Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (35) Ապրիլ 2014

  • Ուղեգիծ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Նշման
    ՅԻՇԵԼ, ՅԻՇԵՑՆԵԼ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋԵԼ

  • Սարգսեան. «Քեսապի Հայերուն Այսօրուան Տեղահանութիւնը Լրջագոյն Մարտահրաւէր Է»
  • Ծերակոյտի Յանձնախումբը Վաւերացուց Ցեղասպանութեան Բանաձեւը
  • Էդուարդ Նալպանտեան Քեսապի Հարցով Նամակ Յղած է ՄԱԿ-ի Գլխաւոր Քարտուղարին
  • ԱՄՆ Պէտք է Օգնէ Թուրքիոյ Հասնելու Իսկական Ժողովրդավարութեան

Կիպրահայ

ՀՈԳԵՊԱՐԱՐ ՀԱՄԵՐԳԸ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ

yeran5 Ապրիլ 2014-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Նիկոսիոյ «Փալլաս» սրահին մէջ, կիպրահայութիւնը ներկայ եղաւ հայ երգերու հիասքանչ Համերգի մը, կատարողութեամբ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Երգչախումբերու, որոնք 5 տարեկանէն մինչեւ 85 տարեկան անդամներու բերնով հնչեցուցին՝ հայ հոգիի հրեղէն ժայթքումով մը կարծէք, հայ երգերու ընտիր փունջ մը, ջերմացնելով, վարարելով բոլորին սրտերը...:(մանրամասն)

ՁԵՌՆԱՐԿ ՔԵՍԱՊԻ ՄԱՍԻՆ

yeranԱզգային երեք կուսակցութիւններու Կիպրոսի մարմինները կազմակերպեր էին զեկուցական հաւաք մը՝ ՔԵՍԱՊԻ մասին, որ տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 9 Ապրիլ, 2014, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Նիկոսիոյ «Նարեկ» վարժարանի սրահին մէջ: Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Պրն Արթօ Դաւիթեան, շեշտելով օրուան ձեռնարկին կարեւորութիւնը՝ իրազեկ պահելու կիպրահայութիւնը Քեսապի վերջին իրադարձութեանց շուրջ, տուաւ ընդհանուր տեղեկութիւններ Մարտ 21-ի զինուորական ներխուժման եւ անոր յաջորդող դէպքերուն, մասնաւորաբար տեղւոյն բնակչութեան տեղահանման եւ Լաթաքիա ապաստանման մասին, ապա իրազեկեց ներկաները,...(մանրամասն)

Խմբագրական

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՐԱԴԱՐՁԻ ՍԵՄԻՆ

yeranՏարի մը միայն մեզ կը բաժնէ Հայոց վրայ գործադրուծ Ցեղասպանութեան հարիւրամեայ տարելիցի ստուգատեսէն: Ո՞ւր ենք մենք այսօր, որպէս Համահայութիւն, դարադարձի այս կարեւոր հանգրուանին դէմ յանդիման: Կը պատրաստուի՞նք լրջօրէն, համահայկական ոգիով, պետական մտածողութեամբ, ազգային-պետական ռազմավարութեան մը մշակումով, թէ՞՝ կը շարունակենք ազգային մեր անհեթեթ վարքագիծը, մերթ Ցեղասպանութեան ճանաչումը աղերսելով ա՛յս կամ ա՛յն երկրի խորհրդարանէն, նախագահէն, թէ միջազգային կառոյցէն, մենք մեզ խաբելով որ նման ճանաչումները ի վերջոյ կրնան յանգիլ՝ մեր պատմական իրաւունքներու վերականգնումին, մերթ ալ՝ «Ցեղասպանութեան Յանձնաժողով»ներով իբր թէ պատրաստուելով 2015 թուի 100-րդ տարելիցի ստուգատեսին, առանց սակայն որեւէ լուրջ քաղաքական կամ կազմակերպչական քայլի՝ արդարութեան վերականգնումի կամ հողային պահանջատիրութեան ուղղութեամբ....մինչ անդին՝ զաւթիչ թշնամին, նոր-օսմանեան Թուրքիան, լրջօրէն եւ պետական մտածելակերպով կը պատրաստուի 2015 թուականի «քննութեան»...., մինչ այդ շարունակելով իր Ցեղասպան քաղաքականութիւնը՝ Քէսապի մէջ եւ այլուր.... Կան երկու էական նախադրեալներ գործի մը յաջողութիւնը պայմանաւորող:(մանրամասն)

Հարցազրոյց

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՖԵԹՀԻՅԷ ՉԵԹԻՆԻ ՀԵՏ «ՄԵԾ ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ ՎԿԱՆ Է ՄԵԾ ՈՃԻՐԻՆ»

yeranՀարցում- Ի՞նչ կը նշանակէ Ֆեթհիյէ անունը։ Ֆեթհիյէ Չեթին - Հօրս անունը Ֆեթիհ էր (արական ձեւը) եւ զիս ալ Ֆեթհիյէ կոչեցին, իսկ Ֆեթհիյէ «գրաւում» կը նշանակէ։ Հարցում- 2004-ին լոյս տեսաւ ձեր՝ «Մեծ մօրս գիրքը»։ Ի՞նչը ձեզի մղեց գրի առնելու այդ հատորը։

Ֆ.Չ. - Կ՚ուզէի որ այդ պատմութիւնը գրուի, բայց նախընտրաբար վիպագիրի, գրողի մը կողմէ։ Եւ նկատի ունենալով որ նման մէկը չուզեց յանձն առնել գործը, ստիպուած ես ստանձնեցի։ Այդ թուականներուն Թուրքիոյ մէջ ժխտողականութիւնը սանձարձակ տարածուած էր եւ ամէնուր կը լսուէր ու կը գործածուէր, իսկ Ցեղասպանութեան ժխտողութեան դէմ պայքարելու համար մեր ձեռքի տակ գոյութիւն չունէին փաստագրական աղբիւրներ։ Այդ ուղղութեամբ թեր ու դէմ վիճարկումներ տեղի կ՚ունենային՝ զոհուածներուն ճշգրիտ թիւին ու պատահած դէպքերուն շուրջ։ Ես փափաքեցայ վէճերը այդ ծիրէն դուրս հանել ու մէկ անձի մը պատմութեան միջոցաւ այլ ճամբայ մը բանալ՝ իրականութիւնը մէջտեղ հանելու նպատակով։ Ըսեմ որ այդ վիճարկումներու ժամանակ երբեք նկատի չէր առնուեր մարդ-արարածը, անձը եւ անոր ցաւերը։ Ես այդ գիրքը գրեցի վկայելու համար՝ անձի մը տառապանքը պատմութեան ընթացքին։ Չմոռնանք,(մանրամասն)

Յօդուածներ

Մելգոնեան՝ Արեւմտահայերէնի Դարբնոցը

yeranՎերջերս խումբ մը Մելգոնեանցիներ «Կոչ-Բաց Նամակ»ով մը դիմում կատարեցին Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, որպէսզի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը վերաբացուի գլխաւորաբար Սուրիահայ պատանիներու համար: Որպէս արձագանգ այդ նամակին, հարիւրաւոր Մելգոնեանցիներ եւ ոչ Մելգոնեանցիներ աշխարհի զանազան անկիւններէն զորավիգ կանգնեցան այդ «Կոչ»ին: (Այցելել www.melkonianforever.org կայքը) Այդ «Կոչ-Բաց Նամակ»ին հեղինակներուն միտքին մէջ մէկէ աւելի պատճառներ կային Մելգոնեանը վերաբացուած տեսնելու:(մանրամասն)

Հիմնաւորուա՞ծ Են Արտագաղթին Դրդապատճառները Մկրտիչ

yeranՄեր առջեւ ունինք Հայաստանի բնակչութեան թիւի անկումին հետազօտական աշխատանքին զեկոյցը: Իրապաշտ ու հազուագիւտ ախտաճանաչում մը՝ որուն ֆինանսաւորումը կը պարտինք գլխաւորաբար Գոլոլեան Հիմնադրամին: Նպատակը այս զեկոյցին՝ Հայաստանի բնակչութեան նուազման հիմնական դրդապատճառները գիտական, առարկայական ու վիճակագրական մօտեցումով: Վերջաւորութեան՝ առաջարկներ:(մանրամասն)

Մանկապատանեկան Յուշերէս. «Քեսապ Էլ Ժեմիլ» (Գեղեցիկ Քեսապ)

yeranՀօրեղբայրս` տոքթ. Ռոպեր Ճէպէճեան, կառչած մնաց սուրիական հայրենքին, նոյնիսկ երբ իր հարազատները (ներառեալ` իր զաւակները) ձգեցին երկիրը ու գաղթեցին: Եթէ մէկ կողմէ հաւատաց Հալէպ քաղաքին` որպէս սփիւռքահայ կարեւոր կռուանի, բայց նաեւ ունէր համակ սէր եւ կապուածութիւն Քեսապին, յատկապէս` Էքիզօլուխին…(մանրամասն)

Արտասովոր պատմութիւնը 100ամեայ Եւնիկէ Սալիպեանի՝

yeranՎերջին վերապրողներէն մէկուն, որ կրնայ վերյիշել Հայոց Ցեղասպանութեան արհաւիրքը --- Ձիու մը սանձը ազատած էր իր կեանքը՝ իր ընտանիքին Օսմանեան իշխանութեան վայրագութենէն փախուստի ընթացքին --- Մեծ Պատերազմի զաւակ մըն էր ան, ծնած հեռաւոր սպանդի դաշտի մը վրայ, որուն մասին քիչ բան գիտենք, մէկը՝ վերջին վկաներէն անցեալ դարու առաջին ցեղասպանութեան, նստած իր սայլակին մէջ, որ ժպտալով կը խօսի Յիսուսի մասին եւ այն Հայ մանուկներուն՝ զորս թուրք ոստիկանները կը մտրակէին, եւ զորս ինք տեսած էր իր տան մուտքի փայտեայ դռան ճեղքերուն մէջէն: (մանրամասն)

Խորհուրդ Յարութեան

yeranԳարնանամուտը բնութեան մէջ հրաշագեղ պահեր կը պարգեւէ մեզի։ Գիտնա՛նք ըմբոշխնեյ զայն։ Ծառերը կրկին կը կանաչապատուին։ Կեանքը կը վերանոrոգուի։ Նոյնիսկ, մայթերու սալայատակումի ընթացքին գոյացած բարալիկ երիզները հողին, կանաչ ծիյեր կ'արձակեն ու կը շրջանակեն քառակուսի սալաքարերը։(մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

Գրողի Ստեղծագործական Ակունքները

yeranԳրամշակութային հանգրուանները արձակագիր Արամ Սեփեթճեանի համար պատահական տարեթուեր չեն. նա բազմիցս մեզ ապացուցել է դրանք արժեւորելու իրաւունքը: Այսօր հասել է նրա գրական հունձքի հաշուեկշիռը ներկայացնելու արդար ժամանակը:(մանրամասն)

Բարեւը Լաւ Է

yeran Մեր երէցները «բարեւ» բառը առանձին չէին գործածեր: Զայն կը կցէին «Աստուծոյ» բառին: «Աստուծոյ բարեւը» կ՛ըսէին, երբ կը խօսէին զիրար բարեւելու, իրարու բարեւ մը փոխանցելու մասին: Բարեւը ի՞նչ կապ ունէր Աստուծոյ գաղափարին հետ: Կ՛երեւի, թէ մեր երէցները կը տեսնէին այդ կապը: Զիրար բարեւելու, զիրար ողջունելու, իրարու բարիլոյս մը մաղթելու մէջ Աստուծոյ մէկ ներկայութիւնը կը տեսնէին անոնք: Մարդէն մարդուն փոխանցուած բարեւը Աստուծոյ բարեւն էր. ո՛չ թէ մարդուն: Այլ խօսքով, Աստուած կ՛ուրախանար, երբ մարդիկ կը բարեւէին զիրար, կը ժպտէին իրարու, կը հարցնէին մէկզմէկու որպիսութիւնը, բարի օր ու բարի լոյս կը մաղթէին իրարու: Մեր երէցները Աստուծոյ կը կապէին բարեւը, բայց մենք ալ այդպէս չե՞նք ըներ հիմա, մենք ալ չե՞նք ուրախանար մեր սիրած մարդիկը ողջունելով, սիրուած մարդոց հետ փոխանակուած ամէն բարեւի մէջ Աստուծոյ կողմէ մեզի նուիրուած երջանկութիւն մը չե՞նք տեսներ: Կը տեսնենք, որովհետեւ բարեւը լաւ է, որովհետեւ բարեւը գոյութիւն ունենալու ու իրարու հանդիպելու նշան է, գոյութիւն ունենալու փաստ մըն է աւելի ճիշդ` նոյնիսկ յաճախ սիրոյ յայտարարութիւն, բայց անպայման` միասնութեան հաստատում:(մանրամասն)

Հայ Գի՛րքը` Աղբիւր Հոգեմտաւոր Սնունդի

yeranՍոյն գրութիւնը խտացումն է Արամ Ա. կաթողիկոսի պատգամին` արտասանուած Հայ գիրքի 35-րդ ցուցահանդէսի բացման առթիւ, Անթիլիասի մայրավանքի շրջափակին մէջ, կիրակի, 16 մարտ 2014-ին: Դա՛րձեալ հայ գիրքին դիմաց կը գտնուինք: Դա՛րձեալ հայ գիրքը մեզ կը հրաւիրէ իրեն հետ ըլլալու, իրեն հետ խօսելու, իրմո՛վ հարստանալու:(մանրամասն)

Յիշատակելի 50ամեակին Առիթով Սփիւռքի Կոմիտէն՝ Երախտաշատ Գործունէութեամբ

yeran1964-ին, Խորհրդային Հայաստանին մէջ ծնունդ առաւ աննախընթաց ու բացառիկ հայրենական կազմակերպութիւն մը, որ կոչուած էր դառնալու լոյսի ու ճառագայթի, յուսոյ ու հաւատքի փարոս մը։ Անոր առաքելութի՞ւնը, տեսլապաշտութի՞ւնը… - Բացուիլ դէպի Սփիւռք։ - Սփիւռքը բանալ հայրենիքի ուղղութեամբ։ - Սփիւռքահայութիւնը կապել հայրենիքին։ - Հայրենիքը ծանօթացնել Սփիւռքին։ - Սփիւռքին հետ մօտէն առընչուիլ։ Ընդհանուր գիծերու մէջ կամ մօտաւոր վերնագիրներով ասոնք էին այդ կազմակերպութեան հիմնադրոյթներն ու ծրագիրները, իսկ ինք՝ շուտով պիտի մկրտուէր՝ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿՈՄԻՏԷ խորիմաստ, պերճախօս ու բովանդակային անուանումով։(մանրամասն)

Տեսակէտ

Հողիկ Մ'Իսկ Կորսնցնելու Իրաւունք Չունինք

yeranՀայ ժողովուրդը դարձեալ դէմ յանդիման է ցեղասպանին, ա՛յն ցեղասպանին, որ հարիւր տարի առաջ իր գործած ու շարունակած ցեղասպանութիւններուն համար ոչ միայն արժանի պատիժը չէ ստացածեւ չէ հատուցած, այլեւ զօրակցութիւնը վայելած է մեծապետական կարգ մը երկիրներու ռազմաքաղաքականութեան։(մանրամասն)

Սերժ Սարգսեանի «Խորհուրդը»

yeranՎերջերս, հայրենի Երկրապահ կամաւորական միութեան համագումարին, նաեւ ելոյթ ունեցած է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան, որ հիւրաբար հոն գտնուած է։ Իր խօսքին մէջ, Պրն. նախագահը երկրին կացութիւնը, հաւատալ թէ ոչ, վարդագոյն ներկայացուցած է, մոռնալով տնտեսական գահավիժումը՝ իր ապրուստային ու կենցաղային յամեցող տագնապներով, սղաճային ու գործազրկային դաժան պայմաններով եւ,...հոսքով։(մանրամասն)

Ժամանակն է Ձերբազատուելու Նոր Դէմք, Նոր տեսակէտ

yeranՀարիւր տարի շարունակ ցեղասպանութեան ստեղծած ծանրութիւնը մեր ուսերուն վրայ ապրեցանք՝ ցասումով, լացով, ապա ատելութեամբ, յետոյ հողային եւ ցեղասպանութեան ճանաչման պահանջատիրութեամբ: Պատմութիւնը պէտք է օգտագործել որպէս գործիք` դասեր առնելով անկէ եւ ոչ թէ ապրիլ արդէն իսկ ապրուած պատմութիւնը: Ժամանակն է ձերբազատուիլ պատմութեան ճիրաններէն եւ նորը ստեղծել, միշտ վերամշակելով նոր քաղաքական մօտեցումներ եւ հնարքներ՝ կարենալ քայլ պահելու համար քաղաղական այլ վիթխարի ազգերու քաղաքականութեան հետ:(մանրամասն)

Պոլսոյ Պատրիարքի հակասական յայտարարութիւնը՝ Պոլսոյ ներկայ հոգեւորականներէն եւ ոչ մէկը կը փափաքի գաւառ մնալ

yeranՊոլսոյ Պատրիարքութեան Աթոռին վրայ բազմած, պատրիարքական փոխանորդ՝ Բարձրաշնորհ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, հայկական մամուլին տուած իր հարցազրոյցին մէջ, բացորոշ կերպով, առանց տատամսելու եւ վարանելու, կը յայտնէ զիրար հակասող երեւոյթներ: Նախ կը փորձէ մեզ համոզել ըսելով որ « Պոլսոյ հոգեւորականները քիչ են եւ նոյնիսկ մեր եկեղեցիները չեն կրնար գոհացնել», ու ապա կ'աւելցնէ. « Պոլսոյ ներկայ հոգեւորականներէն եւ ո'չ մէկը կը փափաքի գաւառ մնալ»: Զիրար հակասող նման յայտարարութիւններ անգամ մը եւս մեզ շփոթութեան կը մատնեն եւ կը մղեն աւելի լրջօրէն խորհրդածելու այս ահաւոր անկումին դրդապատճառներու մասին,...(մանրամասն)

Հայերէն Ընթերցանութիւնը. Խնդիրներ Եւ Մարտահրաւէրներ

yeranԳիրքը Որպէս Արտադրութիւն... Գիրքը որպէս սպառողական ապրանք, ինչպէս որեւէ այլ արտադրութիւն, կ’ենթարկուի արտադրութեան եւ պաhանջքի (supply& demand) օրէնքներուն:(մանրամասն)

Անցուդարձ

Ուղեգիծ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Նշման

yeranՀայ Դատը իւրաքանչիւր հայուն եւ ամբո՛ղջ հայութեան դատն է։ Ա՛յս խոր գիտակցութեամբ ու ամբողջական յանձնառութեամբ կոչուած ենք մասնակից ու զօրակից դառնալու հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքներու ձեռքբերման աշխատանքներուն։ (մանրամասն)

Սարգսեան. «Քեսապի Հայերուն Այսօրուան Տեղահանութիւնը Լրջագոյն Մարտահրաւէր Է»

yeranՀայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան Քեսապի իրադարձութիւններուն մասին Լա Հէյի համաժողովներուն կեդրոնին մէջ հանդէս եկաւ մամուլին համար յայտարարութեամբ, ուր մասնաւորապէս ըսուած է. «Մենք բոլորս շատ լաւ կը յիշենք Քեսապի պատմութիւնը, որ վերջին հարիւրամեակի ընթացքին, ցաւօք, հարուստ է հայերու տեղահանման դժոխային իրողութիւններով», ըսած է նախագահ Սահակեան:(մանրամասն)

Ծերակոյտի Յանձնախումբը Վաւերացուց Ցեղասպանութեան Բանաձեւը

yeranՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ - Ապրիլ 10-ին, Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտի Արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբը 5ի դէմ 12 քուէով վաւերացուցած է Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող նոր բանաձեւ մը, որ կոչ կ՛ընէ Ծերակոյտին՝ ոգեկոչելու Ցեղասպանութեան զոհերը: Միաժամանակ, բանաձեւը կոչ կ՛ընէ Միացեալ Նահանգներու նախագահին, որ երաշխաւորէ ամերիկեան այնպիսի արտաքին քաղաքականութիւն մը, որ առաջնորդուի ցարդ անպատիժ մնացող Ցեղասպանութեան մասին ամերիկեան արխիւներուն մէջ գոյութիւն ունեցող դասերով:(մանրամասն)

Էդուարդ Նալպանտեան Քեսապի Հարցով Նամակ Յղած է ՄԱԿ-ի Գլխաւոր Քարտուղարին

yeranՀՀ արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալպանտեան Մարտ 21​-ին Սուրիոյ հիւսիս-արեւմուտքի իրավիճակի սրման վերաբերեալ նամակ յղած է ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար Պան Գի Մունին: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութեան մամուլի, տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապի վարչութենէն:(մանրամասն)

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԱԾ Է ՔԵՍԱՊԻ ԴԷՊՔԵՐԸ

yeranՀաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի կազմակերպութեան անդամ երկիրներու Արտաքին գործոց նախարարները Հինգշաբթի, Ապրիլ 3ին, Մոսկուայի մէջ տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին որդեգրած են Սուրիոյ մէջ տիրող իրավիճակին, մասնաւորապէս՝ Քեսապի դէպքերուն վերաբերեալ յայտարարութիւն մը:(մանրամասն)

ՄԱԿ-ը Օգնութիւն Կը Յատկացնէ Լաթաքիոյ Մէջ Ապաստան Գտած 1550 Քեսապցիներուն

yeranՍուրիոյ Քեսապ աւանի աւելի քան 1500 ընտանիք արձանագրուած է իբրեւ հարկադիր գաղթեալներ Լաթաքիա: Այս մասին կը հաղորդէ Tert.am-ը՝ վկայակոչելով "ԻԹԱՐ-ԹԱՍՍ"-ը: Աղբիւրին համաձայն՝ ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարի պաշտօնական ներկայացուցիչի տեղակալ Ֆարհան Հաք լրագրողներուն յայտնած է, թէ փախստականներուն կը յատկացուի անհրաժեշտ մարդասիրական օգնութիւն:(մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

ՍԻՐԵԼԻ  ԸՆԹԵՐՑՈՂ,

Խոհի կամ խոհ-ապրումի ակնթարթները՝  այս, զորս կը միտիմ ներկայացնել այսուհետեւ փունջ առ փունջ՝  ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ի իւրաքանչիւր համարին մէջ, թերեւս զարմացնեն քեզ, քանզի անոնք չեն տեղադրուիր ընթացիկ գրական սեռերու կաղապարին մէջ....Արդարեւ, անոնք գրի առնուած են տուեալ պահի թելադրանքով եւ հրապարակուած են ատենին ընկերային ցանցի էջերուն վրայ:  Անոնք գրուած են անմիջական անկեղծութեամբ, ընթերցողին հետ կիսելու համար պահին առթած ապրումներն ու մտորումները, սիրտէ-սիրտ եւ հոգիէ-հոգի փոխանցուող խոստովանութեան մը հանգոյն....


Անոնց յարուցած հետաքրքրութիւնը, սակայն, ընթերցողին մօտ՝  պատճառ դարձաւ, որ մտածեմ զանոնք հրատարակել ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ի մէջ ալ, այն յոյսով որ անոնց ընթերցումը քու մէջդ ալ թերեւս արթնցնէ որոշ հետաքրքրութիւն, դառնայ մտածման գրգիռ, զգացումի թէ յոյզի թրթիռ...
Այս խոհ-ապրումները կ'ընդգրկեն ամէնէն տարբեր ու այլաբնոյթ նիւթեր՝  ազգային-հասարակական-բարոյական, կամ բնութեան ու տիեզերքին հետ առնչուող թեմաներ, որոնք կապ ունին մեր մարդկային առօրեայ կեանքին հետ....ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ի այս թիւով, կը ներկայացնեմ «ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ» ընդհանուր խորագրին տակ տարբեր գրառումներ, որոնք ծնունդն են տուեալ պահին ինծի այցելած պատահական խոհերու....:

Լիովին բաւարարուած պիտի զգայի, եթէ այս՝  ծաւալով փոքր, բայց խիտ ու խոր  գրութիւնները արժանանային ուշադրութեանդ, մատչէին սրտիդ, հետաքրքրութիւն արթնցնէին հայ խօսք ու գիրին, հայ Բառ ու Բանին նկատմամբ....

ԲԱՐԻ  ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ:

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeranՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ եթէ խօսքով ըլլար, հայը ամէնէն հայրենասէրը պիտի համարուէր, քանի որ ամէնէն շատ ի՛նք կը խօսի հայրենասիրութեան մասին՝ ճոռոմ-ճոռոմ բառերով, բաժակաճառերով եւ այլապէս....Բայց աւա՛ղ....Հայրենասիրութիւնը ամենօրեայ աշխատանք ու գործ է, յարատեւ մաքառում ու ոգորում, անդուլ ճիգ ու ջանք, աննկուն պայքա՛ր յանուն աւելի լաւ ապագայի....Ունի՞նք այս բոլորը: Բառերով երկիր ու ազգ չեն կառուցուիր, երբեք: Սփիւռքի մէջ, յետ-Եղեռնեան սերունդը յատկապէս, գիշեր-ցերեկ տքնաջան աշխատեցաւ, անդո՛ւլ, հանապա՛զ, որպէսզի արժանապատիւ կեանք կառուցէր իրեն եւ իր ընտանիքին ու համայնքին համար....«փոշի ազգ» դարձած ցիրուցան բեկորներուն համար....Այդ սերունդը եւ անոր յաջորդը գիտէին հոսանքն ի վեր թիավարել «ՀԱՑԻ ԵՒ ԼՈՅՍԻ ՀԱՄԱՐ», ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ համար....: Ներկայիս շատ բան փոխուած է, բայց փոխուած է մասնաւորապէս հայ ապրելու եւ հայ մնալու պայքարի կամքը, Սփիւռքի մէջ.....եւ ցաւ ի սիրտ՝ մեր հայրենիքէն ներս ալ....Հայրենասիրութիւնը ոգի եւ զոհողութիւն է գերազանցօրէն:

............................................

Հայրենի հողին վրայ համախումբ կեանքն է երաշխիքը հայկականութեան յարատեւման, պահպանման, վերակերտման, պայմանաւ որ անշուշտ հաւատարիմ մնանք ազգային մեր էութեան....Հայրենիքէն դուրս, օտար ափերու վրայ ցրուած հայութիւնը կը փոշիանայ, տակաւ կը կորսնցնէ ազգային իր դիմագիծը, բոյրն ու թոյրը....այնպէս ինչպէս արմատախիլ բոյսը կը կորսնցնէ իր բուն տեսքը, գոյնն ու բուրմունքը, եթէ ան տեղադրուի այլ հողի մէջ, որ անհարազատ է իրեն....Սփիւռքի հայութիւնը դատապարտուած է դանդաղ մահուան,...(մանրամասն)

Այլազան

ԱՄՆ Պէտք է Օգնէ Թուրքիոյ Հասնելու Իսկական Ժողովրդավարութեան, որ Կարելի է Միայն Առերեսուելով 1915-ի Իրականութեան. Զարաքոլու

yeranԱՄՆ Ծերակոյտի արտաքին յարաբերութիւններու յանձնաժողովի նախագահ, ծերակուտական Ռոպերթ Մենենտեսը եւ Ներկայացուցիչներու պալատի նոյն յանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը Ապրիլ 9-ին միացած են իրենց աւելի քան երկու տասնեակ օրէնսդիր-գործընկերներուն` մասնակցելու Քէփիթըլ Հիլի Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին նուիրուած ձեռնարկին: (մանրամասն)

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱ Ն ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ԿԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԷ

yeranՀայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանը Ապրիլ 21-22ին Երեւանի մէջ կը կազմակերպէ միջազգային գիտաժողով մը՝ «Ա. Աշխարհամարտի կովկասեան ճակատը. ցեղասպանութիւն, փախստականներ եւ մարդասիրական օգնութիւն» թեմայով։(մանրամասն)

Քեսապի մէջ հայոց տուները թալանողները թրքերէն կը խօսին

yeran«Ալ-Քաիտա»յի ճիհատականները, որոնք Թուրքիայէն թափանցեցին, Քեսապի Հայոց տուները, խանութները եւ եկեղեցիները կը թալանեն: Լաթաքիա ապաստանած Հայեր Քեսապ մնացած իրենց ազգականներուն կամ դրացիներուն հեռաձայնելով կը փորձեն տեղեկութիւններ ստանալ իրավիճակին եւ իրենց ունեցուածքին մասին:(մանրամասն)

ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱԹԻՒ ՀԱՐՑԵՐ ՈՒՆԻՆ

yeranԹրքական «Թուտէյզ Զաման» օրաթերթին մէջ Փօլ Պենժամէն Օսթերլունտ կը գրէ, որ վերջերս յայտնի դարձած է, որ Թուրքիոյ մէջ նախակրթարանէն երկրորդական կրթութեան փոխանցման յատուկ քննութեան ներկայացած ոչ-իսլամ աշակերտները կը տուժեն՝ չկարենալով պատասխանել կրօնական, մշակոյթի եւ բարոյական գիտութեան բաժնի յատուկ հարցումներուն:(մանրամասն)

ԻՍՐԱՅԷԼ ԿԸ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՀԵՏ

yeranԲրիտանական «Տը Միտըլ Իսթ Մոնիթըր»ի համաձայն, Իսրայէլի բանակի պաշտօնական կայքէջը հրապարակած է տեղեկագիր մը, ուր նշուած են շարք մը իսլամ եւ արաբական երկիրներու անունները, որոնց հետ գործակցած է Իսրայէլի գաղտնի հետախուզութիւնը` Մոսատը:(մանրամասն)

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՀԱԿԱՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԸ ՆԿԱՏԷ «ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ»Ի ՈՒԹ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐԸ

yeran«Կուտակային կենսաթոշակներու մասին» օրէնքի քանի մը յօդուածներու սահմանադրականութեան վերաբերեալ Սահմանադրական դատարանի որոշումը յայտարարուած է Ապրիլ 2ին: Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Յարութիւնեան հրապարակած է մօտ 64 էջերէ բաղկացած որոշումի նկարագրական բաժինին մէկ հատուածը եւ եզրափակիչ մասը: Հոն կը նշուի, որ ուսումնասիրելով միջազգային փորձառութիւնը, այն եզրակացութիւնը կը կատարուի, որ առանց կուտակային համակարգի կիրարկման կարելի չէ երկրի մը մէջ էական զարգացում նկատել: Սակայն միջազգային փորձառութիւնը արհեստականօրէն փոխ առնելը ընդունելի չէ: Հարկ է նաեւ չսահմանափակել մարդկային միւս իրաւունքները:(մանրամասն)