդէսի ստեղծման մաս-նակցած են տարբեր երկիրներէ հայկական սփիւռքի 18 նկարիչներ: Ցուցադրութիւնը տեղի կ՚ունենայ Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզիին վրայ` Մխիթարեան վանքին մէջ:(մանրամասն)

Ս. Փեթերսպուրկ 1916ին Փրկուած Հայկական Գանձերը Կը Ցուցադրուին Թուրք Հիւպատոսը Կը Պահանջէ Անոնց Վերադարձը՝ Թուրքիոյ

yeran1916ին, ռուսական բանակի արշաւներու ընթացքին, որոնք թոյլ տուին առժամաբար ազատագրել Արեւմտեան Հայաստանը՝ օսմանեան Թուրքիայէն, Ս. Փեթերսպուրկի ազգագրական ռուսական թանգարանը ցար Նիկոլա Բ.էն կը խնդրէ արտօնութիւն, որպէսզի մասնագէտներ ղրկուին Վանի շրջանը, ստոյգ կուրուստէ փրկելու համար զարդեր, մշակութային արժէք ներկայացնող իրեր: Այդ իրերը որոնք բծախնդրօրէն հաւաքուած են այն ատեն, շուրջ հարիւր տարի պահուած են Ս. Փեթերսպուրկի թանգարանին գետնայարկը եւ երբեք չեն ցուցադրուած: Վերջապէս, դարաւոր շուքէն դուրս բերուած են անոնք եւ կը ցուցադրուին վերոնշեալ թանգարանին մէջ: (մանրամասն)

«Մէկ Բան Կրնամ Յստակ Ըսել` Մենք Ցեղասպանութիւն Չենք Գործած» Կ՛ըսէ Չիչեք

yeranԹուրքիոյ խորհրդարանի նախագահ Ճեմիլ Չիչեք թրքական «Հիւրրիյէթ» օրաթերթին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին խօսած է հայերուն նկատմամբ իր վերաբերմունքին, «1915-ի դէպքերուն» եւ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող պետութիւններուն մասին: Անդրադառնալով այն հարցին, թէ ինչո՞ւ հայերու հանդէպ ընդգծուած վերաբերմունք ունի, Չիչեք ըսած է. «Եթէ Աստուած ստեղծած է բան մը կամ մէկը, ես անոր թշնամին չեմ կրնար ըլլալ: Թուրքիոյ մէջ այսօր խնդիրներ ունեցող հաւաքական խումբեր կան: Ես, օրինակ, թրքական երաժշտութիւնը շատ կը սիրեմ, թրքական երաժշտութեան մէջ որքա՞ն հայ արուեստագէտներ, երաժիշտներ, ստեղծագործողներ, սազի վարպետներ կան: Ճարտարապետութեան մէջ նոյնպէս: Պապս Եոզղաթի մէջ հայ դրացիներ ունէր:(մանրամասն)

Էրտողան Պատմաբաններու Հետ Քննարկած է Հայկական Հարցը

yeranԹուրքիոյ նախագահ Էրտողան Հինգշաբթի, Մայիս 7ին, ճաշասեղանի մը շուրջ համախմբած է երկրին առաջնակարգ պատմաբանները եւ ակադեմականները եւ անոնց հետ քննարկած՝ Ա. Աշխարհամարտը, Չանաքքալէի ճակատամարտը եւ Հայկական Հարցը։ (մանրամասն)

Թուրքիա Առանձին Յայտարարութիւններով Դատապարտած է Օպաման, Հոլանտը, Փութինը, Կաուքը

yeran Թուրքիա, իւրաքանչիւրին յղուած առանձին յայտարարութեամբ մը դատապարտած է Ֆրանսայի, ԱՄՆ-ու, Ռուսաստանի, Գերմանիոյ նախագահները` Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ իրենց յայտարարութիւններուն պատճառով:(մանրամասն)

«Արցախի Ժողովուրդն Ապացուցեց Իր Ճակատագիրը Տնօրինելու Վճռականութիւնը». Նախարար Նալբանդեան

yeranԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».– 3 Մայիսին Լեռնային Ղարաբաղի մէջ կայացած ազատ եւ մրցակցային խորհրդարանական ընտրութիւններուն ճամբով, Արցախի ժողովուրդը անգամ մը եւս ապացուցեց ժողովրդավարական ուղիով իր ճակատագիրը տնօրինելու վճռականութիւնը:(մանրամասն)