Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (59) Յունիս 2016

  • Գերմանիոյ Խորհրդարանը Բացարձակ Մեծամասնութեամբ Որդեգրեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ճանչցող Բանաձեւը
  • «Գերմանիոյ Հետ Յարաբերութիւնները Պիտի Չվատթարանան» Կ՛ըսէ Եըլտըրըմ
  • Գերմանացիներուն 74 %-ը կ՚ողջունէ Պունտեսթակի որոշումը
  • Եւրոպական Միութիւնը Կը Յորդորէ Թուրքիան Եւ Հայաստանը` Կառուցողական Երկխօսութեան Սկսիլ
  • Հարկաւոր է Վերադարձնել Հայկական Կողմին Կորսնցուցած Ռազմավարական Նշանակութեան Բարձունքները. Քոմանտոս
  • Երեւանում շուրջ 60 հազար մարդ ներկայ կը լինի Հռոմի պապի մասնակցութեամբ միջեկեցեղական աղօթքին
Adv1Adv1Adv1

Կիպրահայ

ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ

ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ

yeranՅատուկ իմաստ եւ խորհուրդ ունին ամավերջի շրջանաւարտներու հանդէսները, որոնք գեղեցիկ բերքահաւաքի պահ են՝ տարիներու ուսումնական-կրթական տքնաջան աշխատանքի եւ մեկնակէտը նոր հանգրուաններու...: Անոնք տեղի կ'ունենան մեր հայագաղութներու դպրոցներէն ներս՝ հայրենաշունչ, քաղցրաթախիծ մթնոլորտի մը մէջ.... նշանաւորելով ուրախութիւնը յաջող աւարտի մը եւ միաժամանակ թախիծը հրաժեշտի ու բաժանման...: Անոնք կը դառնան նաեւ համայն համայնքի տօնական ուրախութեան պահ, քանզի շրջանաւարտ պարման-պարմանուհիները նոր յոյսն ու լոյսն են մեր համայնքներու հաւաքական ապագային, մեր վաղուան երաշխիքը...: Նման յուզումնախառն, թախծանոյշ մթնոլորտ մը կը տիրէր Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանի մուտքին եւ ամփիթատրոնին մէջ՝ Չորեքշաբթի 15 Յունիս, 2016-ին, յետմիջօրէի կանուխ ժամերէն սկսեալ, երբ շրջանաւարտներն ու ծնողները, ուսուցիչ-ուսուցչուհիները, պատասխանատուներ եւ հիւրեր տակաւ կը ժամանէին դպրոց, գոհունակութեան ժպիտը՝ իրենց աչքերուն մէջ, այլեւ յուզումով կենսատրոփ...:(մանրամասն)

ԱՐԴԱՐԱԿՈՐՈՎ ԻՐԱՒԱԲԱՆ ՖԷԹՀԻՅԷ ՉԷԹԻՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ

yeranԿիրակի 29 Մայիս, 2016-ի երեկոյեան, կիպրահայութիւնը հոգեշահ առիթը ունեցաւ հանդիպելու՝ «Մեծմայրիկս» գիրքի հեղինակ, իրաւաբան Ֆէթհիյէ Չէթինի հետ, զայն լսելու, մօտէն ծանօթանալու այս արդարատենչ, արդարադատ, ճշմարտախօս անձնաւորութեան, որուն վերոնշեալ գիրքի հրապարակումը մեծ աղմուկ բարձրացուցած էր ատենին եւ մինչեւ հիմա ալ Թուրքիոյ քաղաքացիական հասարակութեան մօտ եւ ընդհանրապէս ալ, թարգմանուելով աւելի քան 12 լեզուներու...(մանրամասն)

Խմբագրական

ՄԻԱՑԵԱԼ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆ Է

yeranՀայաստանի անկախացումէն ետք, տարբեր առիթներով եւ յատկապէս Հայաստան-Սփիւռք խորհրդաժողովներուն ընթացքին՝ կարեւորութեամբ արծարծուեցաւ միացեալ ուղղագրութեան որդեգրումի հրատապ հարցը: Հրատապ՝ որովհետեւ, գրական, մշակութային ոլորտէն ներս, մեր ժողովուրդի միասնականութիւնը դարբնելու եւ 70 տարուան անջրպետը յաղթահարելու ուղղութեամբ՝ միացեալ ուղղագրութիւնը էապէս պիտի նպաստէր տեղեկատուական միասնական դաշտ ստեղծելուն, գաղափարներու ազատ ու անկաշկանդ փոխանակումին, եւ վերջապէս՝ «մէկ գրականութիւն, մէկ մշակոյթ» սկզբունքին լիարժէք կենսագործման: Ի վերջոյ, լեզուն է որ, ըստ էութեան, կը ստեղծէ ու կ'ապահովէ ազգը բաղկացնող անհատներու հաւաքականութեանց ամբողջականացումը, համազգային միասնականութիւնը:

Ազգային այդ միասնականութիւնը արհեստականօրէն կը խախտուէր 1922 թուականին, քաղաքական պատճառներով, հաւանաբար բաժանում մը ստեղծելու համար մեր հին մշակոյթին հետ, ինչպէս նաեւ՝ Սփիւռքի եւ Խորհրդային Հայաստանի միջեւ: Խորհրդահայ մամուլի էջերուն մէջ, Մեսրոպ Մաշտոցի ուղղագրութիւնը կը նկատուէր «անյարիր մեր նոր կեանքին ու հասարակական սկզբունքներին»: Այսպէս, կը քաղաքականացուէր հայոց ամէնէն ազգային մշակութային հիմնատարր-արժէքը, եւ ժամանակին հետ աւելի կը խորանար գրական, մշակութային խրամատը հայութեան երկու հատուածներուն միջեւ:

Ժամանակի բոլոր լեզուաբանները, գրողները մեծաւ մասամբ, ի բացառեալ մասնաւորաբար Մ. Աբեղեանէն, դէմ էին ուղղագրութեան այս փոփոխութեան, ներառեալ Հ. Աճառեանը: Մեծանուն պատմաբան եւ հայագէտ Ն. Ատոնցը տակաւին 1927-ին կը գրէր. «Խորապէս ցաւելու եմ, (մանրամասն)

Հարցազրոյց

«Արցախի Հողին Վրայ Կը Գրուի Այսօրուան Հայոց Պատմութիւնը»

yeranԹԱԹՈՒԼ ՅԱԿՈԲԵԱՆ.- Դուք յաճախ կ՛այցելէք Հայաստան եւ Արցախ, սակայն ապրիլեան չորսօրեայ պատերազմէն ետք առաջին անգամն է, որ Շուշի կը գտնուիք: Ի՞նչ են ձեր տպաւորութիւնները:

ՊԵՏՐՈՍ ԹԵՐԶԵԱՆ.- Երկու օրուան ընթացքին մենք հանդիպում ունեցանք վիրաւոր զինուորներու, Թալիշի շրջանի վիրաւոր քաղաքացիներու, հիւանդանոցներու անձնակազմերու, բժիշկներու, ինչպէս նաեւ պետութեան ներկայացուցիչներու, զինուորական պատասխանատուներու հետ՝ անհրաժեշտ կարիքներու մասին գաղափար կազմելու մտադրութեամբ: Անդրադարձանք թէ շտապ դեղորայքի կարիք կայ, եւ առ այդ անմիջապէս գումար յատկացուցինք, եւ քանի մը օրէն դեղերը կը հասնին Ղարաբաղ:(մանրամասն)

Հարցազրոյց հայկական բանաձեւին հեղինակներէն՝ Ճէմ Էօզտէմիրի հետ

yeranՀ.- Թուրքիոյ մէջ, ոմանք Դաշնակցային խորհրդարանի որոշումը կ՚որակեն որպէս Թուրքիոյ դէմ քայլ մը։ Դուք համաձա՞յն էք այս մօտեցումին։ Այս ուղղութեամբ ձեր գործադրած ջանքերուն բուն պատճառը ո՞րն է արդեօք։

Ճէմ Էօզտէմիր.- Նայեցէք, կայացուած որոշումին հիմնական պատճառը հետեւեալն է. երբ ակնարկ մը նետուի գերմանական արխիւներուն, Արտաքին գործոց նախարարութեան արխիւներուն, բացայայտօրէն կը տեսնենք հետեւեալը.- [Այն ժամանակ] գերման դիւանագէտները մօտէն հետեւեցան անցուդարձերուն: Այդ ժամանակաշրջանին Թուրքիոյ մէջ պաշտօնավարողները՝ «ցեղասպանութիւն մը կը գործուի:(մանրամասն)

Յօդուածներ

Պէտք Է Բացուին «Լուսոյ Տաճար»ին Դուռերը Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 90 ամեակին առթիւ

yeranԱհաւասիկ կրթական փայլուն անցեալ ունեցած հաստատութիւն մը եւս, որուն մասին անցեալ ժամանակով սկսած ենք խօսիլ, թէեւ տակաւին չենք ուզեր հաշտուիլ մեզի պարտադրուած իրականութեան հետ եւ ընդունիլ տխուր փաստը Հաստատութեան փակումին՝ միշտ յուսալով եւ լաւատես ըլլալով թէ հայ ժողովուրդը եւ իր աշխարհիկ ու հոգեւոր ղեկավարութիւնը խելքի կու գան ու կը շտկեն կատարուած սխալը:(մանրամասն)

ՈՂԲ ՀԱՅ ԼԵԶՈՒԻ

yeran«Ո՞ ւր ես գնում, Մանուկ,- հարցնում է Աճառեանը: -Գնում եմ էն աշխարհը: -Էհ, լաւ, էս աշխարհի մեղքերիցդ ու քննադատներիցդ կ'ազատուես, բա էն աշխարհում Մաշտոցը օձիքդ կը բռնի, ո՞նց ես ազատուելու, ի՞նչ պատասխան պիտի տաս նրան…»: Հայոց լեզուն հազարագանձ, Օշականի վսեմական վարդապետին երկունքէն ծնած այս ոսկեղինիկ լեզուն, երբեմնի կրանիթեայ սիւնը մեր գոյութեան, այսօր խամրած է եւ դատապարտուած ամլութեան, ուծացումի եւ յամրաքայլ կորստեան: Ժողովուրդներու պատմութիւնը ցոյց տուած է որ լեզուի կորուստը պատճառ կը դառնայ նաեւ մշակոյթի կորուստին, այլ խօսքով՝ մարդկային պատմութեան թատերաբեմէն անհետ կորստեան:(մանրամասն)

ՄԵՐ ՏՂԵՐՔԸ

ՎԱՐԴԳԷՍ ԳՈՒՐՈՒԵԱՆ

yeranԱրցախեան քառօրեայ պատերազմէն անմիջապէս ետք Երեւան կը գտնուէի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան համագումարին մասնակցելու: Երբ Համաժողովի պաշտօնական աշխատանքները աւարտած էին, տեղի ունեցաւ պաշտօնական ճաշկերոյթ-խրախճանքը, մասնակցութեամբ Հայաստանէն, Արցախէն եւ Սփիւռքէն ժամանած պատգամաւորներու: Արցախեան քառօրեայ պատերազմին զոհուած նահատակներու արժանի յարգանքը պահ մը լռութեամբ եւ յուզիչ ելոյթներով մատուցանելէն ետք, ազգայնական ոգեշունչ երգերը կը կէտադրէինք Կուսակցութեան պանծացումի մաղթանքներով, մեր նորօրեայ հերոսներուն եւ նահատակներուն հանդէպ պատշաճ կենացներով եւ բաժակաճառերով: Մթնոլորտը շատ «տաք» էր, խանդավառ, ոգեշունչ:(մանրամասն)

ՉԵԼԷՊԻԻՆ «ԽՈՍՏՈՒՄԸ»

yeranՍաթենիկ Գրիգորեան ծնած է Բաղէշ (Պիթլիս), 1894-ին: Փոքր տարիքէն ամուսնացած է բաղէշցի Վաղարշակ Պապայեանին հետ: Պապայեան-Գրիգորեան ընտանիքները քսաներորդ դարու սկիզբը կը փոխադրուին Միացեալ Նահանգներ: Սաթենիկ, հազիւ տասնչորս տարեկան էր, երբ կ՛ունենայ իր առաջին մանչ զաւակը` Սուրէն, իսկ երկու տարի ետք` Արաքսին: 1908 թուականին Վաղարշակ, եւ Սաթենիկ իրենց երկու փոքր երեխաներով կը վերադառնան Բաղէշ: Իսկ Բաղէշ` Պիթլիս վերադարձը՞…:(մանրամասն)

ՊՈՅՔՈԹԵՆՔ ԹՐՔԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

yeranՀայկական նպարատուներն ու հագուստեղէնի եւ այլ խանութները ողողուած են թրքական արտադրութիւններով: Որո՞նք են թրքական արտադրութիւններու գլխաւոր յաճախորդները - մենք, հայերս: Անշուշտ ամերիկեան խանութներուն մէջ ալ շատ են թրքական արտադրութիւնները, սակայն ամերիկացիին համար թրքական կամ չինական կամ ֆիլիփինեան ապրանքներուն միջեւ տարբերութիւն չկայ: Կարեւորը որակաւոր եւ քիչ մը աժան ըլլայ, հարցը կը լուծուի:(մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ԴԷՊԻ ԲՆՈՒԹԻՒՆ. ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ

yeranՕրերս Հայաստանից իր, աւա՜ղ, վերջին վերադարձից անմիջապէս յետոյ Մոնրէալից հասաւ բօթը մահացաւ արձակագիր Հայկ Նագգաշեանը: Մահացաւ նորագոյն գրականութեան մէջ ամէնից բնապաշտ արձակագիրը, Վախթանգ Անանեանի բացած ճանապարհով նոր վերելքի ուղի պարզած դրօշակիրը: Թւում է մահը «խնայասէր էր» Հայկ Նագգաշեանի հարցում, քանի որ գրողն արդէն բոլորել էր իններորդ տասնամեակը: Սոյն թուի մարտի 14-ին, երեւանեան իր բնակարանում, նա նոյնիսկ մեզ հետ կատակում էր. «Իններորդ ալիքի վրայ եմ, բայց կը տեսնես, բարեկա՛մս, կը դիմանամ, կը տոկամ...»:(մանրամասն)

«ՄԵԾ ՄԱՅՐԻԿՍ» ԳԻՐՔԸ՝ ԼՈՅՍԻ ՆՇՈՅԼ ՄԸ ԺԽՏՈՒՄԻ ԽԱՒԱՐԻՆ ՄԷՋ

yeran(Այս գիրքին գրախօսականը հրատարակուած էր ատենին խմբագրածս թերթին՝ «Ազատ Ձայն»ի էջերուն մէջ՝ Մարտ 2007-ին: Զայն կը վերահրատարակեմ իր այժմէականութեան համար: Ե.Գ.) Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման գործընթացը նոր մակարդակ ու տարողութիւն կը նուաճէ հետզհետէ՝ երբ թուրք յառաջատար մտաւորականներ, ունկնդիր իրենց անկախ դատողութեան եւ խղճի ձայնին, խիզախօրէն կը բարձրաձայնեն ճշմարտութիւնը Հայոց Մեծ Եղեռնի մասին, քանդելով տասնամեակներու թապուն եւ խզելով թրքական վարչամեքենային ժխտումի եւ ուրացման խաւարամիտ արշաւը:
(մանրամասն)

Պէպօ...

yeranԱնունն իսկ ինքնատիպ էր հայ դպրութեան մեհեանի վիթխարի այս քուրմին,
որ մնաց յաւերժական ուխտաւորը հայ գիր ու գրականութեան՝ ինքզինք կամովին յանձնած աշխարհիկ վանքի խստակեաց բարք ու վարքին, տոհմիկ նիստ ու կացին,
որ նորահաս սերունդներու սրտին մէջ կրցաւ թափել մեր ցեղային անմար կրակը՝ արհամարհելով Զիմզիմովներու խոչն ու խութը, հակն ու մուրհակը:
Մանկապարտէզի ծիլ հասակէս մինչեւ միջնակարգ, Ռուբինեանի թէ Սահակեանի աշակերտ, տասնհինգամեայ հոգիս մնաց խմորուած՝ արտաքուստ խստաբարոյ բայց եւ ներքուստ փափկասիրտ այս մարդու շաղ ու շաղախով:(մանրամասն)

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ ԱՐԱՐԱՏԻՑ ԿԱՐՊԱՏՆԵՐ

yeranՀարցազրոյց դոկտոր Արմէն (Կլոդ) Մութաֆեանի հետ Տարբեր ժողովուրդներին ծանօթացնելու համար հայոց պատմութեանն ու մշակոյթինՙ առաջինը գիրքն է. պէտք է տարածել գրքեր տարբեր լեզուներով, իսկ միւսըՙ ցուցադրութիւններն են, ցուցահանդէսները: Դժբխատաբար, շատ հայրենակիցներ դեռեւս չհասկացան, որ իրենց նիւթական հարստութիւնը պէտք է վերածուի մշակութային ու հոգեւոր հարստութեան: Հաւանաբար ժամանակ է հարկաւոր դրա համար, որ կամաց-կամաց պիտի փոխուի այդ մտայնութիւնը, շօշափելի ձեւով պիտի փոխուի:(մանրամասն)

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ

yeran

 

 

 

Տողս հիւսուեցաւ սրտիս թելերէն
Անոր խռովքներէն ու նուրբ յոյզերէն
Ընծայուած մարդուն զերթ խոստովանանք
Որ սիրտը սրտին դառնար բալասան...

Տողս բխեցաւ իմ խոկումներէս
Որք դուլ ու դադար չունեցան երբեք
Ու ելք փնտռեցին անոնք շարունակ
Որ միտքը միտքին բարեկամ դառնար...

(մանրամասն)

Տեսակէտ

Լուսարձակի տակ

ՈՒՂԵԿՈՐՈՅՍ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆ

yeranԲոլորեցինք՝ բարձրաղաղակ Համահայկական Հռչակագիրով, հոգեհանգստեան պաշտամունքներով, քայլարշաւներով, մշակութային ու գեղարուեստական լայնածաւալ գործունէութիւններով, գիտական համաժողովներով, մեծ սպասումներով սպասուած տարին...(մանրամասն)

Նահատակներուն Կտակը Ո՞ւր Մնաց

yeran«Պատմութեան գրուած էջերը նախապէս ապրուածներու մասին են, իսկ սպիտակ էջերը՝ ապրուելիքներու մասին: Անցեալին ապրուած մեծ ողբերգութեան պատասխանատուներուն նման պիտի վարուի՞նք, թէ՞ ոչ այդ թերութիւններէն դաս քաղելով՝ նոր էջերն այս անգամ քաղաքակիրթ մարդու վայել ոճով պիտի գրենք: Մեր առջեւ ծառացած ամենամեծ պատասխանատուութիւն է այս:(մանրամասն)

Արցախի Շարունակուող Պատերազմը Հայութեան Գոյապայքարն է

yeranԱզգի գոյապայքարը կը շարունակուի եւ ան պէտք է ունենայ համազգային մասնակցութեան տարողութիւն: Մասնակցութիւնը որակական տարբերութիւն ունի ցուցաբերուած զօրակցութենէ եւ բարեսիրութենէ: Գոյապայքա՛ր: Բառին համապարփակ իմաստով, ոչ ճառ զարդարելու համար: Դար մը առաջ հայրենահանուած էր հայ ժողովուրդը: Զանգուածներ արմատախիլ եղած եւ տարտղնուած էին: Այդ տարտղնումը կը շարունակուի: Ուրիշներէ գութ հայցելու սովորական դարձած ապաշնորհ տրամաբանութեամբ, կը խօսինք միայն ցեղասպանութեան մասին:(մանրամասն)

Հայերէնը Անաղարտ Պահենք… Դիմատետրի Եւ Համացանցի Մէջ Գործածուած Հայերէնի Աղաւաղումները

yeran Վերջին քանի մը տարիներուն հանրութիւնը մեծ ոգեւորութեամբ արշաւեց Դիմատետրի եւ համացանցի միջոցով հաղորդակցելու եւ տեղեկութիւն քաղելու: Հայերուս համար երկսայրի սուրի վերածուեցան այս գիտութեան անծայրածիր շտեմարանն ու հաղորդակցութեան միջոցները, ա՛յն աստիճան, որ Հայաստանի մէջ Facebook-ը կը կոչեն «Օգտատետր», փոխանակ Դիմատետրի (չես գիտեր ինչո՞ւ): Տարօրինակ մտածելակերպ…(մանրամասն)

ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԲՆԱԿԱ՞Ն Է, ԹԷ ԱՆԲՆԱԿԱՆ

yeran«Եթէ նային մեր հանգուցեալ հոգեւորականներուն թողած ունեցուածքներուն, կը հասկնան, որ ամէն ինչ բնական է»: Ահաւասիկ այս տողերով իր ցասումը կ'արտայայտէ Պոլսոյ պատրիարքական փոխանորդ՝ Արամ Արք. Աթէշեան, որովհետեւ Պոլսոյ հայաշատ Գուրթուլուշ պողոտային վրայ գտնուող իր գնած տունը ժողովրդային ընվզում յառաջացուցած ըլլալով՝ թիրախ դարցած է եղեր ժողովրդային «բանբասանքին» : Արդարեւ՝ արժան եւ իրաւ: Վերլուծելէ առաջ այս տխուր իրականութիւնը, Արամ Արքեպիսկոպոսին պէտք է յիշեցնել որ կարիքը չկայ հանգուցեալները վկայակոչելու. անհրաժեշտ չէ անոնց հանգիստը խանգարել իրենց յաւիտենական նինջին մէջ, որովհետեւ ողջ մնացող միլիոնատէր եկեղեցականները, փա՜ռք Ամենակալին, շա՜տ են:

Յաճախ կը կրկնենք եւ կը յայտարարենք, թէ «ձուկը գլուխէն հոտած է», այն համոզումով՝ որ ի վերջոյ ժողովուրդը կ'արթննայ եւ հաշիւ կը պահանջէ այս «եկեղեցական» կոչուած փերեզակներէն (բացառութիւնները միշտ յարգելի), որոնք կը կեղեքեն հայ ժողովուրդին ազնիւ զգացումները:(մանրամասն)

Անցուդարձ

Գերմանիոյ Խորհրդարանը Բացարձակ Մեծամասնութեամբ Որդեգրեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ճանչցող Բանաձեւը

yeranԳերմանիոյ խորհրդարանը 2 Յունիս 2016-ին՝ ձայներու բացարձակ մեծամասնութեամբ, որդեգրեց Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւը, որուն դէմ քուէարկեց միայն մէկ երեսփոխան, իսկ մէկ ուրիշը մնաց ձեռնպահ:(մանրամասն)

«Գերմանիոյ Հետ Յարաբերութիւնները Պիտի Չվատթարանան» Կ՛ըսէ Եըլտըրըմ

yeranԹուրքիոյ վարչապետ Պենալի Եըլտըրըմ` անդրադառնալով Գերմանիոյ խորհրդարանին կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցին, յայտնեց. «Ինչ ալ ըլլան պայմանները, մեր բարեկամներուն ու դաշնակիցներուն հետ մեր յարաբերութիւնները պիտի շարունակուին: Թուրքիան եւ Գերմանիան կարեւոր դաշնակիցներ են, ուստի ոչ ոք թող սպասէ, որ Գերմանիոյ հետ մեր յարաբերութիւնները արագ կերպով ամբողջովին պիտի վատթարանան: Սակայն ատիկա չի նշանակեր, որ տեղի ունեցածին նկատմամբ լուռ պիտի մնանք»:(մանրամասն)

Գերմանացիներուն 74 %-ը կ՚ողջունէ Պունտեսթակի որոշումը

yeranԳերմանական ծանօթ Der Spiegel շաբաթաթերթին համար «ARD-Deutschlandtrend»-ի կողմէ կատարուած հարցազրոյցին արդիւնքներէն կը պարզուի, որ Գերմանացիներուն մեծամասնութիւնը կ՚ողջունէ հայկական բանաձեւին ընդունումը:(մանրամասն)

Եւրոպական Միութիւնը Կը Յորդորէ Թուրքիան Եւ Հայաստանը` Կառուցողական Երկխօսութեան Սկսիլ

yeranՀայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան Վիեննայէն Երեւան վերադառնալու ճամբուն վրայ օդանաւին մէջ իրեն ընկերակցող լրագրողներուն հետ զրուցելով խօսած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահող երկիրներուն նախաձեռնութեամբ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ տեղի ունեցած հանդիպումին մասին:(մանրամասն)

Հարկաւոր է Վերադարձնել Հայկական Կողմին Կորսնցուցած Ռազմավարական Նշանակութեան Բարձունքները. Քոմանտոս

yeranՀայկական կողմը ռազմավարական նշանակութեան բարձունքներ կորսնցուցած է եւ հարկաւոր է վերադարձնել զանոնք: Այս մասին NEWS.am-ի թղթակիցի հետ զրոյցի ընթացքին յայտարարած է արցախեան պատերազմի հերոս, զօրավար-գնդապետգ Արկադի Տէր-Թադէւոսեանը` Քոմանտոսը:(մանրամասն)

Երեւանում շուրջ 60 հազար մարդ ներկայ կը լինի Հռոմի պապի մասնակցութեամբ միջեկեցեղական աղօթքին

yeranԵրեւանում 50-60 հազար մարդ հնարաւորութիւն կ'ունենայ ներկա գտնուելու Հռոմի պապի մասնակցութեամբ նախատեսուած միջեկեցեղական աղօթքին: Այս մասին «Արմենպրես»-ի մամուլի սրահում հրաւիրուած ասուլիսում նշեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միջեկեղեցական յարաբերութիւնների պատասխանատու Տէր Շահէ ծայրագոյն վարդապետ Անանեանը՝ նշելով, որ Հռոմի Պապը Հայաստանում կը լինի 3 օր: Նա ժամանելու է Յունիսի 24-ին` ժամը 15:00-ի սահմաններում: Օրը սկսուելու է արարողակարգային միջոցառումներով: Օդակայանում պետական արարողակարգի բարիգալստեան ընդունելութիւնից յետոյ Հռոմի պապն ուղեւորուելու է Էջմիածին, որտեղ տեղի է ունենալու հրաշափառի բարիգալստեան արարողութիւնը: Տէր Շահէի խօսքով, սա մի արարողութիւն է` նախատեսուած յատուկ եկեղեցական պետերի համար: Արարողութիւնից յետոյ պապը նախագահի նստավայրում հանդիպում է ունենալու ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգեանի հետ, ինչից յետոյ արդէն Էջմիածնում նախատեսուած են առանձնազրոյց և պատուիրակութիւնների ներկայացում:(մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeranԵթէ չկարենաս վեր բարձրանալ առօրեայ մանր խնդիրներէն, լայնահորիզոն հայեացքով ընդգրկել կեանքն ու աշխարհը, յայնժամ այդ մանրագոյն խնդիրները կը դառնան մտասեւեռում, կը կլանեն ողջ ներուժդ, ի վերջոյ սպառելով զայն, տեղ չթողելով էական խնդիրներու ուղղութեամբ մտածելու եւ գործելու...բուն յանձնառութեանդ:
………………

Եթէ անազատութեան մէջ չես եղած, կրնա՞ս լիարժէք գնահատել ազատութիւնը....Եթէ մութը չես ապրած, կրնա՞ս զգալ լոյսին բերկրանքը....Եւ այսպէս, ամէն ինչ իր հակասական յատկանիշով կ'արժեւորուի, իր բուն իմաստը կը զգենու...: Նոյնն է բարիի եւ չարի պարագան, որոնք ի դէպ կրնան միասին ապրիլ նոյն էակին մէջ միաձոյլ....եւ միշտ ալ կեանքի մէջ կը յայտնուին սահմանագիծեր, ուր մէկ քայլ ասդին՝ բարին կը յաղթանակէ, իսկ մէկ քայլ անդին՝ չարը....Փորձութեան ահեղ պահեր կան մանաւանդ, երբ դուն քու մէջդ կը զգաս այդ պայքարը՝ բարիին եւ չարին միջեւ...: Բարին լուսաւոր է, ազնիւ, վեհ ու լայնախոհ, գիտէ ան բարձրանալ ճղճիմ պարագաներէն վեր, տեսնել ամբողջը՝ ես-ի անցողիկ ցանկութեանց փոքրոգութենէն, տկարութենէն, խոյանալ, աշտարակուիլ....Մինչդեռ չարը կ'ըլլայ շնչահեղձ ոխի, ատելութեան, նախանձի, նեղմտութեան թոյնով եւ մարդը կը տանի ինքնաոչնչացման....Բարին էապէս եսի ընդարձակումն է ժամանակի եւ միջոցի նեղ սահմաններէն....
………………

Ինքնագոհութիւնը լճացում ու մահ է...ամբողջ կեանք մը կը բաւէ՞ արդեօք աւելին սորվելու, ինքնակատարելագործուելու, գիտակցութեան նոր որակ ձեռքբերելու, իմաստնանալու համար....Ահա թէ ինչու երէկուան մեր խորհածը այսօր չենք հաւնիր, երէկուան մտածածը կը վերաքննենք շարունակ, այսօրուանը՝ վաղը դարձեալ վերատեսութեան կ'ենթարկենք...: Իմաստութեան սանդխամատերը կը բարձրանան շարունակ եւ կը թուի թէ չունին վախճանակէտ....Մահն է միայն վերջակէտը սորվելու ընթացքին..
………………
Ճշմարիտը շիփ-շիտակ է, ուղիղ ու անշեղ, մաքուր ու բիւրեղեայ, ճանապարհ փրկութեան՝ անհատի, ազգի ու մարդկութեան....մինչ սուտը ոլոր-մոլոր դարձուածքաբանութիւն է, որ ոչինչ կ'ըսէ էապէս՝ բազում բառերու ետին թաքնուած....Ճշմարիտը ուշ թէ կանուխ անպայմանօրէն կը յաղթանակէ, տիեզերական Օրէնքով անխախտ...: Պիտի պայքարիլ յանուն անոր յաղթանակին, առանց տարուելու սուտին խոստացած սին ու փուճ «բարիք»ներէն....
………………
Մարդկային գիտակցութեան բարձրացման ընթացքը անսպառ է....եւ սա կեանքը լիարժէք ապրելու, գիտակցութեան նորանոր բարձունքներ նուաճելու մարտահրաւէր է....ի շահ մասնաւորապէս ոչ թէ լոկ սեփական անձի յառաջդիմութեան, այլ մանաւանդ ազգ ու հայրենիքի հզօրացման, զարգացման, յառաջդիմութեան...
………………
Կաղապարուած միտքը քառակուսի այն միտքն է, որ զուրկ է նոյնիսկ պատուհանէ, ուրկէ կարելի էր յուսալ որ թարմ օդ մտնէր եւ զայն օդափոխէր...
………………

Բարի խօսք մը որքան տրամադրութիւնդ կրնայ փոխել, բարութեան եւ ազնուութեան դրական լիցքեր հաղորդել քեզի.....տակաւին սիրտէ-սիրտ կամուրջ ու կամար դառնալ, ծիածան ոգեղէն, որ իր երփներանգ գոյներով կը պայծառացնէ հոգիդ...: Հակառակն ալ ճիշդ է, բնականաբար: Այսինքն, չար խօսքը, կամ չարամտութեամբ ըսուած խօսքը, որքան ալ շպարուած ըլլայ արտաքնապէս շողշողուն փետուրներով, կը մթագնէ տրամադրութիւնդ....:(մանրամասն)

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ՝

ԵՐՈՒԱՆԴ  Հ.  ՔԱՍՈՒՆԻԻ
«ՄՍՈՐՈՒՄՆԵՐ  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ  ՄԸ  ՀՈՂԻ  ՄԸ  ԵՒ ԴԱՏԻ  ՄԸ  ՄԱՍԻՆ»
ՊԷՅՐՈՒԹ,  2016

Այլազան

«Ատրպէյճան Ահաբեկչական Պետութիւն Է». Ֆրանսուա Ռոշպլուան

yeranՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, «Արցախփրէս».– 24 Մայիսին Լեռնային Ղարաբաղ այցելած է Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամ, Ֆրանսա-Արցախ բարեկամութեան շրջանակի նախագահ Ֆրանսուա Ռոշպլուան եւ Ֆրանսա-Հայաստան բարեկամութեան խորհրդարանական խումբի նախագահ Ռընէ Ռուքէ, որոնք հանդիպումներ ունեցած են նախագահ Բակօ Սահակեանի, Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեանի եւ այլ անձնաւորութիւններու հետ։(մանրամասն)

Իսրայէլացի քաղաքագէտ. "Մենք կ՚օգնենք մեր բարեկամներուն. պէտք չէ, որ Հայաստան միջամուխ ըլլայ"

yeranԻսրայէլացի քաղաքագէտ եւ Արեւելքի հետ գործընկերութեան հիմնարկի (Երուսաղէմ) նախագահ Աւրահամ Շմուլեւիչ յայտարարած է, թէ Իսրայէլ Ազրպէյճանի ռազմավարական դաշնակիցն է եւ որպէս այդ՝ բնական է, որ օգնութիւն ցուցաբերէ անոր եւ թէ Հայաստան պէտք չէ միջամուխ ըլլայ: "Եթէ Հայաստան որեւէ գանգատ ունի այս մասին, թո՛ղ երթայ բողոքէ ՄԱԿ-ին, Լա Հէյի միջազգային ատեանին։ Բայց չեմ կարծեր, որ ընթացք տրուի բողոքին" աւելցուցած է ան: (մանրամասն)

«Սուլթան Էրտողանի յոյսերը չարդարացան» The Independent

yeranԹուրքերը միշտ կը սպառնան, երբ ոեւէ մէկը պատրաստակամութիւն յայտնէ ճանչնալու պատմական այն փաստը, թէ 1,5 միլիոն քրիստոնեայ Հայեր 1915 թուականին Օսմանեան կայսրութեան մէջ ցեղասպանութեան զոհ դարձան: Բայց արդեօ՞ք սուլթան Էրտողան կը կարծէ, որ Գերմանիա Հոլոքոսթը ժխտելու ուղին պիտի ընտրէ: Այս մասին The Independent-ի մէջ հրապարակուած յօդուածով հարց կու տայ Ռապըրթ Ֆիսք: Յիշեցնելէ ետք, թէ Գերմանիոյ խորհրդարանը ձայներու բացարձակ մեծամասնութեամբ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ցեղասպանութիւն որակեց, կը գրէ.(մանրամասն)

Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանութեան բանակի նախկին հրամանատարը կը քննադատէ Հայաստանի իշխանութիւնները

yeranԼեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանութեան նախկին ղեկավար, Սամուէլ Բաբայեան, որ վեց տարի ղեկավարած է Ղարաբաղի Պաշտպանութեան բանակը, «Սիվիլնէթ»ի հետ զրոյցին ըսած է, որ չորսօրեայ պատերազմի ժամանակ՝ Ազէրպայճանի յաջողութիւնները անսպասելի էին Պաքուի համար, սակայն փաստն այն է, որ անոնք յաջողած են խնդրոյ առարկայ դիրքերը գրաւել կէս կամ մէկ ժամուան մէջ:(մանրամասն)

Նալբանդեան. «Առանց Լեռնային Ղարաբաղի Մասնակցութեան Անկարելի Կ՛ըլլայ Որեւէ Փաստաթուղթի, Համաձայնագիրի Ստորագրումը»

yeran 26 Մայիսին գումարուած Ազգային ժողովի նիստին նախարար Էդուարդ Նալբանդեան խօսք առնելով անդրադարձած է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի յարաբերութիւններուն, Լեռնային Ղարաբաղի առնչուող զարգացումներուն: Էդուարդ Նալբանդեան յայտնած է, որ Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ պիտի շարունակեն միջազգային կազմակերպութիւններուն ներկայացնել Ազրպէյճանի անմարդկային գործողութիւնները:(մանրամասն)

Պերլին Կարգի Կը Հրաւիրէ Էրտողանը

yeran ՊԵՐԼԻՆ «Ա.Էֆ.Փէ.».- Գերմանիոյ խորհրդարանին կողմէ վաւերացուած Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու բանաձեւին եւ յատկապէս թրքական ծագումով գերմանացի երեսփոխաններու հասցէին կատարուած տգեղ քննադատութեանց, ամբաստանութիւններուն եւ սպառնալիքններուն դէմ բողոքելու համար, Յունիս 8ին Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւն կանչուած էր Պերլինի մօտ Թուրքիոյ դեսպանի պաշտօնակատարը։(մանրամասն)