Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (40) Հոկտեմբեր 2014

  • Նախագահ Սարգսեան ՄԱԿ-ի Ամպիոնէն Յայտարարեց...
  • Հայաստան Նեցուկ Կը Կանգնի Կաթողիկոսարանի՝ Թուրքիոյ Դէմ Դատական Հայցին
  • Յունաստանի Նախագահը` Հայաստանի Մէջ.
  • Հայաստան Ստորագրեց Եւրասիական Տնտեսական Միութեան Անդամակցութեան Համաձայնագիրը
  • «Համաժողովներն օգնում են միասնաբար քննարկելու մեր ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրները և լուծման ուղիներ փնտռելու»

Կիպրահայ

Նարեկ Արքեպիսկոպոս տեսակցութիւն ունեցած է Կիպրոսի Հանրապետութեան Նախագահին հետ

yeran7 Հոկտեմբեր 2014-ին, Կիպրոսի Հայոց Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս, այցելած է Կիպրոսի Հանրապետութեան Նախագահ՝ Տիար Նիգոս Անասթասիատիսի, ընկերակցութեամբ Հայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի:(մանրամասն)

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ ՏԻԿ. ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԻ «ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԵՍՊԱՆ» ՇՔԱՆՇԱՆՈՎ

yeranԵրեքշաբթի 23 Սեպտեմբերին, Սփիւռքի Նախարար Տիկ. Հրանուշ Յակոբեան՝ Սփիւռքի Նախարարութեան դահլիճէն ներս, պարգեւատրեց «Ազատ Խօսք»ի խմբագիր Տիկ Երան Գույումճեանը՝ «Մայրենիի Դեսպան» շքանշանով: Յարգելի նախարարուհին իր գնահատական խօսքին մէջ անդրադարձաւ Տիկ. Երան Գույումճեանի կենսագրութեան, բարձր գնահատեց անոր վառ անհատականութիւնը, խիզախ ու յանդուգն հայուհիի կերպարը, շեշտեց ի մասնաւորի անոր կրթանուէր ծառայութիւնը՝ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն եւ Նարեկ վարժարաններէն ներս, որպէս անոնց Հոգաբարձական կազմերու բազմամեայ ատենադպրուհին եւ խորհրդականը, անոր մշակութային գործունէութիւնը, ապա անդրադարձաւ Երան Գույումճեանի խմբագրական եւ հրապարակագրական բազմամեայ գործունէութեան: Արդարեւ, ան եղած է գլխաւոր խմբագիրը երեք յաջորդական թերթերու՝ «Փարոս»ի, «Ազատ Ձայն»ի եւ ներկայիս «Ազատ Խօսք»ի, զորս ան օգտագործած է եւ կը շարունակէ օգտագործել նաեւ որպէս ամպիոն իր գաղափարներու եւ միտքերու արտայայտման, նշեց յարգարժան Նախարարուհին, ..(մանրամասն)

ԱՒԱԳ ԱՐԻԱՊԵՏ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ Ի ՊԱՏՈՒԻ

yeranԵրեքշաբթի 30 Սեպտեմբեր, կ. ե. ժամը 6:30-ին, Նիկոսիոյ Առաջնորդարանի «Վահրամ Իւթիւճեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ պարգեւատրումը աւագ արիապետ Պրն Յարութիւն Անմահունիի, ձեռամբ յատուկ այցով Կիպրոս գտնուող՝ Յունաստանի եւ Կիպրոսի մօտ ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարութեան կցորդ, Գնդապետ Պրն. Սամուէլ Ռամազեանի: (մանրամասն)

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ ՊՐՆ. ՍԻՄՈՆ ԱՅՆԷՃԵԱՆԻ

yeranՈւրախութեամբ իմացանք որ ՀՀ Անկախութեան տօնին առթիւ, ինչպէս նաեւ հայրենիք-սփիւռք կապերու ամրապնդման գործին մէջ ներդրած նշանակալի աւանդի համար, Կիպրոսի Հայ Դատի գրասենեակի ղեկավար, «Կիպրահայեր» թերթի գլխաւոր խմբագիր Պրն. Սիմոն Այնէճեան պարգեւատրուած է Մովսէս Խորենացիի մետալով, ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրամանագրով: ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը սրտանց կը շնորհաւորէ Պրն. Սիմոն Այնէճեանը իր պարգեւատրման բարեբաստիկ առիթով, իրեն մաղթելով անխոնջ կորով եւ ազգանուէր նորանոր իրագործումներ:(մանրամասն)

Սեպուհ Աբգարեանի Մահուան Քառասունքին Ի Յիշատակ

yeranՍեպտեմբեր 7, 2014-ին, երախտագէտ սաներ եւ բարեկամներ ոգեկոչեցին ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆԻ յիշատակը, իր մահուան քառասունքին առթիւ՝ Նիկոսիոյ, Պէյրութի, Պոլսոյ, Լոս Անճելըսի մէջ եւ այլուր:(մանրամասն)

Խմբագրական

ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ԽՈՀԵՐ

yeranՀայ դպրոցն ու հայեցի կրթութիւնը ազգային օրակարգի մնայուն խնդիր են, բոլոր ժամանակներու համար ալ, քանզի հայ դպրոցին մէջ է որ կը թրծուի, կը կոփուի վաղուան հայը, ազգի ապագան: Անոր հայաշունչ յարկին տակ է որ անցեալի հայ հոգեւոր-մշակութային ժառանգութիւնը, հայոց պատմութիւնը, հայ արժէքներու համակարգը կը փոխանցուին հայ մատղաշ սերունդին, անցեալէն դէպի ապագայ, դպրոցը ընծայելով էապէս այն կամուրջը, որ իրարու կը զօդէ ազգի անցեալը, ներկան ու գալիքը: Դժուար չէ երեւակայել, թէ ի՞նչ կրնայ պատահիլ, եթէ սերունդներու շղթային մէջ, միայն մէկ օղակ-սերունդ չկարենայ կատարել հայկականութեան փոխանցման իր վճռորոշ դերակատարումը...: Յայնժամ որոշապէս կը խզուի ազգի շարունակականութեան շղթան, իր աղէտալի հետեւանքներով... Այս գիտակցութեամբ է որ Ցեղասպանութեան մեծագոյն արհաւիրքէն ետք, ազգի մնացորդացը իր կարելին ըրաւ՝ ամէնէն աննպաստ ու դաժան պայմաններու տակ, յաղթահարելով ամէն դժուարութիւն ու խոչընդոտ, ստեղծելու համար հայ դպրոցներու ցանց մը աշխարհի չորս ծագերուն, որպէսզի հայը կարենար հայ մնալ, իր մայրենիով , պատմութեամբ ու մշակոյթով, հայօրէն զգալու եւ մտածելու իր կերպով....: Կորսուած էր ՀՈՂԸ, բայց կարելի էր ու հրամայական էր պահել, պահպանել ու վերակերտել Հողին ոգեկան պարունակութիւնը՝ հայուն հոգեւոր-մշակութային ինքնութիւնը, որ կը մնար իր միակ ժառանգութիւնը...: 

Մշակութապահպանումը՝ հայ դպրոցով, եկեղեցիով, ակումբներով, մամուլով, էական էր՝ հայ մնալու եւ հայօրէն ապրելու համար: Վերջիններուն մէջ, սակայն, առանձնակի առաքելութիւն մը վերապահուած էր մասնաւորապէս հայ դպրոցին, որ կրցաւ իր ազգապահպանման եւ ազգակերտման այդ առաքելութիւնը ի կատար ածել տասնամեակներ շարունակ, գնահատելի տարողութեամբ, նոյնիսկ թիթեղաշէն, փայտաշէն կամ ոչ-յարմարաւէտ պայմաններու մէջ ալ, քանզի կա՛ր նուիրումը, հաւատքը, ազգային տեսլականը՝ հայ ուսուցչին, հայ ծնողքին, հայեցի կրթութեան պատասխանատուներուն.... Եթէ ունինք եւ ունեցանք՝ սփիւռքի օտար ափերուն վրայ, փաղանգ մը հայ գրողներու, խմբագիրներու, ուսուցիչ-տնօրէններու, ազգային-հասարակական գործիչներու, հայագաղութներու հայ կեանքը վառ ու կենսունակ պահող ջահակիրներու, այդ հանգամանքը կը պարտինք, գերազանցօրէն, հայ դպրոցին, հայ կրթական մշակին եւ հայ դպրոցը յանձանձող մարդկանց: Այսօր, սակայն, ո՞ւր կը գտնուի հայ դպրոցը: Ո՞ւր կը գտնուի անոր գոյութեան իմաստ ու պատճառ՝ հայեցի կրթութիւնը: Ունի՞նք միեւնոյն հաւատքը, հաւատքէն բխող մաքառումի եւ պայքարի ոգին՝ դիմագրաւելու մեր առջեւ ծառացած բազում մարտահրաւէրները, կենսավառ պահելու համար հայեցի կրթութիւնը, հայ սերունդ պատրաստելու առաքելութիւնը: Եթէ այսօր դպրոցներ կը փակուին, հայեցի կրթութիւնը կը նահանջէ, հայերէն լեզուն անկարեւոր կը սեպուի, պատճառը պիտի փնտռել մեր վերաբերմունքին մէջ՝ հայապահպանութեան եւ մշակութապահպանութեան էական եւ ապագայակերտ խնդիրներուն հանդէպ, գերազանցօրէն:  Ժամանակակից աշխարհի նիւթապաշտութիւնը, գործնապաշտութիւնը, համաշխարհայնացման ահեղ հոսանքը ունին վստահաբար իրենց կործանարար ազդեցութիւնը: Սակայն հայ ապրիլը ե՞րբ արդեօք դիւրին է եղած: Օսմանեան դաժան լուծին տակ անգամ, կը գործէին մեր վարժարանները, հայ լեզուն, գիրն ու գրականութիւնը ի պատուի էին....(մանրամասն)

Հարցազրոյց

«Մենք Սիրիահայ Գաղութի Մէջ Յոյսի Նշոյլներ Ունենք…»

yeranԼՈՒՍԻՆԷ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ.- Դուք մի քանի ամիս առաջ էք ստանձնել «Գանձասար» շաբաթաթերթի գլխաւոր խմբագրի պաշտօնը: Սիրիայի, սիրիահայերի համար մի շատ պատասխանատու ժամանակաշրջանում, եւ անկախ բոլոր դժուարութիւններից լրատուամիջոցը կարողանում է հրատարակուել: Մեր զրոյցը կը ցանկանայի, որ սկսէք փոքրիկ անդրադարձով՝ ներկայացնելով յատկապէս վերջին շրջանում «Գանձասար»ի կատարած աշխատանքները:

ԶԱՐՄԻԿ ՊՕՂԻԿԵԱՆ.- «Գանձասարը» Բերիոյ Հայոց թեմի պաշտօնաթերթն է, Սիրիայում լոյս տեսնող միակ հայերէն թերթը: 16 էջից բաղկացած պաշտօնաթերթը բովանդակում է ազգային, քաղաքակական, տեղական, արաբական, հայրենական եւ Սփիւռքին առնչուող լուրեր, մեր ազգային հարցերին առնչուող յօդուածներ, ունի նաեւ զանազան էջեր՝ մարզական, գրական, «Կկու» մանկապատանեկան բաժինը: Ես եօթ ամիս է, որ ստանձնել եմ թերթի գլխաւոր խմբագրի պաշտօնը: Թերթը, հակառակ Սիրիայի տագնապալի վիճակի, անխափան կերպով շարունակում է հրատարակուել տպագիր օրինակով, ինտերնետային եւ ֆէյսբուքեան տարբերակներով: Հալէպի մէջ պետական թերթերն անգամ այս օրերին դադարել են հրատարակուել, միայն ինտերնետային տարբերակով են լոյս տեսնում: Իսկ «Գանձասարը» շարունակեց, շարունակեց շնորհիւ մեր մտաւորականների, որոնք մնայուն ձեւով աշխատակցում են, շնորհիւ պատկան մարմնի, որն անտեսելով նիւթական բոլոր դժուարութիւնները, նեցուկ կանգնեց թերթին: Իսկ դժուարութիւնները շատ են. ինտերնետի, ելեկտրական հոսանքի մնայուն անջատումներ, թղթի հայթայթման հետ կապուած դժուարութիւններ:(մանրամասն)

«Քո տառապանքների առաջ մեր դժգոհութիւնները դառնում են փոքրոգութեան դրսեւորումներ»

yeranՀարցում.- Որպէս հայ դերասանուհի, որտե՞ղ էք այսօր տեսնում արուեստի խնդիրը մեր հասարակութեան զգացմունք-պետութիւն գիտակցութեան մէջ:

Պատասխան. - Սիրելի՛ Մհեր, լուսաւո՛ր մարդ, նախ ինձ համար առանձնակի պատասխանատուութիւն և բերկրանք է քեզ հետ զրուցելը: Քո բազում տառապանքների առաջ մեր դժգոհութիւնները դառնում են չնչին և փոքրոգութեան դրսեւորումներ: Կ'ուզէի քեզ լոյս հաղորդել, սէր ու հաւատ փոխանցել, սակայն ստիպուած եմ ես մէկ անգամ էլ փնթփնթալ, սիրելի՛ս: Հաւատում եմ անմեղութեանդ և հիանում անկոտրում հոգովդ: Ամէն օր ցորենի հատիկի չափ հաւատ եմ փնտռում, որ կարողանամ Աստծոյ Կամքին համեմատ աղօթք բարձրացնել քո համար, սիրելի՛ Մհեր: Սակայն մեր Աստծոյ Բարի Սիրտն աւելի մեծ է և Գիտէ ճիշդ ժամանակին մեզ բարձրացնել: Այնպէս, որ սրտներս յառենք Աստծոյ Սրտին և շարունակենք արդարութիւն որոնել: Ամուր գրկում եմ քեզ և փորձում հնարաւորիս պատասխանել ինձ և քեզ յուզուղ հարցերին: Իմ ժամանակակիցներն անցան բազմաթիւ փորձութիւնների ու դառնութիւնների միջով: Եւ երբեմն մեծ ջանքեր և կամքի զօրութիւն է պահանջուում արուեստագէտից լաւատես մնալու և գեղեցիկով լցուելու համար: Որպէսզի կարողանաս հոգեւոր արժէքներ արտասփռել, պիտի կարողանաս նախ ինքդ գտնուել գիտակցական և հոգեւոր մակարդկի վրայ: Ցաւօք «հացի խնդիրը» շատերին դրեց նոյն հարթութեան վրայ, իսկ հասարակարգ-համակարգը օր օրի կլանում է գոհութեան մաքուր զգացղութիւնը,...(մանրամասն)

Յօդուածներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՇԵՇՏԱԴՐՈՒՄՆԵՐԸ

yeranՍեպտեմբեր 18-20 օրերուն, աշխարհի շուրջ վաթսուն երկիրներէ հայրենիք ժամանած հազարաւոր հայորդիներու համահաւաքը ինքնին երեւոյթ է որոշապէս: Իսկ այս Համաժողովը առաւել իմաստ եւ խորհուրդ ունէր, յստակացնելու ազգային-պետական մեր առաջնահերթութիւնները՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի նախաշեմին:(մանրամասն)

Հայաստան Նեցուկ Կը Կանգնի Կաթողիկոսարանի՝ Թուրքիոյ Դէմ Դատական Հայցին

yeranՍփիւռքի նախարարութեան կազմակերպած Հայաստան-Սփիւռք համաժողովի հազարէ աւելի մասնակիցները բուռն ծափահարութիւններով ընդունեցին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսի անսպասելի յայտարարութիւնը առ այն, որ կաթողիկոսարանը դատական հայց պիտի ներկայացնէ Թրքական դատական ատեանին՝ պահանջելով վերադարձնել 1915-1923ի Ցեղասպանութեան ընթացքին իր գրաւուած կալուածները: Վեհափառը բացատրեց, որ նախքան այս կարեւոր որոշման կայացումը, ան վերջին երկու տարիներուն ընթացքին խորհրդակցած է միջազգային իրաւունքի մասնագէտներու հետ:(մանրամասն)

Մտածենք այս մասին

yeranԸստ Իրաքի Հայոց թեմի առաջնորդ Աւագ արք. Ասատուրեանիՙ «2003 թուականին Մոսուլի մէջ կ՛ապրէին 380 հայ ընտանիքներ, բայց այսօր ոչ մէկ հայ մնացած է: Ամիս մը առաջ տեղի ունեցած դէպքերէն յետոյ 56 ընտանիքներ հեռացան Մոսուլէն եւ հաստատուեցան Իրաքի քրտական հատուածի տարբեր քաղաքներուն մէջ, ինչպէս Դհոք, Իրբիլ եւ սահմանային շրջանին մօտ եղող Աղաջանեան անունով յայտնի հայկական գիւղին մէջ»: Ասատուրեան սրբազան, որուն հետ նախորդ օրը կրցայ զրուցել, կը գտնուէր Դհոք եւ հոն հասած էր Իրբիլէն, ուր ներկայ եղած էր Իրաքի քրիստոնեայ համայնքներու նախաձեռնած մէկ ժողովին, որու աւարտին ժողովականները հաղորդագրութեամբ մը դատապարտած էին Մոսուլի մէջ կատարուած բռնադատութիւնները եւ վստահեցուցած, որ տեղահան եղած ու գաղթական դարձած բոլոր իրաքցիներուն (յատկապէս քրիստոնեայ) համար անհրաժեշտ օժանդակութիւնը պիտի տրուի: (մանրամասն)

ՎԱՐԴՕ – Թաքուն հայերու պատմութիւն

yeranԵղբայրս Վարդավառը, օր մը դպրոցէն տուն եկաւ ըսելով. «հայերէնի ուսուցչուհին զիս Վարդօ վերանուանեց»: Այդօր բոլորիս համար ալ զարմանալի թուեցաւ եղբօրս ստացած վերամկրտումը, քանի որ այդ՝ բացի մեծհօրս անունը ըլլալէ, նաեւ կը յիշեցնէր մեր հայկական եւ քրիստոնէական կարեւորագոյն աւանդութիւններէն եւ տաղաւարահարաց տօներէն մին: Ու պահ մը յիշեցի, թէ ինչպէ՛ս նոյն ուսուցչուհին, բարի կամեցողութեամբ, փորձած էր անունս հայացնելով վերածել՝ (մանրամասն)

Ռոպերթ Ամիրխանեանի «Ապրելու Ուժը»

yeran«Մայե՛սթրօ, քսանհինգ տարիներ առաջ հանդիպած ենք հօրեղբօրս տան մէջ` Հալէպ…»: 7 յուլիս 2014, Պէյրութի միջազգային օդակայան: Կը պատրաստուէի մեկնելու Երեւան, երբ օդակայանին մէջ հանդիպեցայ Ռոպերթ Ամիրխանեանին: Թէեւ մէկ օր առաջ` յուլիս 6-ի Պէյրութի մէջ տուած իր ելոյթին չէի կրցած ներկայ գտնուիլ, բայց մեծ ուրախութիւն էր հանդիպիլ անոր նոյնինքն օդակայանին մէջ: (մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ ԵՒ ՉՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

yeranՎերջին քանի մը տարիներուն Երեւանի, եւ որոշ չափով ալ Սփիւռքի այլեւայլ գաղութներուն մէջ թափ առած է հրատարակչական այնպիսի գործունէութիւն մը, որուն ի տես մարդ միայն կրնայ հրճուանք եւ հպարտութիւն ապրիլ, մանաւանդ երբ նկատի առնենք այդ հրատարակութիւններուն գեղարուեստական որակըՙ ձեւաւորում եւ թուղթի որակ, որոնք գիրքը նաեւ արուեստի գործի մը կը վերածենՙ հաճոյ դիտելու թէ ափերուն մէջ ունենալու համար: Այս հրատարակութիւններուն մէջ իրապէս գնահատելի է եւ կարեւոր տեղ կը գրաւէ թարգմանական գրականութիւնը, ինչպէս օրինակ Անտարէս հրատարակչատան լոյս ընծայած թարգմանութիւնները, մանաւանդ անոնք, որոնք անցեալ երկու դարերուն արգիլուած եղած են տարբեր պատճառներովՙ ընդհանրապէս «թաբու» նիւթերու շուրջ հիւսուած ըլլալու ամբաստանութեամբ: Սակայն ինչպէս գրեթէ բոլոր երեւոյթները, այստեղ ալ «բայց» մը ինքզինք կը յուշէ, հաստատելով վարկածը, թէ «կատարեալ բան չկայ կեանքին մէջ»: Իրապէ՛ս քիչ մը յուսախաբութիւն պատճառող «բայց» մըն է ասիկա, որովհետեւ ..(մանրամասն)

ԳՐՈՂԻ ԱՆԿԻՒՆ. Ի՞նչ Լուր Հալէպէն

yeran Գրեթէ ամէն օր եւ ամէն առիթներով շուրջիններուս, բարեկամներուս, հարազատներուս եւ հայրենակիցներուս կը հարցնեմ. «Հալէպէն ի՞նչ լուր»: Ու կարծես բոլորն ալ խօսքերնին մէկ ըրած ինծի գրեթէ նոյն պատասխանը կու տան՝ կարճ եւ լակոնական. «Նոյնն է» կամ ալ «Ոչինչ»: Բայց գիտեմ, որ ամէն օր չարագուշակ փսփսուքներ կը հասնին ականջիս: Ամէն ժամ հիւսիսէն ու հարաւէն զիրար խաչաձեւող դահիճներ իրենց հրահանգուածը կը գործադրեն: Այլեւս ուրախութեան ակերը ցամքած են: Ու այս «նոյնն է»ն եւ «ոչինչ»ը, ուրիշ բաներ չեն, եթէ ոչ այդ քաղաքի բնակչութեան լռութեան աղաղակէն բաժին մը, որ ծնունդ առած է ոճրագործ քաղաքականութեան դիւային խաղերէն: Լռութեան աղաղակ ըսի ու կը կրկնեմ: Որովհետեւ հոն, մեր պատմական Հալէպի մէջ, այլեւս հին ու բարի աստուածները կարծես ալ մեռած են չգերեզմանուած մահերով:(մանրամասն)

Տիգրան Մանսուրեանը Ցեղասպանութեան Զոհերուն Նուիրուած Երեք Երկ Ունի

yeranՀՀ ժողովրդական արտիստ երգահան Տիգրան Մանսուրեանը Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին նուիրուած իր գործերը պիտի ներկայացնէ ՀՀ նախագահի կողմէ ստեղծուած Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած ձեռնարկները համակարգող պետական յանձնաժողովին` համերգային երեկոյ կազմակերպելու համար: ՀՀ նախագահի հրամանագրով՝ երեք տարի առաջ ստեղծուած յանձնաժողովը կը նախապատրաստէ այն հիմնական ձեռնարկներուն շարքը, որոնք պէտք է իրականացուին 2015-ին ընդառաջ եւ 2015-ի ընթացքին: (մանրամասն)

Յուշատետր. Մայրենի Լեզուիս Տխուր Ճակատագիրը

yeranՄինչեւ երէկ ես զիս կը մխիթարէի` մտածելով, որ աշխարհի զանազան երկիրներուն մէջ դեռ կան մեծ թիւով հայեր, որոնք, հակառակ նահանջող ազգային բարքերու, տակաւին կը սիրեն կարդալ մայրենի լեզուով, տակաւին հայերէն գիրք կը կարդան, կամ գոնէ հայերէն թերթ կը կարդան: Ինծի նման իր մայրենի լեզուին սիրահար մէկուն համար, ինծի նման մէկու մը համար, որ իր ամբողջ կեանքը նուիրած է մայրենի լեզուի պաշտամունքին, ասիկա սփոփարար մտածում էր: (մանրամասն)

Տեսակէտ

ՍՓԻՒՌՔ-ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԿԱՊԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

yeranՍրտագին ողջո՛յն Լրագրողներու Համահայկական 7-րդ Համաժողովի կազմակերպիչներուն, նիստավարներուն եւ բոլոր մասնակիցներուն՝ Հայաստան-Սփիւռք 5-րդ Համաժողովի շրջանակէն ներս: Սփիւռք-Հայրենիք կապի զարգացման խնդիրները այժմէական եւ հրատապ են բոլոր ժամանակներուն համար ալ, բայց մասնաւորապէս՝ աշխարհաքաղաքական ներկայ ծանր պայմաններուն ներքոյ, ուր հայրենամերձ եւ հայաշունչ հայագաղութներ կ'ապրին անստոյգ ապագայի մը լրջագոյն սպառնալիքը,... ուր Թուրքիոյ վարած նոր-Օսմանեան քաղաքականութիւնը նոր թափ կը հաւաքէ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ եւ անկէ ալ անդին....եւ ուր մեր հայրենի սահմաններուն, Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի, յաճախակի դարձած են ատրպէյճանական ներթափանցման ոտնձգութիւնները, կրակահերթերը եւ զինադադարի կոպիտ խախտումները...:(մանրամասն)

Զգուշանա՛լ «Դէպի 1ՕՕ-Ամեակը» Շահագործողներէն

yeranՀայկական Ցեղասպանութեան 99-րդ տարելիցն ալ եկաւ եւ… անցաւ, իսկ հիմա հայ ժողովուրդը կը պատրաստուի 100-րդ տարելիցի դիմաւորումին։ Հայկական Ցեղասպանութեան խայտաբղէտ մարմինները, իրենց կարգախօսներով ու լոզունգներով, գործունէութիւններով ու ծրագիրներով, կը յաւակնին «արժանավայել» շուքով ոգեկոչել զայն, (իբրեւ) նոր «յառաջխաղացք»ի մէջ դնելով անոր հետապնդման երթը։ Անկասկած, այդ բոլորը գնահատելի եւ ողջունելի են, սակայն, երբ շուտով հարիւրամեակի իրողութեան առջեւ գնուելու հեռանկար մը կը պարզուի մեր դիմաց, արդեօք ո՞րքանով տեսակարար կշիռք դառնալու գոհոնակութիւն կու տան մեզի ցարդ կատարուած (ու կատարելի) աշխատանքները։ (մանրամասն)

Առաջին Համաշխարհային Պատերազմը եւ Հայ Ժողովուրդի Հիասթափութիւնները

yeranԼիբանանի Զարթօնք թերթի գլխաւոր խմբագիր Ահարոն Շխրտըմեան կը գրէ. Ուղիղ հարիւր տարի առաջ այս օրերուն, ֆրանսացի մեծ իմաստասէր Վոլթէրի բնութագրած, աշխարհներու լաւագոյն աշխարհը՝ մեր երկրագունդը բաժնուած էր երկու ծայրայեղ բեւեռներու:(մանրամասն)

Ո՞ւր Կը Կայանայ Հալէպահայ Գաղութին Արժէքը

yeranԱյսպիսի հարցումի մը դէմ յանդիման չէինք գտնուած առ այսօր։ Հալէպը, ամբողջ արտասահմանի ու Հայաստանի համար, քիչ մը կղզիացած, ինքնամփոփ, աւանդապահ գաղութ մըն էր, որ չունէր Փարիզի, Լոս Անճելըսի կամ նոյնիսկ Պէյրութի հմայքն ու համբաւը։ Պէյրութցիք, զորօրինակ (թող ներողամիտ ըլլան), մի՛շտ ալ Հալէպին կը նայէին որպէս…յետամնաց գիւղ մը։ Իբրեւ մխիթարական շքանշան՝ բոլորին կողմէ մեր լամբակին անցուեր էր «Մայր գաղութ»ի ոսկեայ պիտակը, ու մենք ուրախ էինք ատով…։(մանրամասն)

Պէյրութէն Վարշաւա «Ես կ՛ուզեմ ցաւը դուրս հանել»

yeranՀաւասարակշռութիւնը արժէք մըն է, որ անհատի կեանքին ու հաւաքական յարաբերութիւններուն աշխատանքային լաւ հիմք կու տայ: Հաւասարակշռութիւնը լաւ հիմք կու տայ ոչ միայն կեանքի տեսադաշտերու եւ հայեացքներու, բայց նաեւ` ինքնութեան եւ մշակութային գործօններուն:(մանրամասն)

Անցուդարձ

Յայտարարեց. Հայաստան Լրջօրէն Կը Քննարկէ Հայաստան – Թուրքիա Արձանագրութիւնները Խորհրդարանէն Ետ Կանչելու Հարցը

yeranՀայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան Սեպտեմբեր 24-ին, ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովին ընթացքին ելոյթ ունենալով յայտնեց, որ պաշտօնական Երեւանը նախաձեռնած է հայ-թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման հոլովոյթին, սակայն Թուրքիոյ ապակառուցողական դիրքորոշումին պատճառով այսօր պաշտօնական Երեւան լրջօրէն կը քննարկէ Հայաստան – Թուրքիա արձանագրութիւնները խորհրդարանէն ետ կանչելու հարցը: «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ նախագահ Սերժ Սարգսեան ըսած է. «Յայտնի է, որ պաշտօնական Երեւանի նախաձեռնած Հայաստան – Թուրքիա յարաբերութիւններու կարգաւորման հոլովոյթը հասաւ մինչեւ Ցիւրիխեան արձանագրութիւններու ստորագրում: Այդ արձանագրութիւնները արդէն տարիներ շարունակ դարակներուն մէջ են` սպասելով Թուրքիոյ խորհրդարանի վաւերացումին: (մանրամասն)

ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսեանը մասնակցեցաւ Հայրենիք-Սփիւռք համահայկական 5-րդ համահայկական համաժողովի փակման արարողութեան

yeranՀանրապետության նախագահը իր խօսքին մէջ նշեց. «Հայաստանի ազատ ու անկախ Հանրապետութիւնը կրկին իր յարկի տակ ընդունեց աշխարհասփիւռ մեր գործիչների Հայաստան-Սփիւռք համաժողովը: Այս դահլիճում հաւաքուել են հոգեւոր աշխարհի, համահայկական կառոյցների, համայնքային կազմակերպութիւնների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, մեծ դերակատարութիւն ու հեղինակութիւն վայելող առանձին անհատներ:(մանրամասն)

Ամերիկեան կողմը շարունակելու է զարգացնել պաշտպանական համագործակցութիւնը Հայաստանի հետ.

yeranՍեպտեմբեր 10-ին, ՀՀ պաշտպանութեան նախարար պարոն Սէյրան Օհանեան ընդուներ է ՀՀ-ի մօտ ԱՄՆ արտակարգ և լիազօր դեսպան Ճոն Հեֆըրնին և դեսպանութեան նորանշանակ ռազմական կցորդ, գնդապետ Էնթընի Սեպոին: Գնդապետ Սեպոն Սէյրան Օհանեանին է յանձներ ԱՄՆ պաշտպանութեան քարտուղար Ճէք Հէյկըլի կողմէ ՀՀ պաշտպանութեան նախարարին հասցէագրուած երաշխաւորման նամակը, որով կը ներկայացուի Հայաստանի մօտ, ռազմական կցորդի պաշտօնավարման լիազօրութիւններու շրջանակը: (մանրամասն)

Յունաստանի Նախագահը` Հայաստանի Մէջ.

yeranՀայաստանի Հանրապետութեան նախագահի նստավայրին մէջ Սեպտեմբեր 30-ին տեղի ունեցաւ նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրաւէրով պետական այցելութեամբ Հայաստանի Հանրապետութիւն գտնուող Յունաստանի նախագահ Քարոլոս Փափուլիասի դիմաւորման պաշտօնական արարողութիւնը, որմէ ետք տեղի ունեցաւ Հայաստանի եւ Յունաստանի նախագահներու դռնփակ հանդիպումը: (մանրամասն)

Հայաստան Ստորագրեց Եւրասիական Տնտեսական Միութեան Անդամակցութեան Համաձայնագիրը

yeranՀոկտ. 11-ին, Պիելոռուսիոյ մայրաքաղաք Մինսքի մէջ ԱՊՀ-ի վեհաժողովին յաջորդած Եւրասիական գերագոյն տնտեսական խորհուրդի նիստին ընթացքին յայտարարուեցաւ Եւրասիական տնտեսական միութեան Հայաստանի անդամակցութեան մասին: 1 յունուար 2015-էն պիտի սկսի գործել Եւրասիական տնտեսական միութիւնը, որուն կ՛անդամակցի նաեւ Հայաստան: Հայաստանի նախագահը շնորհակալութիւն յայտնեց Պիելոռուսիոյ` նշելով, որ վերջին տասնամեակին աւանդաբար այդ երկրին մէջ կ՛ընդունին բոլորին համար կարեւոր վճիռները:(մանրամասն)

«Համաժողովներն օգնում են միասնաբար քննարկելու մեր ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրները և լուծման ուղիներ փնտռելու»,

yeran Սեպտեբերի 20-ին Հայաստան-Սփիւռք համաժողովի մասնակիցները այցելեցին ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութիւն և հանդիպեցան Պաշտպանութեան նախարար Սեյրան Օհանեանի հետ:(մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeranՄարդ էակը ոչինչ է առանց արմատի, կը խամրի, կը թառամի, կը մեռնի....Ես արմատներս փնտռեցի հայրենի հողին վրայ հնամենի, հեռուն ուրուագծուող անոր կապտամանիշակագոյն լեռներուն վրայ բարձրաբերձ....անոր ձեռակերտ կոթողներու, քանդակներու ոճին մէջ՝ զուսպ ու պարզ, անոր մթնոլորտին մէջ ոգեղէն, ուր դարերու շունչը կը զգաս պատմաբոյր....հայ մարդուն աչքերուն մէջ տեսայ զանոնք, հազար ու մէկ փորձութեանց բովէն անցած, բայց իր յուսափայլ շողը դեռ պահած-պահպանած....նորափթիթ մանուկներուն ու պատանեաց քայլքին մէջ գտայ զանոնք, առոյգ ու ամրապինդ....Հայրենի հողն ու ես ողջագուրուեցանք երկու զիրար վերագտած հարազատներու պէս...

..................................................................

Հայրենի Հողը՝ Ժամադրավայր, ուր հանդիպեցայ ծանօթի ու անծանօթի, բարեկամի ու հարազատի....եւ դեռ նոր ծանօթութիւններ կազմեցի....իւրաքանչիւր վայրկեանս, պահս իմաստաւորուեցաւ, մտքի, յոյզի, խռովքի նոր լիցքեր հաղորդեց....Ժամանակը ի՛նք սեղմուեցաւ, ակնթարթը դարձաւ երբեմն համակ տարի խտացնող ժամանակամիջոց՝ իր առթած խորքային ապրումներով, խոհերով, յուզա-իմացական բովանդակութեամբ....Տասը օրերը՝ հայրենի երկնակամարին տակ, դեռ պիտի ապրին հոգիիս ներքնաշերտերուն մէջ, պիտի բիւրեղանան, խորանան, ծնունդ տան նորանոր մտածումներու, դառնան կարօտ հայրենական, որուն բոցով պիտի ջերմանայ սիրտս՝ օտար, ամայի ճամբէքի վրայ..... ..................................................................

Առօրեայ, սովորական, նոյնիսկ աննշան թուող հայրենական պատկերներն են, որոնք դրոշմուած կը մնան յիշողութեանս պաստառին վրայ, հոգեկան տրամադրութիւն ստեղծելով....պաշտօնականութիւններէ եւ ձեւականութիւններէ գերիվեր...Փոքրիկ մանչուկին ձեռքէն բռնած, զայն գորովով սրտին սեղմած հայ տատիկը....առաւօտեան ուրախ ճռուողիւնը՝ դէպի դպրոց գացող հայ մանուկներու....տարիներու բեռան տակ կքած, բայց իր ոգին ու կորովը պինդ պահած մամիկը, որ Աբովեանի նստարաններէն մէկուն վրայ նստած, ժպիտով կը դիտէր իր շուրջի եռուզեռը....մինչեւ ուշ երեկոյեան Երեւանի փողոցները լեցնող, հայերէնով իրարու հաղորդակից բազմութեանց կենսալիր երթեւեկը....ծառուղիներով հարուստ պողոտաներուն վրայ, աշնան դալուկ տերեւներու մեղեդին....Ասոնք են որ կը թրթռացնեն սրտիս լարերը, կը դառնան հայրենական մշտական ապրում ու վերապրում....Սա ԿԵԱՆՔՆ է, որ կը խլրտի հայրենական երկնակամարին տակ, հայրենական հողին վրայ....եւ կենսանորոգ աւիշ ու աւիւն կու տայ տարագիր մարդուն.... .................................................................. Հայրենական այցելութիւնս զուգադիպեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման նուիրուած տօնակատարութեանց....Հաւաքական տօնախմբութեանց հրավառութիւնը բոլորս ալ առաւ իր յորձանուտին մէջ, խանդավառութիւնս բնականաբար հասցնելով իր բարձրակէտին....Մարզահամերգային համալիրի դահլիճին մէջ՝ շքեղ ընդունելութիւն էր, ծանօթ-բարեկամներու հետ վերահանդիպման ոգեւորութիւն ճոխ սեղաններու շուրջ....Հ-2 հեռուստակայանի լրագրողներէն մէկը հարց տուաւ ինծի, թէ ի՞նչ կը նշանակէր անկախութիւնը ինծի համար....«Անկախութիւնը՝ անհատին թէ ժողովուրդին համար գերագոյն արժէք է, քանզի անիկա կը նշանակէ ՏԷՐԸ ըլլալ սեփական ճակատագրին, զայն տնօրինել համահունչ սեփական արժէքներու համակարգին, իտէալներուն, համահունչ՝ ազգային մեր գաղափարախօսութեան...եւ պատասխանատուութիւն կրել անոր համար: Անկախութիւնը գերագոյն պատասխանատուութիւն է....»: Կը հաւատամ որ սա է անկախութեան բուն նշանակութիւնը մեր երկրին համար.... .................................................................. ՀԱՅԱՀԱՒԱՔ....Ցիրուցան մեր ժողովուրդի տարանջատ բեկորները միշտ ալ երազեր են քով-քովի գալ, համախմբուիլ, միաւորուիլ....հայրենի հողին վրայ: Սրբազնագոյն պահ էր ինծի համար՝ աշխարհի չորս ծագերէն հայրենիք ժամանած հայերու համախումբ երթը Ծիծեռնակաբերդի յուշակոթող, մէկական մեխակ զետեղելու այնտեղ եւ աղօթք մրմնջելու մեր անթաղ նահատակներու անմոռաց յիշատակին....(մանրամասն)

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Պրն. Նազարէթ Դաւիթեան------ 30 եւրօ

( Նիկոսիա-Կիպրոս)

Այլազան

ՏԱՀԷՇ ահաբեկչական խմբաւորումը պայթեցուց Սուրիոյ Տէր Զօր քաղաքի Ալ Ռաշտիէ թաղամասին մէջ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին կառուցուած Սրբոց Նահատակաց յուշահամալիրի պատմական եկեղեցին:

yeranՏէր Զօրի եկեղեցւոյ ականահարումին դէմ դատապարտումի բուռն ալիք բարձրացուցին պաշտօպական Երեւանը, Արամ Ա. Կաթողիկոսը, Սփիւռքի նախարար Տիկ. Հրանուշ Յակոբեանը եւ այլք: Նոյնը ըրին Հայաստանի մօտ Միացեալ Նահանգներու դեսպանատունը, Գանատան, Ֆրանսա եւ այլ երկիրներ: Դատապարտումի բուռն ալիքը կը շարունակուի:(մանրամասն)

Պոլսոյ Մէջ Հայկական Համայնքի Սեփականութիւնը Վերադարձուած Է Իրաւատիրոջ

yeran«Արմէնփրես»` վկայակոչելով թրքական «Հապերլեր» կայքը, կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ հիմնադրամներու գլխաւոր խորհուրդը որոշում տուած է շուրջ 42 հազար քառակուսի մեթր տարածք վերադարձնելու հայկական Ս. Փրկիչ հիւանդանոցի հիմնադրամին: Հայ համայնքին վերադարձուած տարածքին մէջ կը մտնէ նաեւ Պոլսոյ Զէյթինպուռնուի մարզադաշտը:(մանրամասն)

Հայուհի Մը Ընտրուած Է Շուէտի Խորհրդարանի Փոխնախագահ

yeran Շուէտի խորհրդարանին` Ռիքստակի պաշտօնական կայքը կը հաղորդէ, որ ընտրութիւններու իբրեւ արդիւնք Կանաչներու կուսակցութեան անդամ Իզապել Տինկիզեան ընտրուած է խորհրդարանի փոխնախագահ:(մանրամասն)

Էրտողան Խորհրդարանին Մէջ Անդրադարձած Է Հայ-Թրքական Յարաբերութեանց Վերաբերող Հարցերու

yeranԹուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան չորեքշաբթի օր խորհրդարանին առջեւ իր արտասանած խօսքին մէջ այլ հարցերու կողքին նաեւ անդրադարձած է ղարաբաղեան հիմնախնդիրին, Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւններուն եւ Հայոց ցեղասպանութեան հարցերուն:(մանրամասն)

ԵՄ-ը Հայաստանին 2014-2017թթ. Ընթացքին պիտի տրամադրէ 140-170 մլն եւրօ

yeranԵՄ անդամներու, գործընկեր երկիրներու ու Եւրոպական խորհրդարանի հետ խորհրդատուութենէն ետք, Եւրոպական յանձնաժողովը որոշում ընդուներ է՝ յառաջիկայ տարիներու ընթացքին, ֆինանսաւորել գործընկերները՝ Հարեւանութեան եւրոպական քաղաքականութեան շրջանակներէն ներս:
(մանրամասն)

Որպէս լիճ, Սեւանին մնացեր է առաւելագոյնը 5-10 տարուան կեանք. բնապահպանները՝ լիճ թափուող գետերուն մասին

yeranՈրպէս լիճ, Սեւանին մնացեր է առաւելագոյնը 5-10 տարուան կեանք. բնապահպանները՝ լիճ թափուող գետերու մասին ՀՀ Բնապահպանութեան նախարարութեան «Շրջակայ միջավայրի վրայ ներգործութեան մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տուեալներուն համաձայն` Սեւանայ լիճ թափուող գետերը իրենց հետ լիճ կը բերեն վատ որակի ջուր, ինչ որ բնապահպաններու համոզումով՝ առաւելագոյնը 5-10 տարուան մէջ լիճին կը տանի ճահճացման, և որպէս լիճ Սեւանին մնացեր է առաւելագոյնը այդքան կեանք:(մանրամասն)

Հայոց ցեղասպանութեան մասին ֆիլմի ազդը Թուրքիոյ մէջ մեծ դիտում կ'ունենայ

yeranԹուրք յայտնի ռեժիսոր Ֆաթիհ Աքընի The Cut (Հատում) ֆիլմի 2 րոպէ տեւողութեամբ ազդը Թուրքիոյ մէջ մեծ քանակի դիտումներ կը գրանցէ համացանցով: Հայոց ցեղասպանութեան մասին պատմող եւ Թուրքիոյ մէջ մեծ սքանտալի առիթ դարձած ֆիլմի ազդը յայտնուեր է Թուրքիոյ մէջ առկայ՝ ֆիլմերու մասին նշող ամենախոշոր կայքերուն մէջ:Բազմաթիւ թուրք օգտատէրեր թէ Twitter-ով, թէ Facebook-ով սկսեր են կիսուիլ ֆիլմի ազդով: Նշենք, որ Ֆաթիհ Աքընի The Cut ֆիլմը ներկայացուեր է Վենետիկի կինոփառատօնին: Թուրք ազգայնականները սպառնացեր են, որ ոչ մէկ պարագային թոյլ կու տան, որ այն ցուցադրուի Թուրքիոյ մէջ:(մանրամասն)